قالب وردپرس قالب وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس وردپرس آموزش وردپرس

 

 اعضای هیئت علمی گروه مهندسی شیمی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک                 Website: www.iau-arak.ac.ir

رديف نام خانوادگي نام تخصص و زمينه تحقيقاتي مورد علاقه Email
1 تاجداري مجيد تقطير و تقطير واكنشي– ترموديناميك- محاسبات تعادلي سيستم­هاي هيدروكربني Tajdarimajid@yahoo.com
2 حسني جوشقاني علي حرارت- پليمر- نانوتكنولوژي- مهندسي فرايند- سيالات- محيط زيست- اقتصاد Ahj_ir@yahoo.com

A-hasani@iau-arak.ac.ir

3 سليمي محمود شبيه سازي مولكولي- دینامیک سیالات محاسباتی(CFD)-  ترموديناميك تشكيل واكس و آسفالتين- غشاها Sadafi_2001@yahoo.com
4 مظاهري حسين انتقال جرم- حرارت- سينتيك واكنش­ها و راكتورهاي شيميايي- عمليات واحد H_mazaheri2001@yahoo.com

H-mazaheri@iau-arak.ac.ir

5 ميرحكيمي سيد شهريار محاسبات تعادلي سيستم­هاي هيدروكربني- كاهش ضايعات- مطالعات HAZOP Tficomp@yahoo.com
6 هوشي حسن محيط زيست- مهندسي فرايند H_hooshi@yahoo.com

H-hooshi@iau-arak.ac.ir

نشانی:  استان مرکزی، اراک، بلوار امام خمینی(ره)، کیلومتر۳ جاده خمین، شهرک دانشگاهی امیرکبیر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، گروه مهندسی­شیمی

تلفن: 9-34132451-086           دورنگار: 34132451-086

 

اعضای هیئت علمی گروه مهندسی شیمی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه                        Website: www.iauo.ac.ir

رديف نام خانوادگي نام تخصص و زمينه تحقيقاتي مورد علاقه Email
1 آبدیده محمد ژئوفیزیک– چاه نگاری M.abdideh@yahoo.com
2 اخلاقی ناصر ازدیاد برداشت نفت– شبیه سازی نفت Naserakhlaghi@yahoo.com
3 برسلانی علی دینامیک گازها- جذب گاز– سیالات نیوتنی Borsalani@yahoo.com
4 چنگلوایی عباسعلی سیالات چند فازی- اختلاط– مطالعات اقتصادی طرح کارخانه Changalvaii@yahoo.com
5 حسینی نورالدین ازدیاد برداشت نفت Noor_hoseini@yahoo.com
6 خورشیدی امیر مخازن نفت Amir_mollakhorshidi@gmail.com
7 داستانیان مجید کاتالیست- جداسازی Mjdastanian@yahoo.com
8 غلامزاده محمد امین ازدیاد برداشت نفت- چاه آزمایی M.a.gholamzadeh@gmail.com
9 قلعه گلاب الیاس ازدیاد برداشت شیمیایی- تر شوندگی- کشش بین سطحی- جذب سطحی- آسفالتین- سنتز سورفکتانت­های جدید و پلیمری Elias.ghalehgolab@yahoo.com
10 موذنی علیرضا حفاری- گل حفاری Moazzzeni@yahoo.com
11 نریمانی مصطفی سیالات نیوتنی- تقطیر- حفاظت کاتدی Naft8787@yahoo.com

 نشانی: استان خوزستان، امیدیه، بلوار دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه، گروه مهندسی شیمی                                                                                                                                        

تلفن: 52623435-061          دورنگار: 52622533-061

 

اعضای هیئت علمی گروه مهندسی شیمی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام                  Website: www.ilam-iau.ac.ir

رديف نام خانوادگي نام تخصص و زمينه تحقيقاتي مورد علاقه Email
1 یاسمی مهناز فرایندهای جداسازی Mahnazyasemi@yahoo.com

نشانی:  استان ایلام، ایلام، بلوار دانشجو، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام، گروه مهندسی شیمی

تلفن: 44528768-084                 دورنگار: 44522151-084

 

اعضای هیئت علمی گروه مهندسی شیمی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسیر           Website: www.bardsiriau.ac.ir

رديف نام خانوادگي نام تخصص و زمينه تحقيقاتي مورد علاقه Email
1 جمشیدی گوهری رسول نانو فناوری- فناوری غشا- نانوکامپوزیت- تصفیه آب- پلیمر Rasool_jamshidi_gohari@ yahoo.com

نشانی: استان کرمان، بـردسیـر، بلـوار آیت الله هاشمی رفسنجانی(ره)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسیر، گروه مهندسی شیمی

تلفن: 33527009-034          دورنگار: 33583301-034

 

 اعضای هیئت علمی گروه مهندسی شیمی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد                      Website: www. iaub.ac.ir

رديف نام خانوادگي نام تخصص و زمينه تحقيقاتي مورد علاقه Email
1 اصل شیرین سمیرا پدیده­های انتقال Samira.asleshirin@gmail.com
2 فلاحی یکتا محمد انتقال حرارت- شبیه سازی فرایندها Fallahiyekta@gmail.com

نشانی: استان لرستان، بروجرد، میدان نواب، مجتمع دانشگاهی امام خمینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، ساختمان بحرالعلوم، دانشکده فنی و مهندسی،          گروه مهندسی شیمی

