قالب وردپرس قالب وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس وردپرس آموزش وردپرس

 

محور علمي شماره 1 : پديده هاي انتقال
رديف نام و نام خانوادگي نام دانشگاه/ موسسه
1 پهلوانزاده حسن دانشگاه تربیت مدرس
2 فرهادي فتح الله دانشگاه صنعتی شریف
3 مقدس جعفرصادق دانشگاه صنعتی سهند
4 رحيمي رهبر دانشگاه سیستان و بلوچستان
5 هاشميپورحسن دانشگاه شهید باهنر کرمان
6 هاشم آبادي سيد حسن دانشگاه علم و صنعت ایران
7 ارجمند مهدي دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب
8 زمزميان اميرحسين پژوهشگاه مواد و انرژی
محور علمي شماره 2 : ترموديناميك
رديف نام و نام خانوادگي نام دانشگاه/ موسسه
1 موسويان سيدمحمدعلي دانشگاه تهران
2 فيضي فرزانه دانشگاه علم و صنعت ایران
3 قطبي سيروس دانشگاه صنعتی شریف
4 حق طلب علي دانشگاه تربیت مدرس
5 تقيخاني وحيد دانشگاه صنعتی شریف
6 نجیبی سیدحسام دانشگاه صنعت نفت اهواز
7 قنادزاده گيلاني حسين دانشگاه گیلان
محور علمي شماره 3 : فرآيندهاي جداسازي
رديف نام و نام خانوادگي نام دانشگاه/ موسسه
1 مدائني سيدسياوش دانشگاه رازی کرمانشاه
2 صاين جواد دانشگاه همدان
3 احساني محمدرضا دانشگاه صنعتی اصفهان
4 خديو پارسي پريسا دانشگاه تهران
5 اشرفي زاده سيد نظام الدين دانشگاه علم و صنعت ایران
6 پورافشاري مهدي دانشگاه فردوسی مشهد
7 محب احمد دانشگاه صنعتی اصفهان
8 محمدي تورج دانشگاه علم و صنعت ایران
9 بابالو علی اکبر دانشگاه صنعتی سهند
10 باستاني داريوش دانشگاه صنعتی شریف
11 مولايي دهكردي اصغر دانشگاه صنعتی شریف
محور علمي شماره 4 : مدلسازي و شبيه سازي
رديف نام و نام خانوادگي نام دانشگاه/ موسسه
1 موقرنژاد كاميار دانشگاه صنعتی نوشيروانی بابل
2 شفيعي سيروس دانشگاه صنعتی سهند
3 موسوي سيدمحمود دانشگاه فردوسی مشهد
4 قنادزاده گيلاني حسين دانشگاه گیلان
5 وفاجو ليلا دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب
6 پيشوايي محمودرضا دانشگاه صنعتی شریف
7 بزرگمهري رامين دانشگاه صنعتی شریف
محور علمي شماره 5 : ديناميك سيالات محاسباتي(CFD)
رديف نام و نام خانوادگي نام دانشگاه/ موسسه
1 رحيمي رهبر دانشگاه سیستان و بلوچستان
2 مقدس جعفرصادق دانشگاه صنعتی سهند
3 مستوفي نويد دانشگاه تهران
4 رحيمي مسعود دانشگاه رازی کرمانشاه
5 هاشم آبادي سيدحسن دانشگاه علم و صنعت ایران
6 حق شناس فرد مسعود دانشگاه صنعتی اصفهان
7 زادغفاري رامين شرکت پتروشیمی تبریز
8 صالحي محمدعلي دانشگاه گیلان
9 بهجت يعقوب پژوهشگاه صنعت نفت
10 دهنوي محمدعلي دانشگاه امام حسین(ع)
11 بزمي منصور پژوهشگاه صنعت نفت
12 زيودار مرتضي دانشگاه سیستان و بلوچستان
13 باستاني داريوش دانشگاه صنعتی شریف
14 محبي كلهري داود دانشگاه سیستان و بلوچستان
محور علمي شماره 6 : سينتيك, کاتاليست و طرح راكتور
رديف نام و نام خانوادگي نام دانشگاه/ موسسه
