قالب وردپرس قالب وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس وردپرس آموزش وردپرس

بسمه‌تعالي اساسنامه انجمن مهندسي شيمي ايران فصل اول ـ كليات و اهداف ماده 1: انجمن مهندسي شيمي ايران به منظور گسترش و پيشبرد و ارتقاي علمی دانش و توسعه كيفي نيروهاي متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه‌هاي مربوط به مهندسي شيمي و رشته‌هاي وابسته، انجمن ایرانی مهندسی شیمی كه از اين پس در اين اساسنامه انجمن ناميده مي‌شود، تشكيل مي¬گردد. ماده 2: انجمن مؤسسه‌اي غيرانتفاعي، داوطلبانه و غيرسياسي است که در زمينه‌هاي علمي و پژوهشي فعاليت مي‌كند و از تاريخ ثبت داراي شخصيت حقوقي است و رئيس هيئت مديره آن نماينده قانوني انجمن مي‌باشد. ماده 3: مركز انجمن در شهر تهران مي‌باشد و شعب آن پس از تصویب هیئت مدیره انجمن مي‌تواند در هر منطقه از كشور تشكيل شود. تبصره: هيئت مديره مي‌تواند در صورت لزوم نسبت به تغيير نشاني مركز اصلي انجمن اقدام كند. ماده 4: انجمن از تاريخ تصويب اين اساسنامه براي مدت نامحدود تشكيل مي‌شود و ملزم به رعايت قوانين جمهوري اسلامي ايران است. فصل دوم ـ وظايف و فعاليت¬¬ها: ماده 5: به منظور نيل به هدف¬هاي مذكور در ماده (1) اين اساسنامه، انجمن اقدامات زير را به عمل خواهد آورد: 5ـ1: انجام تحقيقات علمي و فرهنگي در سطح ملي و بين‌المللي با محققان و متخصصاني كه به گونه‌اي با علم مهندسي شيمي سروكار دارند. 5ـ2: همكاري با نهادهاي اجرايي، علمي و پژوهشي در زمينه ارزيابي و بازنگري طرح‌ها و و برنامه‌هاي مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمينه علمی موضوع فعاليت انجمن 5ـ3: ترغيب و تشويق پژوهشگران و تجليل از محققان و استادان ممتاز. 5ـ4: ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي و فنی 5ـ5:‍ برگزاري گردهمايي‌هاي علمي در سطح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي. 5ـ6: انتشار كتب و نشريات علمی فصل سوم: ماده 6 - انواع و شرايط عضويت 6ـ1: عضويت پيوسته: مؤسسان انجمن و كليه افرادي كه حداقل داراي درجه كارشناسي ارشد در رشته مهندسي شيمي و رشته‌هاي وابسته باشند، مي‌توانند به عضويت پيوسته انجمن درآيند. 6ـ2: عضويت وابسته : اشخاصی كه داراي درجه كارشناسي در یکی از رشته¬های بند 6-1 باشند و نیز اشخاصی که دارای درجه کارشناسی هستند و مدت 3 سال به نحوي در يكي از رشته‌هاي مذكور در بند 6ـ1 شاغل هستند مي‌توانند به عضویت وابسته انجمن درآیند. 6ـ3: عضويت دانشجويي: كليه دانشجوياني كه در مقطع کارشناسی رشته‌هاي مهندسي شيمي و گرايش¬هاي مختلف آن به تحصيل اشتغال دارند. 6ـ4: عضويت افتخاري: شخصيت¬هاي ايراني و خارجي كه مقام علمي آنان در زمينه‌هاي مختلف مهندسي شيمي حائز اهميت خاص باشد، يا در پيشبرد اهداف انجمن‌ كمك¬هاي مؤثر و ارزنده اي نموده باشند. 