تلفن: 42518000-066          دورنگار: 42518013-066

 

اعضای هیئت علمی گروه مهندسی شیمی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر                   Website: www. iaubushehr.ac.ir

رديف نام خانوادگي نام تخصص و زمينه تحقيقاتي مورد علاقه Email
1 اسماعیلی حسین بیوتکنولوژی محیط زیست- بیوتکنولوژی نفتی- جذب سطحی- انرژی­های تجدید پذیر- تصفیه فاضلاب– پدیده­های انتقال Esmaeili.hossein@gmail.com

Esmaeili.hossein@iaubushehr.ac.ir

2 آهی محسن زيست فرايندها- بيوتكنولوژي غذايي- بيوتكنولوژي- محيط زيست- بيوتكنولوژي توليد فراورده­هاي بيولوژيك- مطالعات اقتصادي طرح كارخانجات- جذب سطحی Mohsenahi@gmail.com
3 جعفری داریوش ترموديناميك فرايندهاي فوق بحراني- ترموديناميك فرايندهاي گازي- سيستم­هاي فوق بحراني- تصفيه آب- تصفيه فاضلاب- كريستاليزاسيون Dariush.jafari@yahoo.com
4 روحی نجف آبادی پرهام طراحی و بهینه سازی فرآیندها- واکنش­های کاتالیستی و غیرکاتالیستی- سینتیک و راکتور- مواد نانو ساختار-کاربیدها و نیتریدها- ایمنی و محیط زیست Parham.rouhi@gmail.com
5 صابری مسعود غشا- جذب از گاز- تصفیه آب و فاضلاب- نانوکامپوزیت­ها- نانوفیلترها- ترمودینامیک فرآیندهای گازی Msd.saberi@gmail.com
6 وطن خواه غلامحسین غشاها- جذب از گاز- تصفیه آب- تصفیه فاضلاب- نانوکامپوزیت­ها- نانوفیلترها Gh.vatankhah@gmail.com

نشانی: استان هرمزگان، بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی شیمی

تلفن: 333554328-077             دورنگار: 33555413-077

 

اعضای هیئت علمی گروه مهندسی شیمی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان              Website: www. tiau.ac.ir

رديف نام خانوادگي نام تخصص و زمينه تحقيقاتي مورد علاقه Email
1 سیفی نیلوفر بیوتکنولوژی آنزیم­ها – نانو بیوتکنولوژی- بیوتکنولوژی نفت- احتراق آلودگی هوا- نانو فیلترها- نانو کامپوزیت­ها Nilooseifi@yahoo.com

نشانی: استان قزوین، تاکستان، کیلومتر ۵ جاده همدان، نرسیده به سه راهی شامی شاپ، مجتمع آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، گروه مهندسی شیمی

تلفن: 35270155-028                 دورنگار: 35270165-028

 

اعضای هیئت علمی گروه مهندسی شیمی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز                                                                              Website: www. iaut.ac.ir

رديف نام خانوادگي نام تخصص و زمينه تحقيقاتي مورد علاقه Email
1 جمشیدی صونا غشاها و راکتورهای غشایی- نانو فیلترها- سینتیک و راکتور- تصفیه آب و فاضلاب- ساخت در مقیاس نانو S.jamshidi@iaut.ac.ir
2 بهروز وحید تصفیه آب- تصفیه فاضلاب- ارزیابی پیامدهای زیست محیطی- ساخت در مقیاس نانو Behrouz_vahid@iaut.ac.ir
3 بهزاد خداکرمی

 علی آبادی

ترمودینامیک- مدلسازی و شبیه سازی- دینامیک سیالات محاسباتی- سیالات چند فازی و غیرنیوتنی B_khodakarami@yahoo.com

نشانی: استان آذربایجان شرقی، تبریز، ضلع شرقی اتوبان پاسداران، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی شیمی

تلفن: 31966196-041                 دورنگار: 33317146-041

 

اعضای هیئت علمی گروه مهندسی شیمی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب               Website: www.azad.ac.ir

رديف نام خانوادگي نام تخصص و زمينه تحقيقاتي مورد علاقه Email
1 ارجمند مهدي بيوتكنولوژي Mardjmand@yahoo.com
2 اکبر نژاد مهدي کاتاليست Akbarnejadm@yahoo.com

Akbarnejadm@ripi.ir

3 اميدخواه نسرين محمدرضا انرژي­هاي تجديد ناپذير- انرژي و محيط زيست- تكنولوژي پينچ- كاهش ضايعات Omidkhah@modares.ac.ir
4 ايكاني محمد

