قالب وردپرس قالب وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس وردپرس آموزش وردپرس

برنامه 5 ساله انجمن مهندسي شيمي ايران(امشا)
انجمن مهندسي شيمي ايران به عنوان يكي از بزرگترين انجمنهاي علمي كشور در نظر دارد با تلاش اعضاي حقيقي و حقوقي خود و همت اعضاي هيئت مديره تا 5 سال آينده با چشم اندازي روشن به اهداف زير نايل آيد:
1- افزايش تعداد اعضاي حقيقي انجمن به حداقل 2500 نفر.
2- افزايش تعداد اعضاي حقوقي انجمن به حداقل 50 شركت و سازمان در بخشهاي مختلف خصوصي و غيرخصوصي.
3- همكاري علمي با حداقل يك انجمن علمي در يكي از كشورهاي منطقه و يك انجمن علمي در ساير كشورها.
4- تأسيس شعبات انجمن در سطح كشور به ميزان حداقل يك شعبه در مناطق تعريف شده از سوی وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.
5- اخذ شاخص علمي و بين المللي ISI براي نشريه بين المللي مهندسي شيمي.
6- تأسيس سازمان نظام مهندسي شيمي كشور.
7- تدوين استاندارد و سامان دهي وضعيت آموزشي مهندسي شيمي در دانشگاهها و مراكز آموزشي كشور و رتبه بندي آنها با همكاري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.
8- همكاري با سازمان ملي استاندارد ايران و پژوهشگاه هاي ذيربط آن جهت ارائه خدمات مربوط به ارزيابي فني و صدور گواهينامه هاي استاندارد براي صنايع شيميايي كشور.
9- ارائه پيشنهاد به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و پيگيري در اجرايي نمودن آن جهت اصلاح آيين نامه ارتقاء اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور با در نظر گرفتن امتياز پژوهشي جهت عضويت اعضاي هيأت علمي در انجمنهاي علمي كشور و نيز لحاظ نمودن امتياز پژوهشي به آثار علمي آنان با تاييد انجمنهاي علمي مربوطه.
10- تدوين حداقل 200 واژه معادل فارسي در مهندسي شيمي، توسط انجمن مهندسي شيمي ايران با نظارت فرهنگستان زبان و ادب فارسي.
11- عضويت در مجامع جهاني نظير شوراي جهاني مهندسي شيمي(WCEC) و تلاش در راه اندازي كنفدراسيون هاي منطقه اي(آفريقا- خاورميانه) مهندسي شيمي.
12- تكميل پايگاه اطلاعاتي و تدوين بانك داده هاي كليه صنايع شيميايي و متخصصين حاضر در صنايع شيميايي كشور.
13- انتشار كتب علمي مرجع در حوزه مهندسي شيمي.
14- تبديل انجمن مهندسي شيمي ايران به عنوان يك كانون اصلي مشورتي براي نهادهاي تصميم ساز و تصميم گير در صنايع شيميايي و نفت و گاز كشور.
15- پيگيري در برگزاري و رايزني با مسئولين مرتبط جهت ارتقاء جايگاه آزمون حرفه اي مهندسي شيمي در كشور.
16- برگزاري حداقل سه مسابقه علمي دانشجويي در سطح كشور در هر سال.