قالب وردپرس قالب وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس وردپرس آموزش وردپرس

 

اعضای هیئت علمی گروه مهندسی شیمی- دانشگاه اراک  Website: ww.araku.ac.ir 

ردیف نام خانوادگی نام تخصص در زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه Email
1 براتی ابوالفضل مهندسی پلیمریزاسیون- پلیمرهای هوشمند- نانوکامپوزیت‌ها-محیط زیست a-barati@araku.ac.ir
2 پرویزیان فهیمه فرایندهای جداسازی- غشاء- دینامیک سیالات محاسباتی f-parvizian@araku.ac.ir
3 جودکی عزت اله طراحی ایمنی- کریستالیزاسیون- غشاء ساخت یا سنتز e-joodaki@araku.ac.ir
4 حسینی سید محسن فرآیندهای جداسازی- غشاء s-hosseini@araku.ac.ir
5 داورنژاد رضا فرآیندهای جداسازی-تکنولوژی فوق بحرانی- ترمودینامیک بیوتکنولوژی- مهندسی محیط زیست-مدلسازی- بهینه سازی r-davarnejad@araku.ac.ir
6 سلیمانی میثم نانوتکنولوژی- نانو پزشکی- کاتالیست m-soleymanichem@araku.ac.ir
7 سنائی پور حمیدرضا غشاء- فرایندهای غشائی- CFD h-sanaeepur@araku.ac.ir
8 صالحی احسان فرآیندهای جداسازی- فرآیندهای جذب سطحی- فرآیندهای ترکیبی جداسازی بهینه سازی e-salehi@araku.ac.ir
9 عبادی آبتین غشاء- فرایندهای جداسازی غشائی مدلسازی و شبیه سازی a-ebadi@araku.ac.ir
10 فضلعلی علیرضا ترمودینامیک تعادلی- مدلسازی a-fazlali@araku.ac.ir
11 مطهری کاظم کاتالیست- نفت k-motahari@araku.ac.ir
12 مقدسی عبدالرضا جداسازی- سینتیک و طراحی راکتور شبیه سازی و مدلسازی- شبکه عصبی تئوری پینچ a-moghadasi@araku.ac.ir
13 میری سید تقی محیط زیست- صنایع غذایی t-miri@araku.ac.ir

نشانی: اراک – سردشت- ميدان بسيج- پرديس دانشگاه اراک- دانشکده فني و مهندسي- گروه مهندسي شيمي

تلفن: 32625005-086 دورنگار: 32774031-086

اعضای هیئت علمی گروه مهندسی شیمی- دانشگاه اردکان Website: www.ardakan.ac.ir

ردیف نام خانوادگی نام تخصص در زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه Email
1 الهی فرد محمدرضا انرژیهای تجدید پذیر- فناوری نانو-واکنشهای کاتالیستی- تصفیه فاضلاب جذب از گاز- انرژی و محیط زیست

شبیه سازی طراحی و مدلسازی در نانو

mrelahifard@ardakan.ac.ir
2 امامی میبدی مجید رفتارهای فازی- سینتیک و راکتور-کریستالیزاسیون- مواد نانوساختار-بهینه سازی- رئولوژی سیالات emami@ardakan.ac.ir
3 آبیار فیروزآبادی فاطمه واکنشهای کاتالیستی- فناوری نانو-سامانه های نوین دارورسانی-استخراج مایع_مایع- نانوبیوتکنولوژی

مواد نانوساختار- انرژی و محیط زیست

f.abyar@ardakan.ac.ir
4 کارگر هادی آلیاژ و کامپوزیت- واکنشهای کاتالیستی مواد نانوساختار- تکنولوژی مواد و فرآیند چسبانندههای معدنی-ساخت یا سنتز کاتالیست h.kargar@ardakan.ac.ir
5 ملا ولی مجید اقتصاد محیط زیست- تبخیر کنندهها-انرژی و محیط زیست- جذب از گاز-انرژیهای تجدیدپذیر- تصفیه آب

واکنشهای کاتالیستی- فناوری نانو-تصفیه فاضلاب- انرژی و محیط زیست-کاهش ضایعات مطالعات امکان سنجی اقتصادی

ساخت در مقیاس نانو

mollavali@ardakan.ac.ir

نشانی: اردکان – بلوار آیت الله خاتمی(ره) – دانشگاه اردکان– دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی شیمی- کدپستی: 95491- 89518

تلفن: 32240921-035 و 32248170-035 دورنگار: 32240923-035

اعضای هیئت علمی گروه مهندسی شیمی- دانشگاه ارومیه  Website: www.urmia.ac.ir

ردیف نام خانوادگی نام تخصص در زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه Email
1 آذرهوش محمدجواد سینتیک واکنشها و رآکتور شیمیایی-ساخت یا سنتز کاتالیست-فناوری نانو-مدلسازی و شبیهسازی

انرژیهای تجدیدپذیر-انرژی و محیط زیست

mj.azarhoosh@urmia.ac.ir
2 آقائینژاد میبدی عباس غشاها- عملیات واحد-تصفیه آب-تصفیه فاضلاب-مدلسازی و شبیهسازی-فناوری نانو-انرژی و محیط زیست-ساخت یا سنتز کاتالیست a.aghaeinejad@urmia.ac.ir

a.aghaei.meybodi@gmail.com

3 رشدی سپیده دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)-ترمودینامیک و احتراق-نانوسیالات-مدلسازی و شبیهسازی-سیالات چند فازی دینامیک گازها s.roshdi@urmia.ac.ir
4 یلداگرد مریم فناوری نانو–انرژی و محیط زیست-ساخت یا سنتز کاتالیست-آلیاژ و کامپوزیت-ساخت در مقیاس نانو-بیوتکنولوژی آنزیمها- جذب از گاز m.yaldagard@urmia.ac.ir

myaldagard@gmail.com

نشانی: آذربایجان غربی- ارومیه- کیلومتر 11 جاده سرو- دانشگاه ارومیه- دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی شیمی

تلفن: 32775660-044 دورنگار: 32773591-044

اعضای هیئت علمی گروه مهندسی شیمی- دانشگاه اصفهان  Website: www.ui2.ui.ac.ir

ردیف نام خانوادگی نام تخصص در زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه Email
1 آقامیری سیدفواد ترموديناميک- فرایندهای جداسازي-پدیده‌های سطحی aghamiri@ing.ui.ac.ir
2 بدرسمای محمد پلیمرهای زیستی- مهندسي پزشکي mrbadross@eng.ui.ac.ir
3 بهشتی مسعود مهندسي فرآيند-بهينه‌سازي مصرف انرژي masbeh@yahoo.ir
4 حاتمی پور محمدصادق پديدههاي انتقال-انرژي-مهندسي محيط زیست-صنايع غذايي hatami@eng.ui.ac.ir
5 حجت محمد نانوسيالات-مواد نانوساختار-جذب سطحي-هوش محاسباتي m.hojjat@eng.ui.ac.ir
6 خادمی محمدحسن طراحی راکتور- بهينه‌سازي m.khademi@eng.ui.ac.ir
7 رحيمي امير آلودگي هوا- مدلسازي و شبيهسازي rahimi@eng.ui.ac.ir
8 ساري عطاء اله مدلسازي و شبيه سازي جریا‌نهای واکنشپذير- سامانههای فوق‌بحراني-سينتيك و طراحی راكتور a.sari@eng.ui.ac.ir

atasari@gmail.com

9 سلیمانی نظر علیرضا اکسيداسيون پيشرفته-پديده هاي انتقال asolaimany@eng.ui.ic.ir
10 شفیعی مرضیه فرآیندهای زیستی m.shafiei@eng.ui.ac.ir

m.shafiei.eng@gmail.com

11 طلائی محمدرضا آلودگي هوا–مهندسی محیط زیست mrtalaie@eng.ui.ac.ir
12 غلامی محسن جذب سطحي و پديده‌هاي انتقال m.Gholami@eng.ui.ac.ir
13 فرهاديان مهرداد مهندسی محيط زيست- تصفيه آب-تصفیه فاضلاب- اکسیداسیون پیشرفته m.farhadian@eng.ui.ac.ir
14 قلاوند يونس مدلسازي و شبيهسازي فرايندها-طراحي پايه و تفصيلي y.ghalavand@eng.ui.ac.ir
15 گشادرو امير فرآیندهای زیستی -فرآیندهای جداسازي a.gosadiro@eng.ui.ac.ir
16 معيني اميد مهندسي پليمر–چسب هاي پليمري فرآيندهاي شکل دهي پليمرها o.moini@eng.ui.ac.ir
17 نوارچیان امیرحسین نانو کامپوزيت‌هاي پليمري– مهندسي پليمريزاسيون– پلي‌يورتان‌ها navarchian@eng.ui.ac.ir
18 همايونفال مريم غشاء- نانو فيلترها- مواد نانو ساختار m.homayoonfal@eng.ui.ac.ir

نشانی: اصفهان- میدان آزادی- دانشگاه اصفهان- میدان خوارزمی- ابتدای بلوار سلامت- ساختمان انصاری- دانشگاه اصفهان- دانشکده فنی مهندسی- گروه مهندسی شیمی

تلفن: 37932881-031 و 37932679-031 دورنگار: 37934031-031 و 36682877-031

اعضای هیئت علمی گروه مهندسی شیمی- دانشگاه امام حسین(ع)  Website: www.ihu.ac.ir

ردیف نام خانوادگی نام تخصص در زمینه‌های تحقیقاتی مورد علاقه Email
1 جمالی علی‌اکبر مدلسازی و شبیه‌سازی احتراق-سیالات چند فازی-جریان سیال در محیط‌های متخلخل jamalis5@iust.ac.ir
2 دهنوی محمدعلی مدل‌سازی و شبیه‌سازی-دینامیک سیالات محاسباتی(CFD)-انتقال حرارت جابجایی و هدایتی-سیالات نیوتنی- سیالات چندفازی mdehnavi@ihu.ac.ir
3 سمنانی‌رهبر مجتبی محاسبات تعادلی سیستم‌های هیدروکربنی(PVT)-ترمودینامیک محلول‌های غیرایده‌آل

برج تقطیر- خشک‌کن-عملیات رطوبت‌زنی-مطالعات اقتصادی طرح کارخانجات

msrahbar@yahoo.cam
4 غفوری مرتضی خواص مهندسی پلیمرها-الیاژ و کامپوزیت‌ها- پلی‌یورتان‌ها-پیشرانه‌ها و سوخت dr.ghafoori@gmail.com
5 کبریت‌چی عباس پیرولیز پلیمرها- ریزساختار پلیمرها-رئولوژی پلیمرها- اصلاح پلیمرها a.kebritchi@ippi.ac.ir
6 وزیری سیدعباس نانوکامپوزیت‌ها- مواد نانوساختار-خواص مهندسی پلیمرها avaziri@ihu.ac.ir

نشانی: تهران- بزرگراه شهید بابایی- دانشگاه جامع امام حسین (ع)- دانشکده و پژوهشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی شیمی