حسن

جداسازي فوق بحراني Eikani@irost.org
5 باقرپور محمدباقر مدلسازي و شبيه سازي فرايند- كنترل فرايندها Mb_bagherpour@yahoo.com
6 پاياب حسن پديده­هاي انتقال Hpayab2007@yahoo.com
7 پهلوانزاده حسن ترموديناميك فرايندهاي گازي- خشك كن- محيط­هاي متخلخل- رفتارهاي فازي- كنترل بهينه Pahlavzh@modares.ac.ir
8 توفيقي داريان جعفر واكنش­هاي غيركاتاليستي- راكتورهاي ايده­آل و غير ايده­آل- راكتورهاي هموژن و هتروژن- سينتيك و راكتور Towfighi@modares.ac.ir
9 حسني بيدروني همايون انرژي– احتراق- كاتاليست Homayun_heb7@yahoo.com
10 خراشه فرهاد واكنش­هاي متجانس- واكنش­هاي غيرمتجانس- واكنش­هاي كاتاليستي- واكنش­هاي غيركاتاليستي- راكتورهاي ايده­آل و غيرايده­آل- راكتورهاي هموژن (تكفاز) و هتروژن (چند فاز) Khorashe@sharif.edu
11 خوشگرد احمد انرژي- تكنولوژي پينچ Khoshgard@nipc.net
12 رشتچيان داود ايمني- مديريت HSE – مطالعات HAZOP- آناليز كمي ريسك- ايمني و محيط زيست Rashtchian@sharif.edu
13 رفيع زاده مهدي پليمر
14 زارعی داود مهندسی پلیمر– صنایع رنگ D_zarei@azad.ac.ir
15 سلاجقه داريوش استخراج فوق بحراني D.sal553@yahoo.com

 

16 شفیعی سرارودی سعید مهندسی پلیمر S_shafiei@azad.ac.ir
17 كاظميني محمد كاتاليست- علم سطح Kazemini@sharif.edu
18 کلایی محمد رضا مهندسی پلیمر Mr_kalaei@azad.ac.ir
19 گوهررخي مهدي ترموديناميك Mahdi.dft@gmail.com
20 گیاهی مسعود شیمی فیزیک Giahi_m@yahoo.com
22 محمدي تورج غشاءها- تصفيه آب- تصفيه فاضلاب- غربال­هاي مولكولي- نانوفيلترها Torajmohammadi@iust.ac.ir
23 محمدي مهرنوش محيط زيست- طراحي تجهيزات فرايندي Mehrnoush_mohammadi@ yahoo.com
21 مقدم زاده حميدرضا طراحي اقتصادي فرايندها- خوردگي و خواص مواد Ham_5511@yahoo.com
24 ميرزآزاده محمود رئولوژي سيالات- پديده­هاي انتقال Mirzazadeh_m@yahoo.com
25 ناصر ايرج كنترل فرايندها- كريستاليزاسيون Inaser@gmail.com
26 نصرتي نيا فيال جداسازي- پديده­هاي انتقال Fnosratinia@yahoo.com
27 وفاجو ليلا سينتيك و طراحي راكتور- مدلسازي وشبيه سازي فرايند- محيط زيست Vafajoo@azad.ac.ir

نشانی: استان تهران، تهران، اتوبان آهنگ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب، دانشكده مهندسي شيمي

تلفن: 33010400-021          دورنگار: 33717140-021

 

اعضای هیئت علمی گروه مهندسی شیمی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال                   Website: www. Iau-tnb.ac.ir

رديف نام خانوادگي نام تخصص و زمينه تحقيقاتي مورد علاقه                        Email
1 اسماعيلي اكبر تصفيه آب- تصفيه فاضلاب- شيمي و سنتز پليمرها- فيتوشيمي و تبديل ميكروني تركيبات طبيعي Akbaresmaeili@yahoo.com
2 جيرسرائي عليرضا ممانعت كننده­هاي خوردگي- پوشش­هاي ضد خوردگي- حفاظت كاتدي- طراحي ايمني Alireza_djirsarai@yahoo.com
3 حكمت

ناظمي

علي جذب- راكتورهاي ايده­آل و غير ايده­آل- مدلسازي و شبيه سازي احتراق- طراحي مبدل­هاي حرارتي
4 سميع پور گيري محمد ترموديناميك فرآيندهاي گازي- محاسبات تعادلي سيستم­هاي هيدروكربني (PVT)- خشك كن- سيالات نيوتني Msg1778@yahoo.com

M_samipour@iau-tnb.ac.ir

5 قاسمي محمدرضا جذب سطحي- واكنش­هاي كاتاليستي- ساخت و سنتز كاتاليست- كريستاليزاسيون Ghasemimr51@yahoo.com
6 مجيديان نصراله اختلاط- رنگ ورزين- راكتورهاي ايده­آل­ و غير ايده­آل- راكتورهاي هموژن و هتروژن Nasrolahmajidian@ yahoo.com

N_majidian@iau-tnb.ac.ir

7 معصومي مير

اسماعيل

كنترل ديجيتال و كامپيوتري- كنترل بهينه-  تكنولوژي پينچ- تقطير M_masoumi@iau-tnb.ac.ir

Memasoumi@yahoo.com

8 ميرمومن ليلا نانو سيالات- طراحي مبدل­هاي حرارتي- مهندسي اكتشاف- نانو مكانيك و نانو الكترونيك leylamirmomen@yahoo.com
9 نادرپور نويد راكتورهاي هموژن و هتروژن- شكل­دهي پليمرها- مهندسي پليمريزاسيون- ديناميك سيالات محاسباتي Navid.naderpour@gmail.com
11 میرمحمدی سید  امین بیوپلیمرها- سنتز و شناسایی پلیمرها Sa.mirmohamadi@iauctb.ac.ir
12 هدایتی مقدم امین تصفیه آب و فاضلاب- فرایندهای غشایی Ami.hedayati_moghaddam@iauctb.ac.ir

نشانی: استان تهران، تهران، خيابان قباديان، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال، دانشكده فني ومهندسي، گروه مهندسي شيمي