6ـ5: عضویت حقوقي: کلیه سازمان¬ها و اشخاص حقوقی و دولتی یا خصوصی كه در زمينه‌هاي علمي و پژوهشي و اجرایی مرتبط فعاليت دارند مي‌توانند به عضويت انجمن درآيند. تبصره 1: افراد داراي درجه كارشناسي در يكي از رشته‌هاي مذكور در بند 6ـ1 مي¬توانند با تصويب هيئت مديره به عضويت پيوسته انجمن درآيند. تبصره 2: اعضای حقوقی به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می شوند. ماده 7: هر يك از اعضاء سالانه مبلغي را، كه ميزان آن توسط مجمع عمومي تعيين مي‌گردد، به عنوان حق عضويت پرداخت خواهد كرد. تبصره 1: پرداخت حق عضويت هيچگونه حق و ادعايي نسبت به دارائي انجمن براي عضو ايجاد نمي‌كند. تبصره 2: اعضاي افتخاري انجمن از پرداخت حق عضويت معاف هستند. ماده 8: عضويت در يكي از موارد زير خاتمه مي‌يابد: 8ـ1: استعفاي كتبي 8ـ2: عدم پرداخت حق عضويت سالانه تبصره: تأييد خاتمه عضويت با هيئت مديره است. فصل چهارم: اركان انجمن ماده 9: اركان اصلي عبارتند از: الف: مجمع عمومي، ب: هيئت مديره ،ج: بازرس الف: مجمع عمومي: ماده 10: مجمع عمومي از گردهمايي اعضاي پيوسته به صورت عادي يا فوق‌العاده تشكيل مي‌شود. 10ـ1: مجمع عمومي عادي سالي يكبار تشكيل مي‌شود و باحضور يا رأي كتبي نصف به علاوه يك كل اعضاي پيوسته انجمن رسميت مي‌يابد و تصميمات با اكثر آراء معتبر است. 10ـ2: مجمع عمومی فوق العاده در مورد ضروری با دعوت هیئت مدیره یا بازرس(بازرسان) و یا با تقاضای کتبی یک سوم اعضای پیوسته تشکیل می شود. در ضمن اخذ آراء می تواند بصورت مکاتبه ای- بر اساس آیین نامه¬ای که توسط هیئت مدیره تدوین می¬شود- انجام شود. تبصره1: دعوت براي تشكيل مجامع عمومي به صورت كتبي و يا آگهي در روزنامه كثيرالانتشار است و بايد حداقل پانزده روز قبل از تشكيل مجمع به اطلاع اعضاي پيوسته برسد. تبصره2: يك سوم اعضاي پيوسته مي‌توانند مستقيماً اقدام به دعوت برای تشکیل مجامع عمومي نمايند مشروط بر اينكه هیئت مديره و نيز بازرس انجمن به تقاضاي ايشان پاسخ منفي داده باشد و در چنين حالتي، ايشان بايد در آگهي دعوت به عدم اجابت درخواست خود، توسط هيئت مديره و بازرس تصريح نمايند. تبصره3: در صورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه عمومي منحصراً موضوعي خواهد بود كه در تقاضانامه ذكر شده است . تبصره4: شرایط تشکیل مجمع عمومی فوق العاده همانند شرایط تشکیل مجمع عادی است و تصمیمات با دو سوم آراء معتبر است. ماده 11: وظايف مجامع عمومي الف- مجمع عمومی عادی - انتخاب اعضاي هيئت مديره و بازرس (بازرسان در صورت وجود بیش از یک بازرس اصلی) - تصويب خط‌مشي انجمن - بررسي و تصويب پيشنهادات هيئت مديره و بازرسان - تعيين ميزان حق عضويت - عزل هيئت مديره و بازرس( بازرسان) - بررسي و تصويب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزينه‌هاي سال مالي گذشته و بودجه سال آتي انجمن. ب- مجمع عمومی فوق العاده - تصويت تغييرات در مفاد اساسنامه - تصويب انحلال انجمن تبصره 1 : جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده با حضور نماینده کمیسیون انجمن¬های علمی ایران رسمیت می¬یابد. تبصره 2: مجامع عمومي توسط هيئت رئيسه‌اي مركب از يك رئيس، يك منشي و دو ناظر اداره مي‌شود. تبصره 3: اعضاي هيئت رئيسه با اعلام و پذيرش نامزدي خود در مجمع انتخاب مي‌شوند. تبصره 4: اعضاي هيئت رئيسه نبايد از بين كساني باشند كه خود را در انتخابات هيئت مديره و