تلفن: 73829349-021 دورنگار: 73829357-021

اعضای هیئت علمی گروه مهندسی شیمی- دانشگاه ایلام Website: www.ilam.ac.ir

ردیف نام خانوادگی نام تخصص در زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه Email
1 بیاتی بهروز غشاها- جذب- ترمودینامیک غیر ایده ال-تقطیر- جذب سطحی behruz5878@gmail.com
2 تنظیفی مرجان مواد نانوساختار- پلیمرهای رسانا-ساخت در مقیاس نانو- فناوری نانو-انرژی و محیط زیست m.tanzifi@ilam.ac.ir
3 حسینی سید حسین CFD- حرارت-سیالات-مدلسازی و شبیهسازی hosseini49@yahoo.com
4 کیخاونی توان غشاها- تصفیه آّب- ساخت در مقیاس نانو-رطوبت زنی kikhavani@iust.ac.ir
5 منصوری محسن ساخت یا سنتز کاتالیست- مطالعات اقتصادی طرح کارخانجات-سینتیک و طراحی راکتور-تعیین مشخصات کاتالیست mansouri2010@yahoo.com

نشانی: ایلام بلوار پژوهش- دانشگاه ایلام- دانشکده فنی مهندسی- گروه مهندسی شیمی

تلفن: 32227026-084 دورنگار : 32227061-084

اعضای هیئت علمی گروه مهندسی شیمی- دانشگاه بجنورد  Website: www.ub.ac.ir

ردیف نام خانوادگی نام تخصص در زمینه‌های تحقیقاتی مورد علاقه Email
1 مرتضی اسفندیاری انرژی و محیط زیست- کنترل بهینه-مهندسی انتقال و توزیع گاز-کنترل تطبیقی- انرژیهای نوین-الگوریتمهای تکاملی m.esfandyari@ub.ac.ir
2 حامد اعظمی انتقال جرم- غشاها- محیط زیست-تصفیه آب و فاضلاب- نانوتکنولوژی-انرژی و محیط زیست- جداسازی- جذب مواد نانوساختار

فناوری نانو-انرژی و محیط زیست

h.azami@ub.ac.ir
3 مهدی بیات سينتيك و رآكتور- انرژی و محیط زیست واکنشهای کاتالیستی- راكتورهاي هموژن و هتروژن- الگوريتمهاي تكاملي m.bayat@ub.ac.ir
4 حسین دلاوری امرئی انرژی و محیط زیست- جذب سطحی-بیوتکنولوژی تولید فرآوردههای بیولوژیک تصفیه آب و فاضلاب h.delavari@ub.ac.ir
5 علی گرمرودی اصیل جذب از گاز- جذب سطحی-طراحی مبدلهای حرارتی- برج تقطیر a.garmroudi@ub.ac.ir
6 ابوالفضل محمدی مهندسی انتقال و توزیع گاز- تصفیه آب کریستالیزاسیون- فناوری نانو- جذب-انرژی و محیط زیست

ترمودینامیک فرآیندهای گازی

mohammadi.a@ub.ac.ir

تلفن: 32201000-058 دورنگار: 32284605-058

نشانی: خراسان شمالی- بجنورد- کیلومتر ۴ جاده اسفراین- دانشگاه بجنورد- دانشکده پتروشیمی- گروه مهندسی شیمی

اعضای هیئت علمی گروه مهندسی شیمی- دانشگاه بناب Website: www.bonabu.ac.ir

ردیف نام خانوادگی نام تخصص در زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه Email
1 حاتمی مهدی نانوکامپوزیتها- نانوفیلترها-مواد نانوساختار- شیمی و سنتز پلیمرها بیوسنسورها- غشاء ها hatami@bonabu.ac.ir
2 قاسمیان ناصر ساخت یا سنتز- سینتیک و راکتور-ترمودینامیک محلولهای غیرایده ال-واکنشهای کاتالیستی- فناوری نانو

انرژی و محیط زیست-آلودگی هوا و کنترل آن

n.gasemian@gmail.com
3 یوسفی علیرضا رئولوژی سیالات- سیالات غیرنیوتونی بیوتکنولوژی غذایی- بهینهسازی-لبنیات- گوشت a_yousefi@bonabu.ac.ir

نشانی: آذربایجان شرقی– بناب- بزرگراه ولایت- جنب پلیسراه- دانشگاه بناب- دانشکده فنی مهندسی- گروه مهندسی شیمی- کدپستی 5551761167

تلفن: 37745000-041 دورنگار: ۳۷۷۴۰۸۰۰-041

اعضای هیئت علمی گروه مهندسی شیمی- دانشگاه تبریز Website: chemeng.tabrizu.ac.ir

ردیف نام خانوادگی نام تخصص در زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه Email
1 احمدلوی داراب مجيد پدیده‌های انتقال- مدلسازی و شبیهسازی فرآیندهای مهندسی شیمی و نفت و گاز mahmadlouydarab@tabrizu.ac.ir
2 اقدسی‌نيا حسن مهندسی مخازن هیدروکربنی-پدیدههای انتقال در محیط‌های متخلخل aghdasinia@tabrizu.ac.ir
3 پيغمبردوست سيد

جمالالدين

سنتز پليمرها- خواص مهندسی پليمرها انرژی‌‌های تجديدپذير j.peighambardoust@tabrizu.ac.ir
4 خازينی ليلا مهندسی محیط زیست در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی- کنترل آلودگی هوا khazini@tabrizu.ac.ir
5 زينالی هريس سعيد انتقال حرارت و جریان در کانالهای مدور و غیرمدور- نانوسيال-رئولوژی و الکترورئولوژی s.zeinali@tabrizu.ac.ir
6 طهماسب‌پور مريم سیالسازی نانومواد و میکرومواد-فرآیند جذب و جداسازی CO2 tahmasebpoor@tabrizu.ac.ir
7 عرفان‌نيا حميد شبیهسازی ملکولی-پدیدههای نانومقیاس-سامانه‌های دارورسان هوشمند herfan@tabrizu.ac.ir
8 فرضی علی مدلسازی- شبیه‌سازی-بهينه‌سازی و کنترل فرآیندهای شیمیایی a-farzi@tabrizu.ac.ir
9 قلی‌زاده مرتضی انرژی‌های تجدیدپذیر (بیوفیول‌ها) m.gholizadeh@tabrizu.ac.ir
10 محمدپورفرد موسی دینامیک سیالات محاسباتی و کاربرد آن در انتقال حرارت و انتقال جرم جریان‌های چندفازی mohammadpour@tabrizu.ac.ir
11 نیایی عليقلی سينتيک واکنشها و طراحی راکتورهای شيميايي- کاتاليست‌های صنعتی aniaei@tabrizu.ac.ir

نشانی: تبریز- بلوار 29 بهمن- دانشگاه تبریز- دانشکده مهندسی شیمی و نفت- گروه مهندسی شیمی

تلفن: 33392932-041 دورنگار: 33338497- 041 و 33340191-041

اعضای هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی- دانشگاه تربیت مدرس Website: www.cheme.modares.ac.ir

ردیف نام خانوادگی نام تخصص در زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه Email
1 اسلامی فاطمه ترمودینامیک سطح- پدیدههای سطحی پدیدههای ترشوندگی- تعادلات فازی f_eslami@modares.ac.ir
2 اميد خواه محمد رضا انرژیهای تجدیدناپذیر- انرژی و محیط زیست- تکنولوژی Pinch- کاهش ضایعات طراحی فرآیند- فرآیندهای غشایی omidkhah@modares.ac.ir
3 باقری فاطمه مهندسی بافت با استفاده از سلول های بنیادی- فرآیندهای انتقال ژن با استفاده از پلیمرهای زیست تخریب پذیر

دارو رسانی هدفمند با استفاده از پلیمرهای زیستی تغییر یافته-تولید پروتئین های نوترکیب

f.bagheri@modares.ac.ir
4 بدوحی سهیل مهندسی و توسعه پلی ساکارایدها از منابع زیستی- طراحی و توسعه نانو سامانه_های زیست پلیمری در داروسازی–نانو فیبرها

پپتیدهای پاد میکروبی

s.boddohi@modares.ac.ir
5 بهراميان احمد رضا سامانههای حفاظت حرارتی-کامپوزیت ها و نانو کامپوزیت های مقاوم حرارتی- نانوساختار های پلیمری-پدیده های انتقال در فرآیندهای پلیمری abahramian@modares.ac.ir
6 پهلوانزاده حسن ترمودینامیک فرآیندهای گازی- شیرین ساز گازها- اگزرژی- کنترل بهینه-هیدراتهای گازی- جذب فلزات سنگین-تراوش تبخیری pahlavzh@modares.ac.ir
7 توفيقي داريان جعفر واکنشهای کاتالیستی و غیر کاتالیستی راکتورهای ایده آل و غیر ایده آل-راکتورهای هموژن و هتروژن – سینتیک و راکتور

جذب با تناوب فشار بالا

towfighi@modares.ac.ir
8 جعفري آرزو مدلسازی و شبیهسازی پدیدههای انتقال بسترهای متخلخل و نانوسیالات Ajafari@modares.ac.ir
9 حسيني سيد سعيد فرآیندهای جداسازی غشایی-پدیدههای سطحی saeid.hosseini@modares.ac.ir
10 حق طلب علي ترمودینامیک محلولهای پلیمری ترمودینامیک محلولهای الکترولیتی ترمودینامیک محلولهای غیر ایده ال رئولوژی پلیمرها