تلفن: 88770741-021           دورنگار: 88787204-021

 

اعضای هیئت علمی گروه مهندسی شیمی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز             Website: www.iauctb.ac.ir

رديف نام خانوادگي نام تخصص و زمينه تحقيقاتي مورد علاقه Email
1 آخوندی ابراهیم تصفیه آب و فاضلاب- فرایندهای غشایی Ebr.akhondi@iauctb.ac.ir
2 اوتادی مریم بیوتکنولوژی- فرایند M_otadi@iauctb.ac.ir
3 پیروزفر وحید تکنولوژی پینچ Pinch- شبیه سازی فرایندها V.pirouzfar@iauctb.ac.ir
4 دواچی سید محمد بیوپلیمرها- پلیمرهای طبیعی و زیست تخریب پذیر Sm.davachi@iauctb.ac.ir
5 سخائی نیا حسین ترمودینامیک کاربردی- کنترل فرایند Hsakhaei@semnaniau.ac.ir
6 شکرابی آزادالسادات مهندسی صنایع غذایی Azadehshekarabi@yahoo.com
7 علی حسینی افشار بیوتکنولوژی- محیط زیست Afshar.alihosseini@gmail.com
8 قدمی اعظم پلیمرهای زیست تخریب پذیر- نانوتکنولوژی و نانوکامپوزیت­ها A.ghadami@ippi.ac.ir
9 محمدی نظام آبادی سیده سمیرا پدیده­های انتقال- مهندسی صنایع غذایی- مهندسی فرایند
10 منجمی مجید شیمی فیزیک- ترمودینامیک- بیو نانوتکنولوژی M_monajjemi@srbiau.ac.ir

 نشانی: استان تهران، تهران، بلوار اشرفي اصفهاني، بالاتر از ميدان پونك، بلوار امام حسن(ع)، مجتمع دانشگاهي نيايش، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز،گروه مهندسي شيمي

تلفن: 4460081-021            دورنگار: 44600071-021

 

اعضای هیئت علمی گروه مهندسی شیمی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار                Website: www.jouybariau.ac.ir

رديف نام خانوادگي نام تخصص و زمينه تحقيقاتي مورد علاقه Email
1 حمزه لوئیان مهشید شیمی و سنتز پلیمرها- نانوکامپوزیت­ها- سنتز کاتالیست- جداسازی(جذب) M.hamzehlooian@gmail.com
2 صادقی علی
3 عربزاده واله Valeh_ar@yahoo.com
4 فاعلی محمد شیمی و سنتز پلیمرها- نانوکامپوزیت­ها Mohammadfaeli@gmail.com
5 فرج تبار علی ترمودینامیک محلول­های الکترولیتی- ترمودینامیک محلول­های غیر ایده­آل A_farajtabar@yahoo.com
6 نیکخو امیری محمود مهندسی تولید نفت- مهندسی مخازن- برج تقطیر- برج استخراج- خشک کن- جذب سطحی- غشاها

نشانی: استان مازندران، جویبار، بخش گیلخواران، منطقه ساحلی چپکبرود، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار، گروه مهندسی شیمی

تلفن: 011-42566191                 دورنگار: 42566190-011

 

اعضای هیئت علمی گروه مهندسی شیمی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب                Website: www.iaudarab.ac.ir

رديف نام خانوادگي نام تخصص و زمينه تحقيقاتي مورد علاقه Email
1 باصری غلامرضا مهندسي پليمريزاسيون- شیمی و سنتز پلیمرها- آلیاژ و کامپوزیت- بازیافت پلیمرها-رنگ و رزین- پلیمرهای زیست سازگار (پلیمرهای پزشکی) Basseri2017@gmail.com
2 رستگار امید مستربچ و کامپاندهای پلیمری-کامپوزیت­ها و نانوکامپوزیت­های پلیمری Orastegar@gmail.com
3 صالحی کبری جذب سطحی- خشک کردن- واکنش­های غیرمتجانس- واکنش­های کاتالیستی- روش­های ازدیاد برداشت- تصفیه آب Salehi.salehi@gmail.com
4 نوعی دابادی فریدون ترموديناميك تشكيل واكس و آسفالتين- مطالعات HAZOP– نانوكامپوزيت­ها- پلي يورتان­ها- مهندسي نفت بهره برداري- تصفيه آب و فاضلاب Fereidoun.noei@yahoo.com

نشانی: استان فارس، داراب، میدان سرداران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب، گروه مهندسی شیمی

تلفن: 071-53523990          دورنگار: 53523900-071

 

اعضای هیئت علمی گروه مهندسی شیمی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول                        Website: www.iaud.ac.ir

رديف نام خانوادگي نام تخصص و زمينه تحقيقاتي مورد علاقه Email
1 اشرفي زاده سيدعلي مدلسازي احتراق- ترموديناميك برگشت ناپذير- انتقال حرارت Aliashrafizadeh@yahoo.com
2 برملا مولود جداسازي چندجزئي- نرم افزارهاي مهندسي شيمي Moloodbarmala@gmail.com
3 پیرهوشیاران طاهره کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی- کنترل فرایند- بهینه سازی فرایند T_pirhoushiaran@yahoo.com
4 درونه احسان صنايع غذايي- سيستم­هاي تخمير- ميكروبيولوژي صنعتي Darouneh@yahoo.com