بازرس كانديدا كرده‌اند. پ ـ هيئت مديره ماده 12: هيئت مديره انجمن مركب از 9 نفر عضو اصلي و 3 نفر عضو علي‌البدل مي‌باشد كه هر 3 سال يكبار با رأي مخفي از ميان اعضاي پيوسته انجمن انتخاب مي‌شوند. 12ـ1: عضويت در هيئت مديره افتخاري است. 12ـ2: هيئت مديره می¬بایستی حداكثر تا يك هفته پس از انتخاب شدن تشكيل جلسه داده و با رأي كتبي نسبت به تفکیک وظایف خود و انتخاب يك رئيس هیئت مدیره، يك نائب رئيس،يك خزانه‌دار و يك دبير از میان خود اقدام نمايد. 12ـ3: كليه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضاي رئيس هيئت مديره یا نایب رئیس و خزانه‌دار همراه با مهر انجمن و نامه‌هاي رسمي با امضاي رئيس يا نائب رئیس یا دبیر انجمن با مهر انجمن معتبر است. 12ـ4: هيئت مديره موظف است بر حسب نياز حداقل هر يك ماه يكبار تشكيل جلسه دهد. فاصله بين ارسال دعوتنامه يا تلفن با تاريخ تشكيل جلسه هيئت مديره حداقل سه روز است. 12ـ5: جلسات هيئت مديره با حضور اكثريت اعضا رسميت مي‌يابد و تصميمات متخذه با اكثريت آراي موافق، معتبر است. 12ـ6: كليه مصوبات هيئت مديره ثبت و پس از امضاي اعضا در دفتر صورتجلسات هيئت مديره نگهداري مي‌شود. 12ـ7: شركت اعضاي هيئت مديره در جلسات ضروري است و غيبت هر يك از اعضاي بدون عذر موجه به تشخيص هيئت مديره تا سه جلسه متوالي و پنج جلسه متناوب در حكم استعفاي عضو غايب خواهد بود. 12ـ8: در صورت استعفا، بركناري يا فوت هر يك از اعضاي هيئت مديره، عضو علي‌البدل براي مدت باقيمانده دوره عضويت به جانشيني وي تعيين خواهد شد. 12ـ9: حضور بازرس( بازرسان) در جلسات هيئت مديره بدون داشتن حق رأي مجاز است. ماده 13: هيئت مديره نماينده قانوني انجمن بوده و وظايف و اختيارات آن به شرح زير است: 13ـ1: اداره امور جاري انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومي. 13ـ2: تشكيل گروه¬هاي علمي انجمن، تعيين وظايف و نظارت بر فعاليت آنها. 13ـ3: هيئت مديره مي‌تواند هر اقدام و معامله‌اي را كه ضروري بداند در مورد نقل و انتقال اموال غيرمنقول و تبديل به احسن يا ترهين و فك رهن و استقراض به استثناي واگذاري قطعي اموال غيرمنقول كه مستلزم تصويب مجمع عمومي است، انجام می¬دهد. 13ـ4: جز درباره موضوعاتي كه به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت خاص مجامع عمومي است، هيئت مديره كليه اختيارات لازم براي اداره امور را مشروط به رعايت حدود موضوع فعاليت انجمن دارا مي‌باشد. 13ـ5: تهيه گزارش سالانه و تنظيم ترازنامه مالي و صورتحساب درآمدها و هزينه‌هاي انجمن براي تصويب در مجمع عمومي و ارائه به مرجع نظارت در موقع مقرر. 13ـ6: اقامه دعوي و پاسخگويي به دعاوي اشخاص حقيقي يا حقوقي در تمام مراجع و مراحل دادرسي با حق تعيين وكيل و حق توكيل به غير. 13ـ7: انتخاب و معرفي نمايندگان انجمن براي شركت در مجامع علمي داخلي و خارجي. 