شیرین سازی گاز طبیعی رسوب سازی در مخازن نفتی-هیدرات گازی- رفتار فازی مخازن

haghtala@modares.ac.ir
11 رزاقي كاشاني مهدي کامپوزیتها و نانو کامپوزیت های پلیمری تریبولوژی پلیمرها- مهندسی الاستومر خواص الکتریکی پلیمرها mehdi.razzaghi@modares.ac.ir
12 سعیدی امیر حسین ازدیاد برداشت نفت- ترمودینامیک-مهندسی مخازن نفت و گاز-تشکیل هیدروکربورهای جامد asaeedi@modares.ac.ir
13 سمسارزاده محمد علي اصول و شیمی فیزیک پیشرفته پلیمرها تکنولوژی سطح و فیزیک پلیمرها-سنتز و سینتیک پیشرفته پلیمرها کاتالیستها و سنتز پیشرفته پلیمریزاسیون Semsarzadeh@modares.ac.ir
14 شجاع الساداتي سيد عباس کشت سلولی و تخمیر- بازیابی-خالص سازی و کنترل کمی- زیست پالائی خاک و آب و هوا- نانو زیست فناوری shoja_sa@modares.ac.ir
15 شريف عليرضا غشاهای پلیمری- پلیمرهای طبیعی و ارتباط ساختار- خواص پلیمرها-فیزیک و ترمودینامیک پلیمرها asharif@modares.ac.ir
16 شیخ عباس آلیاژهای پلیمری- پلیمرهای طبیعی رئولوژی(دینامیک پلیمر) a.sheikh@modares.ac.ir
17 صادق نژاد سعید مشخصه سازی مخزن- ازدیاد برداشت فیزیک سنگ دیجیتال Sadeghnejad@modares.ac.ir
18 صدر عاملي سيد مجتبي بازیافت انرژی و محیط زیست-تولید زیست سوختها- فرآیندهای شیمیایی و پتروشیمیایی مواد تغییر فاز و مدیریت انرژی sadramel@modares.ac.ir
19 ضمير سيد مرتضي بیوتکنولوژی محیط زیست-تصفیه زیستی هوای آلوده صنعتی -پدیدههای انتقال در بیوراکتورهای چند فازی- مدلسازی بیوراکتورها و فرآیندهای زیستی zamir@modares.ac.ir
20 عبدالهي مهدي سنتز و شناسایی پلیمرها-مدلسازی سینتیک پلیمریزاسیون-کاربرد پلیمرها در حوزه نفت و غشاها-(جداسازی گاز و پیل سوختی) abdollahim@modares.ac.ir
21 نوید فاميلي محمد حسين رئولوژی پلیمرها- شکل دهی پلیمرها-آلیاژ و کامپوزیتها- فومهای پلیمری nfamili@modares.ac.ir
22 كريم زاده رامين تکنولوژی الفین- کورههای حرارتی کاتالیستی ارتقای برشهای نفتی ramin@modares.ac.ir
23 كوكبي مهرداد شکل دهی سرامیکهای مهندسی -کامپوزیتها و نانو کامپوزیتهای هوشمند mehrir@modares.ac.ir
24 گلشن ابراهيمي نادره رئولوژی پلیمرها-پلیمرهای با کاربرد پزشکی ebrahimn@modares.ac.ir
25 گنجي فريبا سامانههای نوین دارو رسانی-پلیمرهای هوشمند- مهندسی بافت-هیدروژل های زیست تخریب پذیر fganji@modares.ac.ir
26 معتمديان احسان مدلسازی متابولیکی و زیست شناسی سامانهها- مهندسی متابولیک وسامانه ای-تولید سوخت زیستی-مدلسازی چند مقیاسی و برررسی برهم کنش جمعیت های میکروبی-آنالیز و تلفیق داده های امیکس-کاربرد پزشکی مدل های متابولیکی motamedian@modares.ac.ir
27 منطقيان مهرداد کریستالیزاسیون- ساخت در مقیاس نانو روشهای ازدیاد برداشت نفت- جداسازی آنالیز ریسک manteghi@modares.ac.ir
28 موسوي سيد محمد بیوتکنولوژی محیط زیست-مدلسازی و شبیهسازی فرآیندهای زیستی- بیوتکنولوژی مواد غذایی-فروشویی زیستی-مدیریت ضایعات جامد خطرناک mousavi_m@modares.ac.ir
29 نصرتي محسن ریاضیات مهندسی پیشرفته-بیوتکنولوژی محیط زیست-ترمودینامیک سامانههای شیمیایی و بیوشیمیایی- بیوراکتور و آنزیم

طراحی فرآیندهای زیستی-تصفیه زیستی آب و فاضلاب

mnosrati20@modares.ac.ir
30 هاشمي نجف آبادي سميره مهندسی بافت- سلول درمانی-مینی بیوراکتورها s.hashemi@modares.ac.ir
31 واشقاني فراهاني ابراهيم مهندسی بافت- آموزش در مهندسی شیمی-سامانههای نوین دارو رسانی-پلیمرهای زیست تخریب پذیر-توسعه فرآیندهای جداسازی با استفاده از پلیمرها evf@modares.ac.ir
32 وفايي سفتي محسن ترمودینامیک تشکیل WAX– آسفالتین ترمودینامیک محلولهای غیرایده آل-روشهای ازدیاد برداشت- رفتارهای فازی

تزریق ژل های هوشمند پلیمری

vafaiesm@modares.ac.ir

نشانی: تهران- جلال آل احمد- پل نصر- دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده مهندسی شیمی

تلفن : 82883517-021 دورنگار : 82884931-021

اعضای هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی- دانشگاه تفرش Website: www.tafreshu.ac.ir

ردیف نام خانوادگی نام تخصص در زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه Email
1 آقابابائی نفیسه شبیهسازی- تصفیه آب و فاضلاب aghababaei@tafreshu.ac.ir
2 بیات احمد طراحی پایه و تفصیلی فرآیندهای شیمیایی- واکنشهای شیمیایی -سوختهای فسیلی و زیستی-سنتز کاتالیست ها bayat@tafreshu.ac.ir
3 شریعتی مینو الکتروشیمی- مطالعه و بررسی خواص نانو فوتو کاتالیست ها minooshariati@yahoo.com
4 مصیبی امیر سنتز نانوذرات و کاتالیست-تبدیل گاز به مایع (GTL)-اکسیداسیون جزئی بوتان

مدلسازی و شبیهسازی راکتورهای کاتالیستی-ازدیاد برداشت نفت با تزریق سورفکتانت

mosayebi@tafreshu.ac.ir
5 یونسی آرین پالایش نفت و گاز- شیمی آلی younesi@tafreshu.ac.ir

نشانی: مرکزی- تفرش- کیلومتر ۵ جاده تهران- دانشگاه تفرش- دانشکده مهندسی شیمی

تلفن: 36241350086 دورنگار: 086-36241350

اعضای هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی- دانشگاه تهران Website: www.engsci.ut.ac.ir

رديف نام خانوادگي نام تخصص و زمينه هاي تحقيقاتي مورد علاقه Email
1 ابوالحمد گيتي واكنشهاي كاتاليستي- ساخت يا سنتز تعيين مشخصات- سينتيك و راكتور abolhamd@ut.ac.ir
2 ابوالقاسمي حسين ترموديناميك فرايندهاي فوق بحراني كنترل هوشمند- استخراج مايع_مايع-برج استخراج-سيستمهاي فوق بحراني hoab@ut.ac.ir
3 اسماعيلي محمد مواد نانوساختار-برج تقطير-تقطير-سينتيك و راكتور esmaili@ut.ac.ir
4 ايواني جواد استخراج مايع_مايع- جذب سطحي-تصفيه فاضلاب- خوردگي دماي بالا eyvani_javad@yahoo.com
5 بهراميان عليرضا محاسبات تعادلي سيستمهاي هيدروكربني(PVT)-ترموديناميك محلولهاي غيرايده آل ترموديناميك در حضور آثار سطحي

روشهاي ازدياد برداشت

abahram@ut.ac.ir
6 بهمنيار حسين استخراج از جامد- استخراج مايع- مايع-برج تقطير- برج استخراج- تقطير hbahmany@ut.ac.ir
7 پازنده حسين صنايع روغن- حفاظت كاتدي hpazand@chamrau.ut.ac.ir
8 پنجه شاهي محمدحسن تكنولوژي Pinch- طراحي مبدلهاي حرارتي- انرژيهاي تجديدپذير-انرژي و محيط زيست mhpanj@ut.ac.ir
9 ترابي انگجي محمود نانوكامپوزيتها- روشهاي ازدياد برداشت سينتيك و راكتور- مهندسي پليمريزاسيون mtorabi@ut.ac.ir
10 توكلي اميد انرژي و محيط زيست- انرژيهاي پايدار فرايندهاي بيوتكنولوژي- سيالات فوق بحراني- ارزيابي مدلهاي زيست محيطي otavakoli@ut.ac.ir
11 جعفري سيدحسن نانوكامپوزيتها- آلياژ و كامپوزيتها شيمي و سنتز پليمرها-خواص مهندسي پليمرها shjafari@ut.ac.ir
12 جلالي فراهاني فرهنگ ترموديناميك محلولهاي غيرايده آل محاسبات تعادلي سيستمهاي هيدروكربني(PVT) fjalali@ut.ac.ir
13 حسین پور نگهدار نانوفناوری در بالادستی نفت-ارتقاء درجا نفت مخزن- احتراق درجا آسفالتین- آسیب سازند nhosseinpour@ut.ac.ir
14 حقيقي منوچهر مهندسي حفاري- مهندسي اكتشاف مهندسي توليد نفت- مهندسي مخازن -روشهاي ازدياد برداشت haghighi@ut.ac.ir
15 حلاجي ثاني احمد سيستم هاي فوق بحراني-محيطهاي متخلخل- رئولوژي سيالات صنايع روغن ahmad_hallajisani@yahoo.com
16 حميدي علياصغر كورهها- جابجايي اجباري-طراحي مبدلهاي حرارتي- هدايت aahamidi@ut.ac.ir
17 خدادادي عباسعلي واكنشهاي كاتاليستي- مواد نانوساختار-آلودگي هوا و كنترل آن- ساخت يا سنتز khodadad@ut.ac.ir
18 خديوپارسي پريسا استخراج مايع_مايع- برج تقطير-برج استخراج- سامانههاي نوين دارو رساني kparsi@ut.ac.ir
19 خيرخواه داود سيالات چندفازي- جريان سيال درمحيطهاي متخلخل- مهندسي حفاري و مخازن مهندسي انتقال و توزيع گاز

ديناميك گازها

20 راشدی حمید بیوتکنولوژی- محیط زیست- صنایع غذایی hrashedi@ut.ac.ir
21 رستمی بهزاد مهندسی مخازن- روشهای ازدیاد برداشت-رفتارهای فازی- چاه ازمایی brostami@ut.ac.ir
22 رضائيان ايرج كنسروها و آبميوهها- آلياژ و كامپوزيتها شيمي و سنتز پليمرها- پلي يورتانها-رنگ و رزين rezaeian@ut.ac.ir
23 زاهدي چنگيز كاهش ضايعات- غشاءها- تصفيه آب-تصفيه فاضلاب chzahedi@ut.ac.ir
24 ستود قره باغ رحمت سيالات چندفازي- صنايع قند-سامانههاي نوين دارو رساني-ديناميك سيالات محاسباتي(CFD) الگوريتمهاي تكاملي sotudeh@ut.ac.ir
25 شريعتي نياسر مجتبي مشخصات سازي در مقياس نانو-مواد نانوساختار- برج تقطير- برج استخراج سيستمهاي فوق بحراني

جابجايي اجباري- جابجايي آزاد-طراحي مبدلهاي حرارتي- نانوسيالات

mshariat@ut.ac.ir
26 صدر افسانه جابجايي اجباري- هدايت- تابش-طراحي مبدل هاي حرارتي asadr@ut.ac.ir
27 صراف زاده محمدحسين بيوتكنولوژي نفت- صنايع روغن-بيوتكنولوژي محيط زيست-بيوتكنولوژي توليد فراوردههاي بيولوژيك sarrafzdh@ut.ac.ir
28 ضرغامي رضا سيستمهاي چند فازي-ديناميك غيرخطي و پديده آشوب-مدلسازي فرايند اختلاط-ترموديناميك محلولهاي غير ايده آل rzarghami@ut.ac.ir
29 طالبي زاده رفسنجاني عليرضا اختلاط(Mixing) –واكنشهاي كاتاليستي – راكتورهاي همون (تك فاز) و هتروژن (چندفاز) atalebi@ut.ac.ir
30 طاهونی نسيم انتگراسيون فرايند- انرژي و محيط زيست تكنولوژي Pinch- اكسرژي-طراحی و بهينه سازي فرايند ntahuni@ut.ac.ir
31 عدالت محسن ترموديناميك تشكيل WAX و آسفالتين محاسبات تعادلي سيستمهاي هيدروكربني(PVT)- هدايت