  نشانی: استان خوزستان، ابتداي جاده دزفول-انديمشك، جنب بيمارستان دكترگنجويان، بلوار آزادگان، دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول، گروه مهندسي شيمي

تلفن: 061-42428752          دورنگار: 42422090-061

 

اعضای هیئت علمی گروه مهندسی شیمی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم                 Website: www.rkiau.ac.ir

رديف نام خانوادگي نام تخصص و زمينه تحقيقاتي مورد علاقه Email
1 شریفی شمسا کاتالیست- جداسازی- کریستالیزاسیون- تصفیه آب- سنتز پلیمرها- رنگ و رزین D_sharifi60@yahoo.com

 نشانی: استان تهران، تهران، رباط کریم، میدان شهید آبشناسان، بلوار دانشگاه، بلوار دانشجو، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم، گروه مهندسی شیمی

 تلفن: 021-56887901                 دورنگار: 56887904-021

 

اعضای هیئت علمی گروه مهندسی شیمی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز             Website: www.iaushiraz.ac.ir

رديف نام خانوادگي نام تخصص و زمينه تحقيقاتي مورد علاقه Email
1 آسمانی مریم پدیده­های انتقال- مخازن هیدروکربونی Masemani@yahoo.com
2 توللی محمد صادق بهینه سازی- مدیریت یکپارچه مخزن- آزمون غیرمخرب گرمایی- الکتروفیوژن در پلی­اتیلن Tavallali@iaushiraz.ac.ir
3 جاذبی زاده محمد حسین فرآیندهای جداسازی با استفاده از تکنولوژی غشاء Jazebizadeh@iaushiraz.ac.ir
4 حجتی سید محمود رضا بهینه سازی- انتگراسیون فرآیندها- سوپرجاذب­ها- رنگ­های خوراکی- بسته بندی مواد غذایی- غشاهای پلیمری Hojati_m@isushiraz.ac.ir

Hojjatimr@gmail.com

5 صمدی فرشته ترمودینامیک- ازدیاد برداشت- پدیده­های انتقال Fereshteh.samadi1@gmail.com
6 عامری ابوالحسن ازدیاد برداشت- مخازن نفت- نانو تکنولوژی- انرژی­های تجدید پذیر Ameri@iaushiraz.ac.ir

Aa.amei@yahoo.com

7 عدلو هادی راکتورهای کاتالیستی- محیط­های متخلخل- طراحی فرایند Hadi.adlo@gmail.com
8 کامیاب مقدس بهاره مهندسی بافت- فرایندهای فوق بحرانی- مهندسی دارورسانی- کنترل فرایندهای شیمیایی و بیولوژیکی Kamyab@iaushiraz.ac.ir
9 گندم کار اصغر ازدیاد برداشت نفت- ذخیره­سازی گاز- بهبود آسیب سازند مخازن گاز میعانی- شبیه سازی و مدل سازی مخزن Agandomkar@shirazu.ac.ir
10 وافری بهزاد کاربرد روش­های هوش مصنوعی در مهندسی شیمی و مهندسی نفت Vaferi@iaushiraz.ac.ir

نشانی: استان فارس، شیراز، کیلومتر 5 بلوارخلیج فارس، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، دانشکده مهندسی شیمی و مواد، بخش مهندسی شیمی و نفت

 تلفن: 071-36191626          دورنگار: 36191536-071

 

اعضای هیئت علمی گروه مهندسی شیمی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود    Website: www.iau-shahrood.ac.ir

رديف نام خانوادگي نام تخصص و زمينه تحقيقاتي مورد علاقه Email
1 اسدالله زاده محمدجواد بیوتکنولوژی زیست فرایندها- بیوتکنولوژی – محیط زیست- بیوتکنولوژی تولید فراورده­های بیولوژیک- انرژی­های تجدید پذیر- پلیمرهای پزشکی- تصفیه فاضلاب M.asadalahzadeh@gmail.com
2 خوشوقت

علی­آبادی

مرتضی طراحي مبدل­هاي حرارتي- دینامیک سیالات محاسباتی- نانو سيالات- سيالات چندفازی- انرژی­های تجدیدپذیر- استخراج(مایع-مایع)- خشک کن Mkhaliabadi@gmail.com
3 رشیدی حامد برج تقطیر- جذب سطحی- طراحی مبدل­های حرارتی- واکنش­های کاتالیستی- مهندسی توزیع و انتقال گاز- مواد نانوساختار Hamed_rsh2004@yahoo.com
4 سیفی جواد رئولوژی پلیمرها- آلیاژ و کامپوزیت­ها- پلیمرهای پزشکی- نانوکامپوزیت­ها- نانوبیوتکنولوژی- رنگ و رزین Jseyfi@gmail.com
5 مرتضوی سعید رئولوژی پلیمرها- شکل‌دهی پلیمرها- آلیاژ و کامپوزیت‌ها- خواص مهندسی پلیمرها- پلیمرهای پزشکی- سیالات غیرنیوتنی Afrsb6@gmail.com
6 هاشمی سالانقوچ مرضیه جابجایی اجباری- هدایت- طراحی مبدل­های حرارتی- نانو سیالات- انرژی­های تجدید پذیر M.hashemi52@yahoo.com

نشانی: استان سمنان، شهرستان شاهرود، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی شیمی