13ـ8: اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي علمي در چارچوب وظايف انجمن 13ـ9: جلب هدايا و كمك¬هاي مالي 13ـ10: اهداي بورس¬هاي تحقيقاتي و آموزشي 13ـ11: اتخاذ تصميم در مورد عضويت انجمن در مجامع علمي داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور. 13ـ12: ارسال گزارش‌هاي لازم به كميسيون انجمن‌هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 13ـ13: هیئت مدیره موظف است ظرف حداکثر 4 ماه پیش از پایان دوره تصدی خود نسبت به فراخوان مجمع عمومی و انتخاب هیئت مدیره جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به کمیسیون انجمن¬های علمی ارسال نماید. تبصره: هیئت مدیره و بازرس پیشین تا تایید هیئت مدیره و بازرس جدید از سوی کمیسیون انجمن¬های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مسئولیت امور انجمن را بر عهده خواهد داشت. ج ـ بازرس (بازرسان) ماده 14: مجمع عمومي عادي 2 نفر را به عنوان بازرس اصلي و يك نفر را به عنوان علي‌البدل براي مدت يكسال انتخاب مي‌نمايد. تبصره1: انتخاب مجدد بازرس يا بازرسان بلامانع است. ماده 15: وظايف بازرس یا بازرسان به شرح زير است. 15ـ1: بررسي اسناد و دفاتر مالي انجمن و تهيه گزارش براي مجمع عمومي 15ـ2: بررسي گزارش سالانه هيئت مديره و تهيه گزارش از عملكرد انجمن براي اطلاع مجمع عمومي 15ـ3: گزارش هر گونه تخلف هيئت مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي تبصره: كليه اسناد و مدارك انجمن اعم از مالي و غيرمالي در هر زمان و بدون قيد و شرط بايد از سوي هيئت مديره براي بررسي در دسترس بازرسان قرار گيرد. فصل پنجم ـ گروه¬هاي علمي انجمن ماده 16: وظایف دبیر انجمن به قرار زیر است: 16ـ1: اداره امور جاری دبیرخانه 16ـ2:جمع¬آوری صورت جلسات و پیگیری تصمیمات متخذه 16ـ3: انجام امور محوله از طرف هیئت مدیره ماده 17: وظایف خزانه دار به شرح زیر است: 17ـ1: رسیدگی به امور مالی انجمن 17ـ2: تهیه و تنظیم دفاتر قانونی و ارائه ترازنامه و گزارش مالی به مجمع عمومی و مراجع زیربط. ماده 18: انجمن مي‌تواند گروه‌ها و كميته‌هاي زير را تشكيل دهد كه براساس شرح وظايفي كه از سوي هيئت مديره برای آنها تعيين ‌شود به فعاليت مي‌پردازد. 1) گروههاي تخصصي 2) كميته آموزش و پژوهش 3) كميته انتشارات 4) كميته آمار و اطلاعات 5) كميته پذيرش و روابط عمومي و امور بین الملل 6) كميته گردهمايي‌هاي علمي 18ـ1: انجمن مجاز به تشكيل گروه‌ها و كميته‌هاي ديگري كه برحسب نياز احساس مي‌شود ، نيز مي‌باشد. فصل ششم ـ بودجه و مواد متفرقه ماده 19: منابع مالي انجمن عبارتند از: 19ـ1: حق عضويت اعضا 19ـ2: درآمدهاي ناشي از ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي و مشاوره‌اي و فروش كتب و نشريات علمي 19ـ3: دريافت هدايا و كمكها 19ـ4: كليه عوايد و درآمدهاي انجمن صرف اهداف و موضوع ماده 5 اين اساسنامه خواهد شد. ماده 20: درآمدها و هزينه‌هاي انجمن در دفاتر قانوني ثبت و شرح آن هر سال پس از تصويب در مجمع عمومي به كميسيون انجمن‌هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ارسال مي‌شود. ماده 21: كليه وجوه انجمن در حساب بانکی انجمن که توسط هیئت مدیره در یک یا چند بانک افتتاح گردیده نگهداري مي‌شود. ماده 22: هيچيك از مؤسسين يا صاحبان سرمایه حق برداشت يا تخصيص هيچگونه سودي اعم از سود سهام يا سرمايه را نداشته و خود