طراحي مبدلهاي حرارتي- جابجايي آزاد سيالات چندفازي- روش هاي ازدياد برداشت

medalat@ut.ac.ir

iranedalat@yahoo.com

32 فاطمي شهره غربالهاي مولكولي- جذب سطحي-سيستمهاي فوق بحراني- واكنشهاي كاتاليستي- راكتورهاي هموژن و هتروژن shfatemi@ut.ac.ir
33 قربانيان سهرابعلي برج استخراج-جذب سطحي-غشاءها-جذب روي جامد ghorban@ut.ac.ir
34 قماشچي طلعت نانوكامپوزيتها- غشاءها- لبنيات-تصفيه فاضلاب talatgh@ut.ac.ir
35 کفاشی بابک رئولوژی پلیمرها- شکل دهی پلیمرها-آلیاژ و کامپوزیت ها-پلیمرهای زیست سازگار-فیزیک و خواص ترمودینامیکی پلیمرها kaffashi@ut.ac.ir
36 محمدي روشنده جمشيد شيمي و سنتز پليمرها-آلياژ و كامپوزيتها- پليمرهاي پزشكي (پليمرهاي زيست سازگار) roshandeh@ut.ac.ir
37 مرتضوي يداله مواد نانوساختار- واكنشهاي غيرمتجانس آلودگي هوا و كنترل آن- ساخت يا سنتز mortazav@ut.ac.ir
38 مستوفي نويد ديناميك سيالات محاسباتي(CFD)-اختلاط(Mixing)- راكتورهاي ايده آل و غيرايده آل- راكتورهاي هموژن (تكفاز) و هتروژن (چندفاز) mostoufi@ut.ac.ir
39 مطهري سيامك آلياژ و كامپوزيتها- خواص مهندسي پليمرها smotahari@ut.ac.ir
40 موسويان سيد

محمدعلي

ترموديناميك در حضور آثار سطحي- جذب- استخراج مايع- مايع-راكتورهاي ايده آل و غيرايده آل moosavian_ma@yahoo.com
41 مهرنيا محمدرضا نانوفيلترها- بيوتكنولوژي نفت-بيوتكنولوژي محيط زيست- زيست فرايندها mmehrnia@ut.ac.ir
42 نجفی محمد مهندسی واکنشهای پلیمریزاسیون-سینتیک واکنشهای پلیمریزاسیون-طراحی راکتورهای پلیمریزاسیون

شبیه‌سازی و مدلسازی واکنشهای پلیمریزاسیون شبیه‌سازی مونت کارلو

najafi.m@ut.ac.ir
43 وطني علي سيالات چندفازي- عمليات رطوبت زني مهندسي انتقال و توزيع گاز-مهندسي بهره برداري avatani@ut.ac.ir

نشانی: تهران – میدان انقلاب – خیابان انقلاب – خیابان ۱۶ آذر – سازمان مرکزی دانشگاه تهران- دانشکده فنی- دانشکده مهندسی شیمی

تلفن: 61112203-021 و 66498982-021 دورنگار: ۶۶957784-021

اعضای هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی- دانشگاه تهران(کاسپین)  Website: www.caspian.ut.ac.ir

ردیف نام خانوادگی نام تخصص در زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه Email
1 آرون محمد علی فرآیندهای غشایی- پدیدههای انتقال maaroon@ut.ac.ir
2 حلاجی ثانی احمد جدا سازی- بیوتکنولوژی hallaj@ut.ac.ir
3 محمدی روشنده جمشید پلیمرها- کامپوزیتهای تخریب پذیر roshandeh@ut.ac.ir
4 موسوی سید حامد فرآیندهای جدا سازی- نانو فناوری mhmousavi@ut.ac.ir
5 نورعلیشاهی عمیدالدین نانو فناوری- کاتالیست و انرژی nouralishahi@ut.ac.ir

نشانی: گیلان- رضوانشهر- شهرک ولیعصر چوکا- دانشکده فنی کاسپین- دانشکده مهندسی شیمی

تلفن: 013-44608604 دورنگار: 44608600-013

اعضای هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی- دانشگاه تهران(فنی فومن)  Website: www.ffeng.ut.ac.ir

ردیف نام خانوادگی نام تخصص در زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه Email
1 ابراهیمیان آزاده نانو کامپوزیتها- ساخت در مقیاس نانو-مواد نانو ساختار- فناوری نانو- انرژی و محیط زیست- تصفیه آب

انرژی و محیط زیست- جذب سطحی

aebrahimian@ut.ac.ir
2 اساسیان ندا استخراج از جامد- غربالهای مولکولی تصفیه فاضلاب- جذب گاز-جذب روی جامد- جذب سطحی n.asasian@ut.ac.ir
3 شریفیان سید مهدی انرژی و محیط زیست- تکنولوژی Pinch-رئولوژی سیالات- CFD-سیالات چند فازی بهینه سازی sm.sharifian@ut.ac.ir
4 گیلانی ندا نانو کامپوزیت- نانو فیلترها- بهینه سازی-شبیهسازی- طراحی و مدلسازی در نانو راکتورهای هموژن (تکفاز) و هتروژن

دینامیک سیالات محاسباتی ( CFD)

gilani@ut.ac.ir
5 محمدی خاناپشتانی محمد ترمودینامیک در حضور آثار سطحی محیطهای متخلل- نانو سیالات-جریان سیال در محیطهای متخلل مهندسی مخازن- رفتارهای فازی muhammadi_mu@ut.ac.ir

نشانی: گیلان– فومن– کیلومتر یک جاده ماسوله دانشکده فنی فومن- دانشکده مهندسی شیمی- کد پستی:4358139115

تلفن: 34737228-013 دورنگار: :34737228-013

اعضای هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی- دانشگاه حکیم سبزواری   Website: www.hsu.ac.ir

ردیف نام خانوادگی نام تخصص در زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه Email
1 حیدرزاده درزی حمید بیوتکنولوژی محیط زیست -بیوتکنولوژی تولید فراوردههای بیولوژیک نانوبیوتکنولوژی آنزیم- تصفیه فاضلاب

انرژیهای تجدید پذیر- جذب سطحی-شیمی و سنتز پلیمرها- جذب از گاز

hamid.heydarzade@yahoo.com

h.heydarzade@hsu.ac.ir

2 خوش سیما علی ترمودینامیک- معادلات حالت (PHSC,SAFT,PC,…)

ترمودینامیک نفت- ازدیاد برداشت (سورفکتانت- پدیدههای سطحی) میکروامولسیون- نانوساختارها

a.khoshima@hsu.ac.ir

ali.khoshima@gmail.com

3 فرخی محمود چرخههای توان و تبرید-تولید همزمان برق و حرارت-انرژیهای تجدید پذیر- تکنولوژی پینچ-شبیهسازی و بهینه سازی فرایندها

مهندسی انتقال و توزیع گاز

farrokhi_mahmoud@yahoo.com

m.farrokhi@hsu.ac.ir

4 کاظمی بیدختی امین انرژیهای تجدید پذیر-سامانه نوین دارو رسانی-انرژی و محیط زیست- نانوبیوتکنولوژی-نانوسیالات- فناوری نانو

انرژی و محیط زیست

a.kazemi@hsu.ac.ir
5 مختاری حسینی زهرا بیگم محیط زیست(تصفیه آب- فاضلاب)-بیوتکنولوژی(نفت- زیست فرآیندها-تولید فرآوردههای بیولوژیک

نانو بیوتکنولوژی-مهندسی پزشکی(سامانه های نوین دارو رسانی)

zb_mokhtari@yahoo.com z.mokhtari@hsu.ac.ir
6 نوری سیّد محّمد مهدی مدلسازی و طراحی راکتور واکنشهای کاتالیستی و غیر کاتالیستی ساخت و سنتز کاتالیست واکنشهای هموژن و هتروژن m.nouri@hsu.ac.ir

نشانی: استان خراسان رضوی- شهرستان سبزوار- توحید شهر- پردیس دانشگاه حکیم سبزواری- دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی- گروه مهندسی شیمی.

تلفن: 44012851-051 دورنگار: 44012853-051

اعضای هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی– دانشگاه خلیج فارس Website: www.pgu.ac.ir

ردیف نام خانوادگی نام تخصص در زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه Email
1 ایزدبخش علی ساخت و تعیین مشخصات کاتالیستها سینیتیک و طراحی راکتور ali.izadbakhsh@gmail.com
2 ایزدپناه امیرعباس ترمودینامیک و سینتیک هیدراتهای گازی- محاسبات تعادلی فازی-سیستمهای هیدروکربونی-ترمودینامیک تعادل فازی izadpanah@pgu.ac.ir
3 آذری احمد محیط زیست- CFD azari.ahmad@gmail.com
4 آذین رضا مهندسی مخازن نفت و گاز ترمودینامیک- ذخیره سازی گاز

دانش و فن آوری دفع گازهای اسیدی طراحی تاسیسات سطح زمینی مخازن نفت و گاز- رفتار فازی هیدروکربنها

reza.azin@gmail.com
5 جامه خورشید احمد مهندسی شیمی ذخیره انرژی گرمایی انرژی های نو jamekhorshid@gmail.com
6 خسروی آرش مهندسی شیمی- جداسازی غشایی arash.khosravi@ut.ac.ir
7 رهیده حسین جابجایی اجباری- تابش- هدایت-جابجایی آزاد rahideh@pgu.ac.ir

hrahideh@yahoo.com

8 طبخی فیروز مهندسی فرآیند و محیط زیست-مکانیک سیالات (تک فازی- دوفازی- فشارپذیری) ریاضی مهندسی شیمی تبلور صنعتی

تضمین جریان در خطوط لوله

ftabkhi@gmail.com

ftabkhi@voila.fr

9 عصفوری شهریار ترمودینامیک محلولهای الکترولیتی ترمودینامیک محلولهای غیر ایده آل نانو بیو تکنولوژی-سامانههای نوین دارورسانی osfouri@pgu.ac.ir

osfouri@hotmail.com

10 عباسی محسن مهندسی شیمی انرژی و محیط زیست-جداسازی m.abbasi@pgu.ac.ir
11 مفرحی مسعود ترمودینامیک فرآیندهای غیرمحلولی جذب سطحی- جذب روی جامد-غربالهای مولکولی

فرآیند جذب سطحی با تناوب فشار شیرین سازی گاز با محلولهای آمینی

mofarahi.m@gmail.com

mofarahi@pgu.ac.ir

12 هاشمی فرد سید عبداللطیف جداسازی گازی غشایی-تماس دهنده های غشایی-تقطیر غشایی- تصفیه پساب و جداسازی فلزات سنگین- ترمودینامیک فرآیندهای گازی- محاسبات تعادلی سیستمهای هیدروکربونی (PVT) salhashemifard@pgu.ac.ir salhashemifard@yahoo.com