1 توفيقي جعفر دانشگاه تربیت مدرس
2 كاظميني محمد دانشگاه صنعتی شریف
3 صاحبدل فر سعيد ﺷﺮﮐﺖ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼ ﭘﺘﺮﻭﺷﯿﻤﯽ
4 فاطمي شهره دانشگاه تهران
5 زمانيان اكبر پژوهشگاه صنعت نفت
6 سهرابي مرتضي دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محور علمي شماره 7 : مهندسي و کنترل فرآيند
رديف نام و نام خانوادگي نام دانشگاه/ موسسه
1 اميدخواه محمدرضا دانشگاه تربیت مدرس
2 كريم زاده رامين دانشگاه تربیت مدرس
3 مستوفي نويد دانشگاه تهران
4 شمس كيقباد دانشگاه صنعتي اصفهان
5 زمزميان اميرحسين پژوهشگاه مواد و انرژی
6 توكلي اميد دانشگاه تهران
7 فرهادي فتح الله دانشگاه صنعتی شریف
8 جعفري نصر محمدرضا پژوهشگاه صنعت نفت
9 صدر عاملي سيدمجتبي دانشگاه تربیت مدرس
10 شاهرخي محمد دانشگاه صنعتی شریف
11 بزرگمهري رامين دانشگاه صنعتی شریف
12 پيشوايي محمودرضا دانشگاه صنعتی شریف
13 فنايي محمدعلي دانشگاه فردوسي مشهد
14 گودرزنيا ايرج دانشگاه صنعتی شریف
15 مهرباني ارجمند دانشگاه صنعتي اصفهان
16 کثيری نوراله دانشگاه علم و صنعت ایران
17 عميدپور مجيد دانشگاه خواجه نصیرالدین توسی
محور علمي شماره 8 : زيست فناوري، مهندسي پزشكي، صنايع غذايي و دارويي
رديف نام و نام خانوادگي نام دانشگاه/ موسسه
1 شجاع‌الساداتي سيد عباس دانشگاه تربیت مدرس
2 موسوي بفرويي سيد محمد دانشگاه تربیت مدرس
3 واشقاني فراهاني ابراهيم دانشگاه تربیت مدرس
4 بنكدارپور بابك دانشگاه صنعتی امیرکبیر
5 نعيم پور فرشته دانشگاه علم و صنعت ایران
6 زيلويي حميد دانشگاه صنعتي اصفهان
7 هاشمي نجف آبادي سميره دانشگاه تربیت مدرس
8 يزديان فاطمه پژوهشگاه صنعت نفت
9 يخچالي باقر پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
10 سحري محمدعلي دانشگاه تربیت مدرس
11 حميدي زهره دانشگاه تربیت مدرس
12 مشايخان شهره دانشگاه صنعتی شریف
13 باقری شاداب دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محور علمي شماره 9 : فناوري نانو
رديف نام و نام خانوادگي نام دانشگاه/ موسسه
1 شريعتي نياسر مجتبي دانشگاه تهران
2 وثوقي منوچهر دانشگاه صنعتی شریف
3 جهانشاهي محسن دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
4 صديفيان غلامحسين دانشگاه کاشان
5 رمضاني احمد دانشگاه صنعتی شریف
6 شجاع الساداتي سيد عباس دانشگاه تربیت مدرس
7 فلامكي كاوس دانشگاه صنعتی امیرکبیر
8 نيك آذر منوچهر دانشگاه صنعتی امیرکبیر
9 مرتضوی يداله دانشگاه تهران
10 مهرنيا محمدرضا دانشگاه تهران
11 مشفق عليرضا دانشگاه صنعتی شریف
12 کوکبی مهرداد دانشگاه تربیت مدرس
13 درکوش فريد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
14 آقابزرگ حميدرضا پژوهشگاه صنعت نفت
محور علمي شماره 10 : علوم و مهندسي پليمر
رديف نام و نام خانوادگي نام دانشگاه/ موسسه
1 باريكاني مهدي پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