و وابستگان درجه يك آنها نمي‌توانند مبادرت به انجام معاملات با انجمن نمايند. ماده 23: كليه مدارك و پرونده‌هاي مالي و غيرمالي مرتبط با فعاليتهاي انجمن درمحل دفتر مركزي انجمن نگهداري مي‌شود و در موقع مراجعه مرجع نظارت يا ساير مراجع صلاحيت‌دار در اختيار آنان قرار خواهد گرفت. ماده 24: هر گونه تغيير در مفاد اساسنامه و اعضای هیئت مدیره، پس از تصويب كميسيون انجمن‌هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري معتبر است. ماده 25: انجمن تابعيت جمهوري اسلامي ايران را دارد و اعضاي آن به نام انجمن حق فعاليت سياسي يا وابستگي به گروه‌ها و احزاب سياسي را ندارند. ماده 26: در صورت تصويب انحلال انجمن در مجمع عمومي، همان مجمع هيئت تسويه‌اي را براي پرداخت ديون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد كرد. هيئت تسويه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهي¬ها كليه دارايي¬هاي منقول و غيرمنقول انجمن را با نظارت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، تبرعا به يكي از انجمن های علمی كشور واگذار كند. ماده 27: ايـن اساسنامه مشتمل بر 6 فصل، 27 ماده و 17 تبصره و 50 زير ماده در جلسه مـورخ 28/07/1400مجمع عمومي انجمن به تصويب رسيد.

فصل سوم: ماده 6 - انواع و شرايط عضويت
1ـ6: عضويت پيوسته:
مؤسسان انجمن و كليه افرادي كه حداقل داراي درجه كارشناسي در رشته مهندسي شيمي و رشته‌هاي وابسته باشند، مي‌توانند به عضويت پيوسته انجمن درآيند.
2ـ6: عضويت وابسته :
كساني كه داراي درجه كارشناسي هستند و مدت 5 سال به نحوي در يكي از رشته‌هاي مذكور در بند 1ـ6ـ شاغل باشند مي‌توانند بعنوان عضو وابسته پذيرفته شوند.
3ـ6: عضويت دانشجويي:
كليه دانشجوياني كه در رشته‌هاي مهندسي شيمي و گرايشهاي مختلف آن به تحصيل اشتغال دارند از بدو ورود به دانشگاه مي‌توانند بعنوان عضو دانشجويي پذيرفته شوند.
4ـ6: عضويت افتخاري:
براي شخصيتهاي ايراني و خارجي كه مقام علمي آنان در زمينه‌هاي مختلف مهندسي شيمي حائز اهميت خاص باشد، يا در پيشبرد اهداف انجمن‌ كمكهاي مؤثر و ارزنده اي نموده باشند در نظر گرفته شده است و اعطاي ان فقط با تصويب هيئت مديره امكان‌پذير است.
5ـ6: اعضاي حقوقي:
سازمانهايي كه در زمينه‌هاي علمي و پژوهشي مربوط فعاليت دارند مي‌توانند به عضويت حقوقي انجمن درآيند.
تبصره 2: افرادي كه داراي درجه كارشناسي در يكي از رشته‌هاي مذكور در بند 1ـ6 مي‌باشند با تصويب هيأت مديره مي‌توانند به عضويت پيوسته انجمن درآيند.
ماده 7: هر يك از اعضاء سالانه مبلغي را، كه ميزان آن توسط مجمع عمومي تعيين مي‌گردد، به عنوان حق عضويت پرداخت خواهد كرد.
تبصره 3: پرداخت حق عضويت هيچگونه حق و ادعايي نسبت به دارائي‌هاي انجمن براي عضو ايجاد نمي‌كند.
تبصره 4: اعضاي افتخاري انجمن از پرداخت حق عضويت معاف هستند.
تبصره 5 : پرداخت حق عضويت هيچ‌گونه حق و ادعائي نسبت به دارايي انجمن براي عضو ايجاد نمي‌كند.
ماده 8: عضويت با تحقق يكي از موارد زير خاتمه مي‌يابد:
1ـ8: استعفاي كتبي
2ـ8: عدم پرداخت حق عضويت سالانه
تبصره6: تأييد خاتمه عضويت با هيأت مديره است.