نشانی: بوشهر- خیابان خلیج فارس- دانشگاه خلیج فارس- دانشکده مهندسی شیمی

تلفن: 33445187-077 دورنگار: 31222600-077

اعضای هیئت علمی گروه مهندسی شیمی- دانشگاه رازی کرمانشاه  Website: www.razi.ac.ir 

ردیف نام خانوادگی نام تخصص در زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه Email
1 احمدی مجتبی فرآیندهای بیوتکنولوژی- فراورش قیر طبیعی- تصفیه پساب- محیط زیست m.ahmadi@razi.ac.ir

ahmadi1353@yahoo.com

2 امیری نژاد مهدی غشاها و فرآیندهای غشایی- پیلهای سوختی- انرژیهای نو amirinejad@razi.ac.ir mamirinejad@yahoo.com
3 اویسی سعید مهندسی نفت- ازدیاد برداشت از مخازن هیدروکربنی- مهندسی مخازن نفتی-طراحی فرایندهای شیمیایی-بهینه سازی مصرف انرژی s.ovaysi@razi.ac.ir

s.ovaysi@gmail.com

4 بختیاری امید غشاها و فرآیندهای غشایی-پدیده‌های انتقال obakhtiari@razi.ac.ir omidbakhtiari@iust.ac.ir
5 بهین جمشید مدلسازي راكتورهاي گاز- مايع -رنگبري خمير كاغذ- واكنشهاي- ازن زني سنتز زئوليت behin@razi.ac.ir

Jamshid_behin@yahoo.com

6 پرواره ارسلان مدلسازی دینامیک سیالات محاسباتی-مدلسازی اختلاط- مدلسازی انتقال حرارت و احتراق- طراحی فرآیند ها a.parvareh@razi.ac.ir

arsalanparvareh@yahoo.com

arsalan.parvareh@gmail.com

7 پورعبدالله مهدی مهندسی پلیمر poorabdollah@yahoo.com

m.poorabdollah@ippi.ac.ir

8 حبیبی علیرضا فرآیندهای بیوتکنولوژی- صنایع غذایی a.habibi@razi.ac.ir

alireza_habibi1361@yahoo.com

9 رجبی لاله نانو کامپوزیتها- شکل دهی پلیمرها-شیمی و سنتز پلیمرها- رزینهای اپوکسی lrajabi@razi.ac.ir
10 رحیم پور فرشاد فرآیندهای بیوتکنولوژی- فرآیندهای جداسازی زیستی- بیوراکتور-حذف آلایندهها به روش زیستی-بیوترمودینامیک- زیست فرایندها f_rahimpour@razi.ac.ir

f_rahimpour65@yahoo.com

11 رحیمی مسعود مدلسازی دینامیک سیالات محاسباتی CFD –مدلسازی اختلاط میکروراکتورها m.rahimi@razi.ac.ir

masoudrahimi@yahoo.com

12 شریف نیا شهرام واکنشهای کاتالیستی و فتوکاتالیستی-راکتورهای هموژن و هتروژن-طراحی راکتورهای کاتالیستی sharif@razi.ac.ir

Ssharif_99@yahoo.com

13 مدائنی سید سیاوش غشاءها و فرایندهای غشایی- نانوفیلترها smadaeni@razi.ac.ir
14 مرادی غلامرضا ساخت و بهینه سازی و تعیین مشخصات کاتالیست- سینتیک واکنشها- تبدیل گاز طبیعی به سوخت مایع- ترمودینامیک gmoradi@razi.ac.ir

moradi_m@yahoo.com

نشانی: کرمانشاه- باغ ابریشم- پردیس دانشگاه رازی- گروه مهندسی شیمی

تلفن: 34283262-083 دورنگار: 34283262-083و 34343321-083

اعضای هیئت علمی گروه مهندسی شیمی- دانشگاه زنجان Website: www.znu.ac.ir 

ردیف نام خانوادگی نام تخصص و زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه Email
1 برگزین حسن تولید و کاربرد انواع هواژل سیلیکایی و نانوکامپوزیتهای آنها- تولید و کاربرد کربن کوانتوم دات

مدلسازی سیستمهای کلوئیدی-تغییر ترشوندگی سطوح

bargozin@znu.ac.ir
2 دوستگانی امیر بیوتکنولوژی- نانوتکنولوژی-مهندسی بافت- دارورسانی نوین-طراحی و بهینه سازی فرایندها doustgani@znu.ac.ir
3 کلانتری کاوه کاتالیست و فرآیندهای کاتالیستی-سینتیک و طراحی راکتور- مدلسازی GTL- گوگردزدایی از برشهای نفتی سنتز نانومواد

فتوکاتالیست و محیط زیست

kalantari_k@yahoo.com
4 ملکی کاکلر مهدی انتقال جرم- بیوتکنولوژی محیط زیست تولید سیمان بیولوژیکی برای کاربردهای مهندسی و کشاورزی- جمع‌آوری و ذخیره‌سازی زیستی دی‌اکسیدکربن mmaleki@znu.ac.ir
5 یاوری محسن بیوتکنولوژی- محیط زیست yavari@znu.ac.ir
6 یعقوبی ملیحه طراحی و تولید داربست‌های بافت استخوان و پوست- کاربرد سامانه‌های میکروفلوئیدیک در مهندسی بافت طراحی سامانه رهایش دارو

تولید پانسمان‌های عملگر زخم-سنتز نانوذرات- کشت سلول‌های جانوری در بیوراکتور

myaghoobi@znu.ac.ir
7 یوسفی محمد رضا مدلسازی شبیهسازی و کنترل فرایند سیالات دو فازی صنایع شیمیایی معدنی m_r_yousefi@znu.ac.ir
8 یوسفی امیری طاهر کاتالیست و راکتور- ائروژل- پدیدههای انتقال- محیط زیست- مدلسازی yousefiamiri@znu.ac.ir

نشانی: زنجان- بلوار دانشگاه- دانشگاه زنجان- دانشکده مهندسی- گروه مهندسی شیمی- کدپستی: 38791-45371

تلفن: 33054026-024 و 33052413-024 دورنگار: 32283204-024

اعضای هیئت علمی گروه مهندسی شیمی- نفت و گاز- دانشگاه سمنان Website: www.che-p.semnan.ac.ir

ردیف نام خانوادگی نام تخصص و زمينه هاي تحقيقاتي مورد علاقه Email
1 ابوالحسني مهديه پديده‌هاي انتقال- فرايندهاي جداسازي ديناميك سيالات محاسباتي-مدلسازي و بهينه سازي m.abolhasani@semnan.ac.ir
2 پرويني مهدي ایمنی فرایندی- ارزیابی ریسک و واکنش در شرایط اضطراری m.parvini@semnan.ac.ir
3 پيوندي كيانا مدلسازی ترمودینامیکی سامانههای خاص- ترمودینامیک و سینتیک هیدرات گازی- تعادلات فازی-محلولهای الکترولیت k_peyvandy@semnan.ac.ir
4 جهانگيري منصور نانوتكنولوژي (نانوسنسور- نانو سيال- نانو سورفكتانت- نانوامولسيون- سنتز نانو ذرات و اصلاح شيميايي آنها- نانو (فتو) كاتاليست- نانو جاذب-رهايش و نانودارورساني-رئولوژي نانودارو- شبيه سازي مولكولي مدلسازي چند مقياسي- فرايندهاي نانو فرايندهاي جداسازي- طراحي فرايند-ترموسينيتيك- فرايند (فتو) كاتاليستي اختلاط- انتقال حرارت- رئولوژي- CFD- مدلينگ و شبيه سازي mjahangiri@semnan.ac.ir
5 حقيقي اصل علي فرآیندهای استخراج- عملیات انتقال جرم- استخراج با آب زیر دمای بحرانی فرایندهای جداسازی غشائی-فرایندهای خالص سازی ahaghighi@semnan.ac.ir
6 حیدری امیر شبيه سازي فرآيندها به كمك ديناميك سیالات محاسباتی- مدلسازي فرآيند بهينه سازي amirheydari@semnan.ac.ir
7 خواجه نوری مریم فرآیندهای جداسازی- فرآیندهای استخراج و شناسایی ترکیبات مهم دارویی- فرآیندهای غشایی

سنتز نانوذرات (نانو کاتالیست ها و…) و کاربرد آن در فرآیندهای مختلف

m_khajenoori@semnan.ac.ir
8 خوش اندام بهنام واکنشهای گاز- جامد غیر کاتالیستی نفوذ و واکنش شیمیائی در محیطهای متخلخل- روشهای نوین در مدلسازی ریاضی و شبیه سازی- بازیافت باتری ها و زایدات جامد- احتراق و سنتز-سوختهای جدید- متالورژی استخراجی bkhoshandam@semnan.ac.ir
9 زارع نژاد بهمن نانوتکنولوژی در صنایع نفت و گاز ترموسینتیک هیدرات های گازی و تبدیلات انرژی- طراحی راکتورهای نانوکاتالیستی و نانوفوتوکاتالیستی مهندسی اکتشاف و مخازن نفت شکافدار- فرایند سولفور زدائی و کنترل الایندههای زیست محیطی bzarenezhad@semnan.ac.ir
10 لطف اللهي محمدنادر معادلات فازی در مهندسی شیمی-فرایندهای جداسازی- فرایندهای سیال فوق بحرانی- مدلسازی و شبیهسازی فرایندها- تزریق آب و گاز برای ازدیاد برداشت نفت- رهایش دارو mnlotfallahi@semnan.ac.ir
11 مهدي پور قاضي محسن فرآیندهای غشائی- فرایندهای فوتوکاتالیستی- سنتز نانوذرات- تصفیه آب و پساب- بهینه سازی فرایندی mohsenmehdipour@semnan.ac.ir
12 نجفي كاني ابراهيم فرایندهای مواد معدنی- صنعت گچ فرایندهای محصولات گچی- انواع سیمان- بهینه سازی انرژی e_najafi@semnan.ac.ir
13 نصيري زرندي مسعود فرآیندهای جداسازی- خواص ترمودینامیکی سیالات مخزن- ازدیاد برداشت نفت- سیالات حفاری- جریان سیالات در محیط های متخلخل mnasiri@semnan.ac.ir
14 ورامينيان فرشاد هیدرات گازی- فرآیندکریستالیزاسیون بهینه سازی- آنالیز اکسرژی-انتقال حرارت fvaraminian@semnan.ac.ir
15 هرمزي فرامرز پدیدههای انتقال- طراحی راکتورمدلسازی- دینامیک سیالات محاسباتی فرایندهای نانو fhormozi@semnan.ac.ir

نشاني: استان سمنان- سمنان- كيلومتر 3 جاده دامغان- پرديس شماره 1 دانشگاه سمنان- دانشكده مهندسي شيمي- نفت و گاز

تلفن: 33654120-023 دورنگار: 33654120-023

اعضای هیئت علمی گروه مهندسی شیمی- دانشگاه سیستان و بلوچستان Website: www.usb.ac.ir