تلفن: 32394529-023                 دورنگار: 32394529-023

 

اعضای هیئت علمی گروه مهندسی شیمی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا              Website: www.iaush.ac.ir

رديف نام خانوادگي نام تخصص و زمينه تحقيقاتي مورد علاقه Email
1 اکبر زاده محمد انتقال حرارت- پالایش نفت- مبدل­های حرارتی Akbarzadeh@iaush.ac.ir
2 پورعبدالله کبری روش­های ازدیاد برداشت نفت– سینتیک و راکتور Porabdollah@iaush.ac.ir
3 رئیس زاده مهدی مکانیک سیالات- دینامیک سیالات- آیرودینامیک Reiszadeh@iaush.ac.ir
4 عامری الهام غشا- کاتالیست- غربال­های مولکولی دینامیک سیالات محاسباتی Amerielham@iaush.ac.ir
5 مختاریان نادر بیو تکنولوژی نفت- بیوتکنولوژی صنایع غذایی- بیوتکنولوژی تولید فراورده­های بیولوژیک-  تصفیه آب Nmokhtarian@yahoo.com
6 وکیلی محمد حسن دینامیک سیالات محاسباتی- کاربرد پلیمرها در پزشکی- راکتورهای همزن دار Mhvakili@iaush.ac.ir

نشانی: استان فارس، كيلومتر 5 جاده شهرضا، بروجن، ضلع جنوبی ميدان مستضعفين، دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرضا، گروه مهندسي شيمي

تلفن: 53292204-031          دورنگار: 53513095-031

 

اعضای هیئت علمی گروه مهندسی شیمی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهان              Website: www.iau-farahan.ac.ir

رديف نام خانوادگي نام تخصص و زمينه تحقيقاتي مورد علاقه Email
1 ادیمی مریم پلیمر- ترمودینامیک- محیط زیست Maryam_ad1354@yahoo.com
2 فتحی نژاد جیرندهی حسن نانو مواد- پلیمر H.fathinejad@gmail.com
3 قانعی روح الله کاتالیست- بیودیزل Rghaneie@iau-farahan.ac.ir

نشانی: استان مرکزی، اراك، فرمهین، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهان، گروه مهندسی شیمی

تلفن: ٣٣٧٢٢١١٦-086           دورنگار: 33723010 -086

 

اعضای هیئت علمی گروه مهندسی شیمی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد          Website: www.iauf.ac.ir

رديف نام خانوادگي نام تخصص و زمينه تحقيقاتي مورد علاقه Email
1 احمدی علی ترموديناميك پيوسته- انرژي هاي نوين Sc.aliahmadi@gmail.com
2 افخمی محمد مهندسي بهره برداري- مهندسي مخازن- چاه آزمایی Afkhami1982@gmail.com
3 بهرامی کشکولی شاهرخ مهندسی بهره برداری و مخان نفت– روش­های ازدیاد برداشت- شبیه سازی و مدلسازی مخازن نفتی- تکنولوژی پینچ pinch- بهینه سازی- تصفیه آب و فاضلاب Shb_kashkooli@yahoo.com
4 درویشی اکبر برج تقطیر- خشک کن Akbardarvishi99@yahoo.com
5 فرهبد فرشاد طراحی فرایند- بهینه سازی فرایند و انرژی Farshad.farahbod@yahoo.com
6 فلاح هومن مهندسی حفاری- رئولوژی سیالات- جریان سیالات در فضای متخلخل Hooman.fallah2@gmail.com
7 همتی توران حرارت- جرم- سیالات T_hemmati2000@yahoo.com

نشانی: استان فارس، فیروزآباد ، بلوار دانشگاه، شهرک دانشگاهی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد، گروه مهندسی شیمی

تلفن: 36229701-071          دورنگار: 36224402-071

 

 اعضای هیئت علمی گروه مهندسی شیمی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم­شهر          Website: www. iauqaem.ac.ir

رديف نام خانوادگي نام تخصص و زمينه تحقيقاتي مورد علاقه Email
1 اردستاني فاطمه بيوتكنولوژي توليد فراورده­هاي بيولوژيك- مهندسي سوخت وساز- بيوتكنولوژي غذايي- نانو بيوتكنولوژي Ardestani_fatemeh@yahoo.com
2 اصفهانيان مهري مدل سازي و شبيه سازي- بيوتكنولوژي- فرايندهاي جداسازي غشايي Mehr_esfahanian@yahoo.com
3 بينائيان احسان نانوبيوتكنولوژي- جداسازي و جذب سطحي- سنتز نانو جاذب­هاي كامپوزيت- سنتز و کاربرد ترکیبات  MOF، MOC ، HOF ، COF Ehsan.binaeian@yahoo.com

Ehsan.binaeian@gmail.com

4 حسيني سيد احمد سينتيك و طرح راكتور در صنعت نفت – بازيابي كاتاليست­هاي مستعمل- بهينه سازي مصرف انترپي در سيمان- محيط زيست در صنعت سيمان Ahmad.hosseini@gmail.com

Sahmad_h@iust.ac.ir

6 شكوهي راد علي تكنولوژي توليد نانو ذرات- نانوكامپوزيت­ها-نانوبيوتكنولوژي A.shokuhi@gmail.com
7 قديري بهرام پديده­هاي انتقال Ashiyane_garm@yahoo.com
5 قرباني حميدرضا ديناميك سيالات محاسباتي- غشا- سيالات چند فازي- CFD- سنتز نانو ذرات Hamidghorbani6@yahoo.com