فصل چهارم: اركان انجمن
ماده 9: اركان اصلي عبارتند از:
الف: مجمع عمومي، ب: هيأت مديره ،ج: بازرسان
الف: مجمع عمومي:
ماده 10: مجمع عمومي از گردهمايي اعضاي پيوسته به صورت عادي يا فوق‌العاده تشكيل مي‌شود.
1ـ10: مجمع عمومي عادي سالي يكبار تشكيل مي‌شود و باحضور يا رأي كتبي نصف به علاوه يك كل اعضاي پيوسته انجمن رسميت مي‌يابد و تصميمات با اكثريت آراء معتبر است.
2ـ10: در صورتيكه در دعوت نخست، مجمع عمومي رسميت نيافت، جلسه دوم به فاصله حداقل بيست روز بعد تشكيل مي‌شود و با هر تعداد حاضر جلسه رسميت خواهد يافت.
3ـ10: مجمع عمومي فوق‌العاده در موارد ضروري با دعوت هيأت مديره يا بازرسان و يا با تقاضاي كتبي يك سوم اعضاي پيوسته تشكيل مي‌شود.
تبصره7: دعوت براي تشكيل مجامع عمومي بصورت كتبي و يا آگهي در روزنامه كثيرالانتشار است و بايد حداقل پانزده روز قبل از تشكيل مجمع به اطلاع اعضاي پيوسته برسد.
تبصره8: يك سوم اعضاي پيوسته مي‌توانند مستقيماً اقدام به دعوت مجمع عمومي فوق‌العاده نمايند مشروط بر اينكه هيأت مديره و نيز بازرس انجمن به تقاضاي ايشان پاسخ منفي داده باشد و در چنين حالتي، ايشان بايد در آگهي دعوت به عدم اجابت درخواست خود، توسط هيأت مديره و بازرس تصريح نمايند.
تبصره9: در صورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه عمومي منحصراً موضوعي خواهد بود كه در تقاضانامه ذكر شده است .
ماده 11: وظايف مجامع عمومي عادي و فوق‌العاده:
1ـ11: انتخاب اعضاي هيأت مديره و بازرسان
2ـ11: تصويب خط‌ مشي انجمن
3ـ11: بررسي و تصويب پيشنهادات هيأت مديره و بازرسان
4ـ11: تعيين ميزان حق عضويت
5ـ11: تصويت تغييرات در مفاد اساسنامه
6ـ11: عزل هيأت مديره و بازرسان
7ـ11: تصويب انحلال انجمن
8ـ11: بررسي و تصويب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزينه‌هاي سال مالي گذشته و بودجه سال آتي انجمن.
تبصره 10: مجامع عمومي توسط هيأت رئيسه‌اي مركب از يك رئيس، يك منشي و دو ناظر اداره مي‌شود.
تبصره 11: اعضاي هيأت رئيسه با اعلام و پذيرش نامزدي خود در مجمع انتخاب مي‌شوند.
تبصره 12: اعضاي هيأت رئيسه نبايد از بين كساني باشند كه خود را در انتخابات هيأت مديره و بازرس كانديدا كرده‌اند.
تبصره 13: مجمع عمومي فوق‌العاده به منظور تصميم‌گيري در مواد بندهاي 5ـ11 و 6ـ11 و 7ـ11 تشكيل مي‌شود.
ب ـ هيأت مديره
ماده 12: هيأت مديره انجمن مركب از 9 نفر عضو اصلي و 3 نفر عضو علي‌البدل مي‌باشد كه هر 3 سال يكبار با رأي مخفي از ميان اعضاي پيوسته انجمن انتخاب مي‌شوند.
1ـ12: عضويت در هيأت مديره افتخاري است.
2ـ12: هيأت مديره حداكثر تا يك هفته پس از انتخاب شدن تشكيل جلسه داده و با رأي كتبي نسبت به انتخاب يك رئيس، يك نفر نائب رئيس،يك نفر خزانه‌دار،يك نفر دبير و تفكيك وظايف خود اقدام مي‌نمايد.