ردیف نام خانوادگی نام تخصص و زمينه هاي تحقيقاتي مورد علاقه Email
اساتید بازنشسته رحیمی رهبر انتقال جرم و فرایندهای جداسازی بویژه تقطیر، پیلهای سوختی rahimi@hamoon.usb.ac.ir
شایسته مسعود غشاهای سرامیکی و نانوفیلتراسیون، نانو مواد و نانو فتوکاتالیست‌ها shayeste@hamoon.usb.ac.ir
1 صمیمی عبدالرضا فناوری‌های ذرات، فناوری‌های غشایی، فناوری‌های مرتبط با تصفیه آب و پساب، پدیده‌های سطحی و انتقال (در محیط‌های متخلخل) a.samimi@eng.usb.ac.ir
2 شهرکی فرهاد انتگراسيون حرارتي و جرمي فرآيندها، بهينه‌سازي فرآيندها، بهينه‌سازي انرژي fshahraki@eng.usb.ac.ir
3 زیـودار مرتضی برجهای چرخنده مخروطی (SCC)، برجهای پرشده با آکنه‌های ساختاریافته، فرآیندهای جداسازی mortaza@hamoon.usb.ac.ir
4 صادقی جعفر مدلسازی، شبیه‌سازی و کنترل فرایندها، طراحی حسگرهای نرم افزاری (Soft Sensors)، تجمیع عملیات واحد در فرایندها sadeghi@eng.usb.ac.ir
5 محبی کلهری داود پیل‌های سوختی میکروبی و غشایی، مهندسی زیست پزشکی، بیو راکتور، مدلسازی و دینامیک سیالات محاسباتی فرایندهای شیمیایی و بیولوژیکی davoodmk@eng.usb.ac.ir
6 رزاقی کیانوش مطالعه تجربی جریان گرما و سیال، اختلاط و توزیع اندازه ذرات در سیستمهای مایع ـ مایع و گازـ مایع، مهندسی سیستمهای فرآیندی razzaghi@eng.usb.ac.ir
7 زهدی فسائی سید حسین طراحی جاذب و کاتالیست صنعتی، سینتیک و طراحی راکتور، مهندسی داروسازی (گیاهان دارویی)، مهندسی پلیمر zohdi@eng.usb.ac.ir
8 خلیلی پور لنگرودی میر محمد شبیه‌سازی، بهینه‌سازی و کنترل فرایندها، کاهش هدررفت و مدیریت ریسک در فرایندها، طراحی فرایندهای مبتنی بر انرژیهای تجدیدپذیر a.khalilipour@eng.usb.ac.ir
9 مقدم دیمه حمید انرژیهای تجدیدپذیر (بویژه انرژی خورشیدی)، فناوری ذرات، تبدیل انرژی، آنودایزینگ h.moghadam@eng.usb.ac.ir
10 ذاکری مژگان فناوری ذرات، شکل دهی کاتالیست‌های صنعتی، تصفیه آبهای صنعتی m_zakeri@eng.usb.ac.ir
11 سردشتی بیرجندی محمد رضا مدل‌سازی، شبیه‌سازی و بهینه‌سازی فرایندهای شیمیایی m.r_sardashti@eng.usb.ac.ir
12 بیـدار بهاره شبیه‌سازی و کنترل فرایندها، شناسایی مدل و طراحی حسگرهای نرم افزاری b.bidar@eng.usb.ac.ir
13 یوسفی وجیهه بیوتکنولوژی، پیل سوختی میکروبی، فرایندهای آنزیمی، تصفیه آب و پساب v.yousefi@eng.usb.ac.ir

نشانی: زاهدان، بلوار دانشگاه، دانشگاه سيستان و بلوچستان، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، گروه مهندسی شیمی

تلفن: 8–6467 3113 054، دورنگار: 7092 3344 054

اعضای هیئت علمی گروه مهندسی شیمی- دانشگاه شمال Website: www.shomal.ac.ir

ردیف نام خانوادگی نام تخصص و زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه Email
1 پیردشتی محسن ترموديناميك محلولهاي پليمري ترموديناميك محلولهاي الكتروليتي ترموديناميك آماري- ترموديناميك محلولهاي غير ايده آل

زيست فرايندها فيزيك و خواص ترموديناميكي پليمرها آلگوريتم هاي تكاملي- بهينه سازي استخراج مايع_مايع- مطالعات امكان سنجي

مطالعات اقتصادي طرح كارخانجات

pirdashti@shomal.ac.ir
2 رستمی عباسعلی ترموديناميك محلولهاي پليمري ترموديناميك محلولهاي الكتروليتي ترموديناميك فرايندهاي الكتروشيميايي آلياژ و كامپوزيتها

شيمي و سنتز پليمرها- فيزيك و خواص ترموديناميكي پليمرها-نانوكامپوزيتها

rostami@shomal.ac.ir
3 رستمی لیلا شيمي و سنتز پليمرها leila_rostami64@yahoo.com
4 صادقی ابراهیم خشك كن- جذب سطحي- جابجايي اجباري- تابش- هدايت-جابجايي آزاد-آلگوريتم هاي تكاملي- سينتيك و رآكتور

استخراج مايع_مايع- بهينه سازي

ebrahim_sadeghi@shomal.ac.ir
5 عیسی زاده اطاقسرا حسین آلياژ و كامپوزيتها- مهندسي پليمريزاسيون- شيمي و سنتز پليمرها خواص مهندسي پليمرها- نانوكامپوزيتها جذب- تصفيه آب- تصفيه فاضلاب h.esazadeh@shomal.ac.ir

نشانی: مازندران- آمل- کیلومتر ۵ جاده هراز- دو راهی امامزاده عبدالله- دانشگاه شمال- دانشکده فنی مهندسی- گروه مهندسی شیمی

تلفن: 011-44203726 دورنگار: 44203755-011

اعضای هیئت علمی گروه مهندسی شیمی- دانشگاه شهید باهنر کرمان  Website: www.uk.ac.ir

ردیف نام خانوادگی نام تخصص و زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه Email
1 افصحی محمد مهدی طراحی راکتور( واکنشهای گاز- جامد) فرآیندهای بستر سیال- بازیافت انرژی afsahi@uk.ac.ir
2 بختیاری فرشته بیوهیدرومتالوژی- سنتزنانوساختارها به روش شیمیایی fereshteb@yahoo.com
3 بقایی علی پدیدههای انتقال- مدیریت HSE abaghaei@uk.ac.ir
4 دانافر فیروزه تولید و کاربردنانوساختارهای زیستی- تولید و کاربردنانولولههای کربنی بیوتکنولوژی صنعتی- استخراج و فرآوری ترکیبات غذایی danafar@uk.ac.ir
5 سلطانی گوهرریزی عطاالله آلودگی هوا –جابجایی اجباری- دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)- علوم ائروسل-هیدرودینامیک سیستمهای سیال ذرات جامد a.soltani@uk.ac.ir
6 صرافی امیر استخراج از جامد- استخراج مایع مایع اختلاط- مطالعات امکان سنجی sarrafiam@yahoo.com
7 عطائی سید احمد بیوتکنولوژی صنعتی- بیوتکنولوژی محیط زیست- تصفیه آب و پساب- مهندسی متابولیک بیوپلیمرها ataei@uk.ac.ir
8 قادر ستار کریستالیزاسیون صنعتی- ترمودینامیک تعادل فازی- نانو ذرات فازی- طراحی فرآیند sattar.ghader@gmail.com
9 کامیابی عطاالله کاربرد روشهای عددی و تحلیلی در مکانیک سیالات نیوتنی و غیر نیوتنی kamyabi@uk.ac.ir
10 محبی علی مهندسی مخازن- آلودگی هوا و کنترل آن- مدلسازی آلودگی هوا- دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)- شبیهسازی دینامیک مولکولی amohebbi@uk.ac.ir

amohebbi2002@yahoo.com

11 مرادی علی پلیمر- سنتز تولید مواد شیمیایی- عملیات واحد و طراحی فرآیند moradi@uk.ac.ir
12 میراولیایی محمدرضا پبل سوختی میکروبی- انرژیهای تجدید پذیر- نانو تکنولوژی- مهندسی محیط زیست mrmirolyaei@uk.ac.ir
13 هاشمی پوررفسنجانی حسن جذب سطحی- سنتز و کاربرد مواد نانو ساختار فلزی و کربنی- واکنش های کاتالیزوری و غیر کاتالیزوری غیر همگن h-hashemipour@uk.ac.ir

نشانی: کرمان- بلوار جمهوری اسلامی – دانشگاه شهید با هنر- دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی شیمی

تلفن: 034-32114041-7 دورنگار: 32118298-034

اعضای هیئت علمی گروه مهندسی شیمی- دانشگاه شهید مدنی آذربایجان Website: www.azaruniv.ac.ir

ردیف نام خانوادگی نام تخصص و زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه Email
1 بیگی خسروشاهی یونس مهندسی پزشکی- محیط زیست y.beygi@azaruniv.ac.ir
2 حسینی مریم محیط زیست- مهندسی پزشکی m.hosseini@azaruniv.ac.ir

نشانی: آذربایجان شرقی- تبریز- 35کیلومتری جاده تبریز- مراغه- دانشگاه شهید مدنی آذربایجان- دانشکده فنی مهندسی- گروه مهندسی شیمی

تلفن: 34327566-041 و 34327500-041 دورنگار: 34327566-041

اعضای هیئت علمی گروه مهندسی شیمی- نفت و گاز- دانشگاه شیراز Website: www.shirazu.ac.ir

ردیف نام خانوادگی نام تخصص در زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه Email
1 اسلاملوئیان رضا شبیهسازی کنترل و طراحی فرایندها eslamlo@shirazu.ac.ir
2 اسماعیل زاده فریدون ترمو سنتیک- نفت و گاز- رفتار فازی مخازن گاز میعانی esmaeil@shirazu.ac.ir
3 آجیلی شادی مهندسی پلیمر- غشا- نانو کامپوزیت ajili@shirazu.ac.ir
4 بینازاده مجتبی پدیدههای سطحی مخزن- پدیدههای انتقال binazadeh@shirazu.ac.ir
5 حفیظی علی کاتالیست- جذب سطحی نانو فناوری طراحی راکتور hafizi@shirazu.ac.ir

alih271@yahoo.com

6 رحیم پور محمدرضا سینتیک و طراحی راکتور کاتالیست rahimpor@shirazu.ac.ir
7 رنجبریان سیما کواتولاسیون- تبلور s.ranjbarian@shirazu.ac.ir
8 ستوده پیام زیست شناسی سامانهای- بیوتکنولوژی و محیط زیست payamst@shirazu.ac.ir
9 طلایی محمدرضا آلودگی هوا- تولید نانو ذرات mrtalaiehh@yahoo.com
10 علمداری عبدالمحمد تبلور صنعتی- نانو ذرات Alamdari44@yahoo.com
11 فارسی محمد شبیهسازی- بهینه سازی و کنترل فرآیندجذب گاز farsi@shirazu.ac.ir
12 فرشچی فرشاد فرآیند- ترمودینامیک- پلیمر farshci@shirazu.ac.ir
13 فیلی زاده مهرزاد محیط زیست- کاتالیست m.feilizadeh@gmail.com
14 کریمی غلامرضا پدیده های انتقال- تبدیل انرژی ghkarimi@shirazu.ac.ir
15 ملایری محمدرضا پدیدههای انتقال سیالات چند فازی طراحی مبدلهای حرارتی- مهندسی مخازن malayeri@shirazu.ac.ir
16 مولا داریوش محیط زیست- طراحی فرآیندها mowla@shirazu.ac.ir