 نشانی: استان مازندران، قائمشهر، كيلومتر10 جاده نظامي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائم­شهر، دانشكده فني و مهندسي، گروه مهندسي شيمي

 تلفن: 42155025-011            دورنگار:  42155050-011

 

اعضای هیئت علمی گروه مهندسی شیمی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان                Website: www. iauq.ac.ir

رديف نام خانوادگي نام تخصص و زمينه تحقيقاتي مورد علاقه Email
1 آراسته نوده علي تبخيركننده­ها- عمليات رطوبت زني صنايع سيمان- صنايع معدني(رنگ و لعاب) Aliarastehnodeh@yahoo.com
2 خدنگي ماهرود محمود رضا كنترل فرايندها- حرارت- انتقال جرم سيالات Ma_khadangi@yahoo.com
3 خسرويار سوسن پتروشيمي- بهينه سازي انرژي- ايمني و محيط زيست Susankhosroyar@yahoo.com
4 صاحب جمعي ناديا انتقال جرم- جداسازي- تصفيه صنعتي-شبيه سازي Msahebjamee@gmail.com
5 طهماسبي حمزه علي خشك كن- ازدياد برداشت نفت- ترموديناميك محلول­هاي يوني- راكتورهاي شيميايي Hatahmasebi@yahoo.com
6 عليزاده گلستاني حسين محيط زيست- تصفيه آب- تصفيه فاضلاب- ارزيابي پيامدهاي زيست محيطي- انرژي و محيط زيست Golestani40@yahoo.com
7 فيروزفر احسان جابجايي اجباري- جابجايي آزاد- هدايت- تشعشع Firuzfar@yahoo.com
8 قاسم زاده رسول بيوتكنولوژي محيط زيست- بيوتكنولوژي مواد غذايي- صنايع روغن- صنايع كنسرو Rslghasemzadeh@yahoo.com
9 قهرماني حسين مدلسازي- كنترل- بهينه سازي- صنايع غذايي- ايمني- انتقال جرم Hsin-ghr@yahoo.com
10 لطفي مجيد حرارت و مبدل­هاي حرارتي- عمليات واحد تكميلي- صنايع سيمان- صنايع رنگ و لعاب- شيمي سيمان Malotfi@yahoo.com
11 مهدويان مجيد جداسازي غشائي- طراحی و اقتصاد فرايندها- ديناميك سيالات محاسباتي- ايمني- پليمر Majid_mahdavian@yahoo.com
12 هجري زهرا بيوشيمي– بيوتكنولوژي- صنايع كنسرو و كمپوت- ANG Hejri_ra@yahoo.com

 نشانی: استان خراسان رضوی، قوچان، کیلومتر 4 جاده قوچان مشهد، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، گروه مهندسی شیمی

 تلفن: 47011378-051          دورنگار: 47011150-051

 

اعضای هیئت علمی گروه مهندسی شیمی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه               Website: www. iauksh.ac.ir

رديف نام خانوادگي نام تخصص و زمينه تحقيقاتي مورد علاقه Email
1 سلیمی فرهاد روش برداشت- تصفیه فاضلاب – جذب روی جامد- ترمودینامیک تشکیل آسفالتین- جذب Fasa348@yahoo.com
2 شریفی سارا بیولوژی- میکروبیولوژی Sarah.sharifi.59@gmail.com
3 محمدی فائزه انرژی های تجدید پذیر- استفاده از میکروکانال­ها در فرایندهای شیمیایی Faezeh.mohammadi64@gmail.com

 نشانی: استان کرمانشاه، کرمانشاه، انتهای شهرک متخصصین مجتمع دانشگاه امام خمینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، دانشکده علوم پایه،                             گروه مهندسی شیمی

 تلفن: 37243181-083          دورنگار: 37265123-083

 

اعضای هیئت علمی گروه مهندسی شیمی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران              Website: www.iaug.ac.ir

رديف نام خانوادگي نام تخصص و زمينه تحقيقاتي مورد علاقه Email
1 آریانا محمد امین نانو تکنولوژی- سایش لوله­ها و تجهیزات- تزریق گاز در مخازن- هیدرات­های گازی Amin_ariana@yahoo.com
2 پورانفرد عبد الرسول مهندسی مخزن- روش­های ازدیاد برداشت R.pouranfard@gmail.com
3 دلاوری سعید مدلسازی و شبیه سازی- فرآیندهای جداسازی Delsaeed2009@gmail.com
4 راهبری مسعود جداسازی غشایی- ترمودینامیک محلول­های پلیمری Rahbarisisakht@gmail.com
5 عباسی فرزانه مهندسی پلیمر- ترمودینامیک محلول­های غیر ایده­آل Fabbasi96@yahoo.com
6 عسکری علیرضا مهندسی پلیمریزاسیون Askaria2004@gmail.com
7 عماد زاده داریوش مدلسازی- شبیه سازی فرآیند- جداسازی چندجزئی F.emadzadeh@gmail.com
8 فرامرزی مهدی سنتز کاتالیست- نانو بیوتکنولوژی- مدلسازی و شبیه سازی Faramarzi.iaug@gmail.com
9 ملک زاده اسداله نانو بیوتکنولوژی Asad.malekzadeh@gmail.com
10 منصوری زاده امیر جداسازی غشایی- انتقال جرم A.mansourizadeh@yahoo.com
11 موسویان سید سامان کاتالیزورهای هتروژن- مدلسازی- بهینه سازی-هیدرات­های گازی S.mousavian@iaug.ac.ir