3ـ12: كليه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضاي رئيس هيئت مديره يا نايب رئيس و خزانه‌دار همراه با مهر انجمن و نامه‌هاي رسمي با امضاي رئيس يا دبير انجمن معتبر است.
4ـ12: هيأت مديره موظف است بر حسب نياز هر يك ماه يكبار تشكيل جلسه دهد. فاصله بين ارسال دعوتنامه يا تلفن با تاريخ تشكيل جلسه هيأت مديره حداقل سه روز است.
5ـ12: جلسات هيأت مديره با حضور اكثريت اعضا رسميت مي‌يابد و تصميمات متخذه با اكثريت آراي موافق، معتبر است.
6ـ12: كليه مصوبات هيأت مديره ثبت و پس از امضاي اعضا در دفتر صورتجلسات هيأت مديره نگهداري مي‌شود.
7ـ12: شركت اعضاي هيأت مديره در جلسات ضروري است و غيبت هر يك از اعضاي بدون عذر موجه به تشخيص هيأت مديره تا سه جلسه متوالي و پنج جلسه متناوب در حكم استعفاي عضو غايب خواهد بود.
8ـ12: در صورت استعفا، بركناري يا فوت هر يك از اعضاي هيأت مديره، عضو علي‌البدل براي مدت باقيمانده دوره عضويت به جانشيني وي تعيين خواهد شد.
9ـ12: شركت بازرسان در جلسات هيأت مديره بدون داشتن حق رأي مجاز است.
10ـ12: هيأت مديره موظف است ظرف حداكثر 4 ماه پيش از پايان تصدي خود نسبت به فراخواني مجمع عمومي و انتخاب هيأت مديره جديد اقدام و بلافاصله نتايج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومي براي بررسي به كميسيون انجمن‌هاي علمي ارسال نمايد.
11-12: هيچيك از اعضا نمي‌توانند بيش از 2 دوره متوالي به عضويت هيئت مديره انتخاب شوند.
تبصره14 : هيأت مديره پيشين تا تأييد هيأت مديره جديد از سوي كميسيون انجمن‌هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مسئوليت امور انجمن را برعهده خواهد داشت.
ماده 13: هيأت مديره نماينده قانوني انجمن مي‌باشد و وظايف و اختيارات آن به شرح زير است:
1ـ13: اداره امور جاري انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومي.
2ـ13: تشكيل گروههاي علمي انجمن، تعيين وظايف و نظارت بر فعاليت آنها.
3ـ13: هيأت مديره مي‌تواند هر اقدام و معامله‌اي را كه ضروري بداند در مورد نقل و انتقال اموال غيرمنقول و تبديل به احسن يا ترهين و فك رهن و استقراض به استثناي واگذاري قطعي اموال غيرمنقول كه مستلزم تصويب مجمع عمومي است، انجام دهد.
4ـ13: جز درباره موضوعاتي كه به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت خاص مجامع عمومي است، هيأت مديره كليه اختيارات لازم براي اداره امور را مشروط به رعايت حدود موضوع فعاليت انجمن دارا مي‌باشد.
5ـ13: تهيه گزارش سالانه و تنظيم تراز مالي و صورتحساب درآمدها و هزينه‌هاي انجمن براي تصويب در مجمع عمومي و ارائه به مرجع نظارت در موعد مقرر.
6ـ13: اقامه دعوي و پاسخگويي به دعاوي اشخاص حقيقي يا حقوقي در تمام مراجع و مراحل دادرسي با حق تعيين وكيل و حق توكيل به غير.
7ـ13: انتخاب و معرفي نمايندگان انجمن براي شركت در مجامع علمي داخلي و خارجي.
8ـ13: اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي علمي در چارچوب وظايف انجمن
9ـ13: جلب هدايا و كمكهاي مالي
10ـ13: اهداي بورسهاي تحقيقاتي و آموزشي
11ـ13: اتخاذ تصميم در مورد عضويت انجمن در مجامع علمي داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور.