نشانی: شيراز ـ خيابان ملاصدرا – دانشگاه شیراز- دانشكده مهندسي شيمي- گروه مهندسی شیمی- نفت و گاز

تلفن : 071-36473170و36133770-071 دورنگار: 071-36473180

اعضای هیئت علمی گروه مهندسی شیمی- دانشگاه صنعت نفت و گاز اهواز Website: www.put.ac.ir

ردیف نام خانوادگی نام تخصص در زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه Email
1 آقاجانی مسعود انتقال حرارت- کنترل فرآیندها-فرآیندهای نفت و گاز- ترمودینامیک m.aghajani@put.ac.ir
2 بهرامی مسعود جداسازی (تبلور)- پدیدههای انتقال-( انتقال حرارت )- مدل سازی سیستمهای ذره ای با استفاده از موازنه جمعیتی m.bahrami@put.ac.ir
3 حبیبی ملک کلائی ابوالقاسم جریان دو فازی در خطوط لوله نفت و گاز habbi@put.ac.ir
4 خسروی نیکو محمدرضا تبدیلات گازی (GTL , MTP, …) کاتالیستهای هتروژن جهت فرآیندهای گازی- تولید هیدورژن با استفاده از چرخ شیمیائی سوخت- دینامیک سیالات محاسباتی Mr.khosravi@put.ac.ir
5 شریعتی احمد انرژیهای تجدید پذیر- واکنش فرآیندهای گازی Shariati@put.ac.ir
6 قیم محمد علی شبیه سازی- شیرین سازی گازی و انتقال گاز ghayyem@iust.ac.ir
7 محبی وحید هیدراتهای گازی- ترمودینامیک mohebbi@put.ac.ir
8 مسیبی بهبهانی رضا فرآیندهای گاز behbahani@put.ac.ir
9 نجیبی سید حسام هیدراتهای گازی- شبیه سازی ترمودینامیک- مهندسی تضمین جریان جریان سیالات دو فازی- فرآیندهای شیرین سازی گاز- جذب ذخیره سازی و حذف CO2– فرآیندهای CCS najibi@put.ac.ir
10 هاشمی شهرکی بهرام تقطیر مایعات- جداسازی مایع از مایع

جامد از مایع- گاز از مایع- مایع از جامد و غیره- طراحی رآکتور و مدلینگ

Hashemi_ba@put.ac.ir

نشانی: اهواز- كوت‌عبدالله- انتهاي بزرگراه آيت‌الله بهبهاني- ابتداي جاده آبادان- دانشگاه صنعت نفت و گاز اهواز- گروه مهندسی شیمی

تلفن: 35550868-061 دورنگار: 35550868-061

اعضای هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی- دانشگاه صنعتی ارومیه Website: www.uut.ac.ir

ردیف نام خانوادگی نام تخصص در زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه Email
1 افغان آرش شيمي پليمر a.afghan@che.uut.ac.ir
2 اعتمادي احمد صنايع غذايي a_etemadi140@yahoo.com
3 آصف افشار اورنگ صنايع غذايي o.asefafshar@che.uut.ac.ir
4 بهادري فاطمه مخازن نفت f.bahadori@che.uut.ac.ir
5 بهروزسرند عليرضا طراحي فرايندها و بهينه سازي a.behroozsarand@uut.ac.ir
6 جليل نژاد الهام بيوتکنولوژي e.jalilnejad@uut.ac.ir
7 جنت دوست الهام نانوتکنولوژي jannatdost.e@gmail.com
8 حسيني زينب مخازن نفت z.hoseini.61@gmail.com
9 خيري فرشاد سنسور f.kheiri@uut.ac.ir
10 رفيعي رضا صنايع پليمر reza.rafiee@che.uut.ac.ir
11 رضوان طلب سيما صنايع پليمر simarezvantalab@gmail.com
12 سالم شيوا نانوتکنولوژي s.salem@che.uut.ac.ir
13 سيروس آذر محمد صنايع پليمر m.sirousazar@uut.ac.ir
14 قاسم زاده کامران طراحي فرايندهاي جداسازي Kamran.ghasemzadeh@uut.ac.ir
15 قديري محمد شيمي معدني (نانوکاتاليست) m.ghadiri@uut.ac.ir
16 مشکوه سيدسالار جداسازي s.meshkat@che.uut.ac.ir
17 نصيرنژاد مجتبي صنايع پليمر mojtaba462@gmail.com

نشانی: ارومیه- کیلومتر دوم جاده بنددانشگاه صنعتی ارومیه- دانشکده مهندسی شیمی

تلفن : 31980251-044 دورنگار: 31980251-044

اعضاي هيئت علمي دانشكده مهندسي شيمي- دانشگاه صنعتي اصفهان Website: www.iut.ac.ir

رديف نام خانوادگي نام تخصص و زمينه هاي تحقيقاتي مورد علاقه Email
1 احساني محمدرضا جذب از گاز- برج تقطير-استخراج مايع_ مايع ehsanimr@cc.iut.ac.ir
2 اعتصامي نسرين فناوري نانو و پديده هاي انتقال-پليمريزاسيون سوسپانسيوني و مكانيزم شكل گيري ذرات netesami@cc.iut.ac.ir
3 اعتماد سيد

غلامرضا

انرژيهاي نوين- رئولوژي پليمرها- انرژي و محيط زيست- فناوري نانو etemad@cc.iut.ac.ir
4 امين مجيد كنترل فرايند aminche@cc.iut.ac.ir
5 باقري روح اله شيمي و سينتيك پليمريزاسيون- خواص مهندسي پليمرها- نانوكامپوزيت ها- پوشش هاي پليمري و چسب ها bagheri@cc.iut.ac.ir
6 بمانيان شهناز ترموديناميك- حفاظت از محيط زيست مديريت مواد زايد جامد sbeman@cc.iut.ac.ir
7 بهزاد طيبه بيوكامپوزيتهاي پليمري با الياف چوبي و غير چوبي- خواص مهندسي پليمرها و كامپوزيتها- بيونانوكامپوزيتها tbehzad@cc.iut.ac.ir
8 پاكروان مهدي آلياژ و كامپوزيتها- فيزيك و خواص ترموديناميكي پليمرها- خواص مهندسي پليمرها- پلي يورتانها- نانوكامپوزيتها mpakravan@cc.iut.ac.ir
9 پور مدني مهدي تكنولوژي ذرات ريز- عمليات واحد مكانيكي- جداسازي مكانيكي- سيالات عمليات واحد pourmadani@cc.iut.ac.ir
10 چالكش اميري محمد پديدههاي انتقال- تصفيه آب و فاضلاب فلوتاسيون- نانو ذرات amir33@cc.iut.ac.ir
11 حق شناس فرد مسعود ديناميك سيالات محاسباتي(CFD)- نانو سيالات- سيالات چندفازي- برجهاي آكنده- فرايند GTL haghshenas@cc.iut.ac.ir
12 دادخواه علي اكبر سيستمهاي آب فوق داغ- طراحي ايمني انرژي و محيط زيست- ايمني و محيط زيست dadkhah@cc.iut.ac.ir
13 رودپيما شاپور ترموديناميك پيوسته- واكنشهاي غيرمتجانس- واكنشهاي كاتاليستي راكتورهاي هموژن (تكفاز) و هتروژن (چندفاز) shapoor@cc.iut.ac.ir
14 زيلويي حميد بيوتكنولوژي محيط زيست- تصفيه پساب بيوگاز و انرژيهاي تجديدپذير-توليد فرآوردههاي بيولوژيكي hzilouei@cc.iut.ac.ir
15 شمس كيقباد سوخت‌ها- رئولوژي سيالات- كنترل غيرخطي- جريان سيال در محيطهاي متخلخل- كاتاليست (ساخت يا سنتز) k_shams@cc.iut.ac.ir
16 صادقي مرتضي شيمي فيزيك پليمرها- ساخت و بهبود راندمان غشاهاي پليمري جداسازي گاز ساخت و بررسي فرايندهاي غشائي تصفيه آب و پساب-

نانو كامپوزيتهاي پليمري

m-sadeghi@cc.iut.ac.ir
17 طاهرزاده محمد

جعفر

بيوتكنولوژي توليد فراوردههاي بيولوژيك- بيولوژيك محيط زيست taher@cc.iut.ac.ir
18 قريشي سيدمحمد سيستمهاي فوق بحراني- راكتورهاي ايده آل و غيرايده آل- مهندسي ضايعات جامد و خطرزا- ساخت در مقياس نانو ghoreshi@cc.iut.ac.ir
19 كريمي كيخسرو انرژيهاي نوين- بيوتكنولوژي- طراحي تجهيزات فرايندي karimi@cc.iut.ac.ir
20 محب احمد فرايندهاي غشايي تراوش تبخيري الكترودياليز و فيلتراسيون- ساخت و كاربرد غشاءهاي سراميكي و زئوليتي ساخت جاذب براي جذب سطحي- حذف فلزات سنگين از آب- خشك كن ahmad@cc.iut.ac.ir
21 معصومي محمود رئولوژي پليمر- شكل دهي پليمرها- آلياژ و كامپوزيتها- نانوكامپوزيتها mmasoomi@cc.iut.ac.ir
22 مهرباني ارجمند تصفيه آب- تصفيه فاضلاب- آلودگي هوا و كنترل آن- مدلسازي- شبيه سازي و كنترل arjomand@cc.iut.ac.ir
23 نصر اصفهاني محسن برج تقطير- سيالات چندفازي- ديناميك سيالات محاسباتي(CFD) mnasr@cc.iut.ac.ir
24 نوري خراساني سيدسعيد فيزيك و خواص ترموديناميكي پليمرها نانوكامپوزيت‌ها- شكل‌دهي پليمرها-پليمرهاي پزشكي (پليمرهاي زيست سازگار) saied@cc.iut.ac.ir

نشاني: استان اصفهان- اصفهان- دانشگاه صنعتي اصفهان- دانشكده مهندسي شيمي

تلفن: 6-33912675-031 دورنگار: 33912677-031

اعضاي هيئت علمي دانشكده مهندسي شيمي- دانشگاه صنعتي امیرکبیر Website: www.aut.ac.ir

ردیف نام خانوادگی نام تخصص در زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه Email
1 اروجعلیان عبدالرضا جداسازی فرایندهای غشایی-بسته بندی مواد غذایی- رئولوژی-فرایندهای تبدیل مواد غذایی- نانو مواد aroujali@aut.ac.ir
2 ایرانشاهی داود طراحی مبدلهای حرارتی- انتقال حرارت تابش- هدایت و جابجایی- سینتیک راکتورها و واکنش های شیمیایی(کامل)- الگوریتمهای تکاملی- کاتالیست (کامل)- بهینه سازی iranshahi@aut.ac.ir
3 آل ابراهیم حبیب واکنش های گاز جامد غیر کاتالیستی-شبیه سازی فرایندهای شیمیایی پالایش نفت و گاز alebrm@aut.ac.ir
4 بنکدارپور بابک بیوتکنولوژی (بیوتکنولوژی محیط زیست- فروشویی زیستی- زیست فرایندها)-محیط زیست(تصفیه فاضلاب- آلودگی هوا و کنترل آن) babakb@aut.ac.ir
5 پازوکی غلامرضا ترمودینامیک محلول- های پلیمری بیوترمودینامیک- ترمودینامیک آماری ترمودینامیک محلولهای غیر ایده آل