 نشانی: استان کهگیلویه و بویراحمد، گچساران، کوی مدرس مجتمع دانشگاهی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران، گروه مهندسی شیمی

 تلفن: 074-3232033          دورنگار: 3232003-074

 

اعضای هیئت علمی گروه مهندسی شیمی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد                    Website: www.iaulamerd.ac.ir

رديف نام خانوادگي نام تخصص و زمينه تحقيقاتي مورد علاقه Email
1 بیاره سید مرتضی مطالعه جریان­های مغشوش- برنامه نویسی موازی سیالات دوفازی M_bayareh@yahoo.com
2 راهپیما قاسم جذب سطحی- غشاها- شیمی و سنتز پلیمرها- تصفیه آب- پوشش­های ضد خوردگی- جداسازی- HSE- نانوکامپوزیت G.rahpaima@iaulamerd.ac.ir
3 صغری ایوب ترمودینامیک- محاسبات تعادلی سیستم­های هیدروکربنی (PVT)- مطالعه غشاها Safari1388@gmail.com
4 طاهری ابوذر ساخت و مطالعه الکترودهای شیمیایی- سیستم­های FIA– استخراج از فاز جامد- تصفیه آب Aboozar_taheri@yahoo.com
5 نبوی بهزاد مهندسی پلیمریزاسیون- جذب از گاز- طراحی مبدل­های حرارتی B_nabavikia@yahoo.com

 نشانی: استان فارس، لامرد، میدان دانشجو، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد، گروه مهندسی شیمی

 تلفن: 071-52721100          دورنگار: 071-52720292

 

اعضای هیئت علمی گروه مهندسی شیمی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر                Website: www.mhriau.ac.ir

ردیف نام خانوادگی نام تخصص در زمینه‌های تحقیقاتی مورد علاقه Email
1 علوی فاضل سید علی حرارت( هدايت، جابجایی)- طراحي‫ ‫مبدل­هاي حرارتي- شیبه سازی- الگوريتم هاي تكاملي- سيالات چند فازی- مهندسی فرایند- بهينه­ سازی Alavifazel@gmail.com
2 بزرگیان علیرضا پدیده های انتقال – هیدرات های گازی – تصفیه آب و فاضلاب –  نانو تکنولوژی alireza.bozorgian@iau.ac.ir

bozorgian@mail.ir

نشانی: استان خوزستان، بندر ماهشهر، بلوار امام خمینی، خیابان دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر، گروه مهندسی شیمی

تلفن:52372653-061           دورنگار: 52338586-061

 

 اعضای هیئت علمی گروه مهندسی شیمی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت                Website: www.miau.ac.ir

رديف نام خانوادگي نام تخصص و زمينه تحقيقاتي مورد علاقه Email
1 اسفندیاری نادیا مدل سازی ترمودینامیکی- نانوکریستالیزاسیون- سیالات فوق بحرانی- محیط زیست N.esfandiari.2013@gmail.com
2 عرب ابوسعدی زهرا سینتیک و طراحی راکتور Zarababoosadi@yahoo.com
3 عزیزی مهدی بسترهای سیال Mehdi.azizi79@yahoo.com
4 علی آبادی محمد تصفیه فاضلاب- عملیات واحد Aliabadi222@gmail.com
5 فخاری محمد علی محیط زیست Mohamad.fakhari@gmail.com
6 نبی پور معین ازدیاد برداشت Moein7@gmail.com
7 نوروزی مسعود آلودگی هوا- سینتیک و طراحی راکتور Nowroozimasoud@gmail.com
8 نوروزی چگینی فرود محیط زیست S_nowroozi@yahoo.com
9 هنرور بیژن مهندسی انتقال و توزیع گاز- خشک کن- شیرین سازی آب Honarvar2@gmail.com

 نشانی: استان فارس، کیلومتر 3 بلوار مرودشت، تخت جمشید، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، گروه مهندسی شیمی

تلفن: 071-43112201           دورنگار: 071-43311172

 

اعضای هیئت علمی گروه مهندسی شیمی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجدسلیمان      Website: www.mhriau.ac.ir

رديف نام خانوادگي نام تخصص و زمينه تحقيقاتي مورد علاقه Email
1 برومندی پریا آﻟودگی هوا- بيوتکنوﻟوژی محيط زيست- آﻟودگی آب- راکتورهای ايده­آل و غير ايده­آل Paryabroomandi@gmail.com
2 صالحی سید میلاد جذب سطحی- کاتاﻟيست- سياﻻت چندفازی-  سنسورهای اندازه گيری-  ديناميک سياﻻت محاسبات Milad_salehi2002@yahoo.com
3 ولی زاده علی برج تقطير- مخازن- گاز هيدرات- تشکيل وکس و آسفاﻟت Nariaz@gmail.com

نشانی: استان خوزستان، مسجد سلیمان، سه راهی سد شهید عباسپور، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان، گروه مهندسی شیمی

تلفن: ۴۳۲۶۷۱۰۲-061          دورنگار: ۴۳۲۶۰۰۹۳-061