12ـ13: ارسال گزارش‌هاي لازم به كميسيون انجمن‌هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
ج ـ بازرسان
ماده 14: مجمع عمومي عادي 2 نفر را به عنوان بازرس اصلي و يك نفر را به عنوان علي‌البدل براي مدت يكسال انتخاب مي‌نمايد.
تبصره15: انتخاب مجدد بازرس يا بازرسان بلامانع است.
ماده 15: وظايف بازرسان به شرح زير است.
1ـ15: بررسي اسناد و دفاتر مالي انجمن و تهيه گزارش براي مجمع عمومي
2ـ15: بررسي گزارش سالانه هيأت مديره و تهيه گزارش از عملكرد انجمن براي اطلاع مجمع عمومي
3ـ15: گزارش هر گونه تخلف هيأت مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي
تبصره16: كليه اسناد و مدارك انجمن اعم از مالي و غيرمالي در هر زمان و بدون قيد و شرط بايد از سوي هيأت مديره براي بررسي در دسترس بازرسان قرار گيرد.
فصل پنجم ـ گروههاي علمي انجمن
ماده 16: انجمن مي‌تواند گروه‌ها و كميته‌هاي زير را تشكيل دهد كه براساس شرح وظايفي كه از سوي هيأت مديره تعيين مي‌شود به فعاليت مي‌پردازد.
1) گروههاي تخصصي
2) كميته آموزش و پژوهش
3) كميته انتشارات
4) كميته آمار و اطلاعات
5) كميته پذيرش و روابط عمومي
6) كميته گردهمايي‌هاي علمي
1ـ16: انجمن مجاز به تشكيل گروه‌ها و كميته‌هاي ديگري كه برحسب نياز احساس مي‌شود ، نيز مي‌باشد.

فصل ششم ـ بودجه و مواد متفرقه
ماده 17: منابع مالي انجمن عبارتند از:
1ـ17: حق عضويت اعضا
2ـ17: درآمدهاي ناشي از ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي و مشاوره‌اي و فروش كتب و نشريات علمي
3ـ17: دريافت هدايا و كمكها
4ـ17: كليه عوايد و درآمدهاي انجمن صرف اهداف موضوع ماده 5 اين اساسنامه خواهد شد.
ماده 18: درآمدها و هزينه‌هاي انجمن در دفاتر قانوني ثبت و شرح آن هر سال پس از تصويب در مجمع عمومي به كميسيون انجمن‌هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ارسال مي‌شود.
ماده 19: كليه وجوه انجمن در حساب مخصوصي به نام انجمن نزد بانكهاي كشور نگهداري مي‌شود.
ماده 20: هيچيك از مؤسسين يا اعضاي هيئت مديره حق برداشت يا تخصيص هيچگونه سودي اعم از سود سهام يا سرمايه را نداشته و خود و وابستگان درجه يك آنها نمي‌توانند مبادرت به انجام معاملات با مؤسسه نمايند.
ماده 21: كليه مدارك و پرونده‌هاي مالي و غيرمالي مرتبط با فعاليتهاي انجمن درمحل دفتر مركزي انجمن نگهداري مي‌شود و در مواقع مراجعه مرجع نظارت يا ساير مراجع صلاحيت‌دار در اختيار آنان قرار خواهد گرفت.
ماده 22: هر گونه تغيير در مفاد اساسنامه، پس از تصويب كميسيون انجمن‌هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري معتبر است.
ماده 23: انجمن تابعيت جمهوري اسلامي ايران را دارد و اعضاي آن به نام انجمن حق فعاليت سياسي يا وابستگي به گروه‌ها و احزاب سياسي را ندارند.
ماده 24: در صورت تصويب انحلال انجمن توسط مجمع عمومي، همان مجمع هيأت تسويه‌اي را براي پرداخت ديون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد كرد. هيأت تسويه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهي ‌هاكليه داراييهاي منقول و غيرمنقول انجمن را با نظر وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به يكي از مؤسسات آموزشي يا پژوهشي كشور واگذار كند.
ماده 25: ايـن اساسنامه مشتمل بر 6 فصل، 25 ماده و 16 تبصره و 59 زير ماده در جلسه مـورخ 28/9/80 مجمع عمومي انجمن به تصويب رسيد.