قالب وردپرس قالب وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس وردپرس آموزش وردپرس
جدول ارزيابي پايان نامه هاي برتر مهندسي شيمي
شاخص سقف امتياز امتیاز داوطلب توضيحات
اهميت پروژه از منظر كاربردي بودن و قابلیت صنعتی شدن آن 10
ثبت اختراع يا نرم افزار مستخرج از پروژه با تاييديه علمي رسمي از سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران يا شوراي انفورماتيك ايران ( به ازای هر اختراع و نرم افزار 5 امتیاز) 10
توليد يا توسعه نرم افزار مرتبط با پروژه 5
مرتبط بودن پایان نامه با موضوعات تعریف شده در حوزه فناوری های نوین 5
تعداد مقالات چاپ شده يا پذيرفته شده مستخرج از پایان نامه در مجلات معتبر علمي با توجه به جدول الف 20
انجام پروژه در موعد مقرر با تاييد معاونت آموزشي دانشگاه 10 به ازای هر ماه تعجیل یا تاخیر 5/0امتیاز مثبت یا منفی
تعداد مقالات ارائه شده مستخرج از پایان نامه در كنفرانسهاي ملي و بين المللي با ارائه گواهی مربوطه با توجه به جدول ب 5
طراحي و ساخت دستگاه يا مجموعه آزمايشگاهي جهت انجام پروژه با تائید استاد راهنمای پایان نامه 10
دارا بودن حمايت مالي در انجام پروژه همراه با ارئه مستندات با توجه به جدول ج 15
اخذجوايز از مسابقات علمي رسمی كشور در ارتباط با پایان نامه 5
هم راستا بودن سوابق و تجربيات علمی استاد راهنمای پایان نامه با موضوع پایان نامه 5

جدول الف

معیار امتیاز دهی به مقالات چاپ شده یا پذیرفته شده در مجلات معتبر

امتیاز به ازای هر مقاله معیار داوری
4 امتیاز IF > 1.5
3 امتیاز 1.5>IF>1
2 امتیاز 1>IF
2 امتیاز مقالات فارسی در مجلات علمی پژوهشی
1 امتیاز مقالات فارسی در مجلات علمی تدریجی

جدول ب

معیار امتیاز دهی به مقالات ارائه شده در کنفرانس های ملی و بین المللی

امتیاز به ازای هر مقاله معیار داوری
5/0 امتیاز کنفرانس های ملی
1 امتیاز کنفرانس های بین المللی
سقف مقالات ارائه شده در هر کنفرانس 2 مورد

جدول ج

معیار امتیاز دهی به پایان نامه ها با حمایت مالی

امتیاز به ازای هر مقاله معیار داوری
3 امتیاز زیر 10 میلیون تومان
6 امتیاز بین 10 تا 20 میلیون تومان
9 امتیاز بین 20 تا 30 میلیون تومان
12 امتیاز بین 30 تا 40 میلیون تومان
15 امتیاز بالاتر از 40 میلیون تومان