2 حدادي اصل وحيد پژوهشگاه صنعت نفت
3 رمضاني احمد دانشگاه صنعتی شریف
4 گلشن ابراهيمي نادره دانشگاه تربیت مدرس
5 مرشديان جليل پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
6 كفاشي بابك دانشگاه تهران
7 شجاعي اكبر دانشگاه صنعتی شریف
8 فاضلي نغمه دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات
9 كلائي محمدرضا دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب
محور علمي شماره11 : نفت ومهندسي مخازن
رديف نام و نام خانوادگي نام دانشگاه/ موسسه
1 جعفري نصر محمدرضا پژوهشگاه صنعت نفت
2 بهراميان عليرضا دانشگاه تهران
3 گودرزنيا ايرج دانشگاه صنعتی شریف
4 رسايي محمدرضا دانشگاه تهران
5 امين شهيدي بابك دانشگاه فردوسي مشهد
6 گرامي شهاب شرکت ملی نفت ایران
7 رستمي بهزاد دانشگاه تهران
8 رياحي سِاوش دانشگاه تهران
9 مسيحي محسن دانشگاه صنعتی شریف
10 غضنفري محمدحسين دانشگاه صنعتی شریف
محور علمي شماره 12 : مهندسي محيط زيست و ايمني
رديف نام و نام خانوادگي نام دانشگاه/ موسسه
1 شايگان جلال دانشگاه صنعتی شریف
2 سلطانيه محمد دانشگاه صنعتی شریف
3 پازوكي محمد پژوهشگاه مواد و انرژی
4 غياث الدين منصور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
5 ناصري سيمين دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
6 تركيان ايوب دانشگاه صنعتی شریف
7 وثوقي منوچهر دانشگاه صنعتی شریف
8 نصرتي محسن دانشگاه تربیت مدرس
9 كريمي نيا حميدرضا دانشگاه صنعتی شریف
10 توكلي اميد دانشگاه تهران
11 گنجي دوست حسين دانشگاه تربیت مدرس
12 برقعي مهدي دانشگاه صنعتی شریف
13 مهرنيا محمدرضا دانشگاه تهران
14 سعيدي محسن دانشگاه علم و صنعت ایران
15 مزديانفرد محمدرضا دانشگاه کاشان
16 رشتچيان داود دانشگاه صنعتی شریف
17 عميد پور مجيد دانشگاه خواجه نصیرالدین توسی
18 بهزادي بهمن دانشگاه علم و صنعت ایران
19 نورايي فرشاد شرکت مهندسین مشاور آفتاب ایمن پرتو
20 عبدالحميدزاده بهمن دانشگاه صنعتی شریف
محور علمي شماره 13 : استانداردسازي و آموزش در صنايع شيميايي
رديف نام و نام خانوادگي نام دانشگاه/ موسسه
1 مقدس جعفرصادق دانشگاه صنعتی سهند
2 سلطانیه محمد دانشگاه صنعتی شریف
3 شایگان جلال دانشگاه صنعتی شریف
4 جعفری زاده هدا دانشگاه صنعتی سهند
5 مستوفی نوید دانشگاه تهران
6 بنکدارپور بابک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
7 محبی علی دانشگاه شهید باهنر کرمان
8 میرزایی بهروز دانشگاه محقق اردبیلی
9 نعیم پور فرشته دانشگاه علم و صنعت ایران
10 موسوی سید محمود دانشگاه فردوسی مشهد
11 رحیمی رهبر دانشگاه سیستان و بلوچستان
12 رحیم پور محمدرضا دانشگاه شیراز
13 احسانی محمدرضا دانشگاه صنعتی اصفهان
14 عطار فرنوش پژوهشگاه استاندارد
15 حسینی فخری سادات پژوهشگاه استاندارد
16 نازی ملیحه پژوهشگاه استاندارد