ترمودینامیک فرایندهای فوق بحرانی

ghpazuki@aut.ac.ir
6 حبیب زاده سجاد مهندسی سطح و الکتروشیمیایی-( الکتروکاتالیست پیلهای سوختی و فرایندهای الکتروشیمیایی)

ساخت مواد ذخیره کننده انرژی (باطری های یون لیتیم)-ساخت کاتالیست و مواد نانو ساختار-نانوسیالات- انرژیهای نوین و تجدیدپذیر سنسورهای گازی و بیوسنسورهای شیمیایی-ممانعت کنندهها و پوششهای ضدخوردگی

sajjad.habibzadeh@aut.ac.ir
7 حلاج روئین واکنشهای کاتالیستی- راکتورهای هموژن و هتروژن(چندفازی)- ساخت و سنتز کاتالیست- تعیین مشخصات کاتالیستها

نانو کامپوزیت ها- مواد نانو ساختار

halladj@aut.ac.ir
8 دادور میترا شبیه سازی ( دینامیک سیالات محاسباتی (CFD- الگوریتمهای تکاملی dadvar@aut.ac.ir
9 دبیر بهرام پدیدههای انتقال-مدلسازی ریاضی و شبیه سازی کامپیوتر-مهندسی مخازن-آلودگي هوا- ترموديناميك تشكيل WAX و آسفالتين- حرارت(محیط های متخلخل) مهندسی نفت(مهندسي مخازن- روشهاي ازدياد برداشت- چاه آزمايي) drbdabir@aut.ac.ir
10 ذکایی فرزین انتقال جرم( فرایندهای غشایی- جذب سطحی)- جداسازی( فرایندهای غشایی شامل ساخت غشا- عملکرد و مدل سازی غشاها

جذب سطحی)

zokaee@aut.ac.ir
11 رحمانی محمد مهندسی واکنشهای شیمیایی-کاتالیستهای هتروژن- روشهای عددی شبیه سازی در مهندسی شیمی m.rahmani@aut.ac.ir
12 رشيدي فريبرز احتراق(سوختها- آلودگی هوا- مواد منفجره- مدلسازی و شبیه سازی احتراق) ترمودینامیک(ترمودینامیک تشکیل

WAX آسفالتین و محاسبات تعادلی سیستمهای هیدروکربنی PVT-متخلخل- انرژی های تجدیدپذیر)

مهندسی نفت( بهره برداری- تولید نفت مخازن- انتقال و توزیع گاز- روشهای ازدیاد برداشت- رفتارهای گازی- چاه آزمایی) محیطزیست(انرژی و محیط زیست)- HSE مدیریت HSE-سیالات( رئولوژی سیالات-جریان سیال در محیط های متخلخل)

rashidi@aut.ac.ir
13 رئیسی احمدرضا فرایندهای جداسازی( جداسازی با غشاها- فرایندهای غشایی) raisia@aut.ac.ir
14 سلیمانی منصوره طراحی فرایندهای جداسازی- جذب سطحی ساختار جاذبها- فرایندهای غشایی- تصفیه آب و پساب(مدلسازی) soleimanim@aut.ac.ir
15 سهل الدین علی محمد روشهای بهینه سازی- مدل سازی و شبیه سازی فرآیند(پایا و پویا)- مهندسی فرآیند (بهینه سازی)- کنترل غیرخطی (تطبیقی- هوشمند و …) sahlodin@aut.ac.ir
16 فلاح نرگس بیوتکنولوژی(بیوتکنولوژی محیط زیست-فروشویی زیستی- زیست فرایندها) nfallah2001@aut.ac.ir
17 فلامکی کاووس انتقال جرم(غشاها)- بیوسنسورها-واکنشهای کاتالیستی- راکتورهای هموژن(تکفاز) و هتروژن(چندفاز) محیط زیست(تصفیه آب) عملیات واحد(جذب روی جامد) جداسازی( جذب- غربالهای مولکولی) کاتالیست(ساخت و سنتز و تعیین مشخصات) نانو تکنولوژی(مشخصات سازی در مقیاس نانو- ساخت در مقیاس نانو- مواد نانو ساختار)- سینتیک راکتورها c.falamaki@aut.ac.ir
18 کارگری علی غشاها- تصفیه آب- تصفیه فاضلاب تبخیرکننده ها- مبدل های حرارتی تقطیر جذب سطحی kargari@aut.ac.ir
19 کشاورز مروجی مصطفی نانو سیالات- انرژی های تجدید پذیر راکتورهای چندفازی- مهندسی بهره برداری

( نفت) مهندسی پزشکی(سامانه های نوین داروسازی)-شبیه سازی CFD- سامانه های ریز سیال(میکروفلوئیدریک)

moraveji@aut.ac.ir
20 کلباسی منصور خشک کن- کریستالیزاسیون mkalbasi@aut.ac.ir
21 مدرس حمید ترمودینامیک(ترمودینامیک محلول های پلیمری- محلول های الکترولیتی-فرایندهای الکتروشیمیایی- فرایندهای-فوق بحرانی- نانو ترمودینامیک- ترمودینامیک پیوسته -ترمودینامیک برگشت ناپذیر-شبیه سازی مولکولی- محاسبات تعادلی سیستم های هیدروکربن

ترمودینامیک آماری-ترمودینامیک سیستم های ريز-ترمودینامیک در حضور آثار سطح-خوردگی( خوردگی محیط های آبی خوردگی دمای بالا- آنالیز خوردگی ممانعت کننده های خوردگی- پوشش های ضد خوردگی (حفاظت کاتدی)

hmodares@aut.ac.ir
22 مظفریان مهرداد رفتار حرارتی نانو سیالات- محیط زیست-ازدیاد برداشت از مخازن نفت mozaffarian@aut.ac.ir
23 مغاره آزاده بیوتکنولوژی آنزیم ها- بیوتکنولوژی نفت بیوتکنولوژی غذایی- بیوتکنولوژی محیط زیست- بیوتکنولوژی تولید فرآورده های بیولوژیک- بیوسنسورها- فروشویی زیستی زیست فرایندها- مهندسی شیمی-روش های ازدیاد برداشت- تصفیه آب و فاضلاب mogharei@aut.ac.ir
24 نادری فر عباس انتقال جرم و عملیات واحد- روش های ازدیاد برداشت نفت- مهندسی مخازن نفت naderifar@aut.ac.ir
25 ناصرنژاد بهرام بیوتکنولوژی(بیوسنسورها- فروشویی زیستی- زیست فرایندها)-محیط زیست( تصفیه آب- تصفیه فاضلاب)-نانو بیو تکنولوژی banana@aut.ac.ir
26 نصر آزادانی لیلا CFD (دینامیک سیالات محاسباتی)سیالات نیوتنی- دینامیک گازها- طراحی

مبدل های حرارتی – شبیه سازی جریان های متلاطم-DNS -LES

l.azadani@aut.ac.ir
27 نمازی قدیم محمد حسین مدل سازی و شبیه سازی احتراق- نانو سیالات- واکنش های کاتالیستی- دینامیک گازها- بهینه سازی namazi@aut.ac.ir
28 نوروزی حمیدرضا سیستم های چند فازی h.norouzi@aut.ac.ir
29 وهاب زاده فرزانه بیوتکنولوژی آنزیم ها-بیوتکنولوژی نفت-بیوتکنولوژی غذایی-بیوتکنولوژی محیط زیست

فروشویی زیستی-زیست فرایندها

far@aut.ac.ir

نشانی: استان تهران- تهران- خيابان حافظ- پايين تر از خيابان طالقاني- دانشگاه صنعتي اميركبير- دانشكده مهندسي شيمي

تلفن: (3200) 64543128-021 دورنگار: 66405847-021

اعضاي هيئت علمي دانشكده مهندسي نفت- دانشگاه صنعتي اميركبير Website: www.aut.ac.ir

رديف نام خانوادگي نام تخصص و زمينه هاي تحقيقاتي مورد علاقه Email
1 جواهریان عبدالرحیم تضعیف نوفه- انتشار موج نشانگرهای لرزه ای- ویژگی مخزن javaherian@aut.ac.ir
2 خامه چی احسان مهندسی بهره برداری- بهینه سازی تولید و فرازاوری مصنوعی khamechi@aut.ac.ir
3 خسروانیان رسول مهندسی نفت- حفاری- مهندسی صنایع و مدیریت khosravanian@aut.ac.ir
4 دبیر بهرام ازدیاد برداشت و شبیه سازی مخزن drbdabri@aut.ac.ir
5 رفیعی یوسف مدلسازی یکپارچه سیستم بهره برداری تکمیل چاه پیشرفته- تحریک چاه y.rafiei@aut.ac.ir
6 شریفی محمد چاه آزمایی- شبیه سازی و مدیریت مخازن مخازن شکافدار m_sharifi@aut.ac.ir
7 شعبانی مهدی ارزیابی سازند- آنالیز مغزه و پترو فیزیک(علوم زمین) Mehdi.shabani@aut.ac.ir
8 عامری محمدجواد ژئو مکانیکوشکاف هیدرولیکی و اسیدی کنترل چاههای هوشمند وطراحی گل سازند شیمی ameri@aut.ac.ir
9 فهیم پور جلال مخازن گاز میعانی- ازدیاد برداشت نفت تحریک چاه fahimpour@aut.ac.ir

نشانی: استان تهران- تهران- خيابان حافظ- پايينتر از خيابان طالقاني- دانشگاه صنعتي اميركبير- دانشكده مهندسي نفت

تلفن: 64543545-021 دورنگار: 64543535-021

اعضای هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی- دانشگاه صنعتی امیر کبیر(پردیس ماهشهر)  Website: www.mahshahr.aut.ac.ir

ردیف نام خانوادگی نام تخصص در زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه Email
1 زارعی یزد علیاکبر پلیمر- آلیاژ و کامپوزیت پلیمر- آلیاژ و کامپوزیت

نشانی: خوزستان- ماهشهر- ناحيه صنعتی- خيابان دانشگاه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر- پردیس ماهشهر- دانشکده مهندسی شیمی

تلفن : 52343645-061 دورنگار: 52341546-061

اعضای هیئت علمی گروه مهندسی شیمی- داشگاه صنعتی بیرجند Website: www.birjandut.ac.ir

ردیف نام خانوادگی نام تخصص در زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه Email
1 اسماعیلی الهه جابجايي اجباري- مواد نانو ساختار-واكنش هاي كاتاليستي- ساخت يا سنتز کاتالیست- نانو سيالات esmaeili@birjandut.ac.ir
2 خواجه ابوذر شبيه سازي ملكولي- بيو انفورماتيك-سامانه هاي نوين دارو رساني-بهينه سازي- مطالعات امكان سنجي-آلگوريتم هاي تكاملي akhajeh@birjandut.ac.ir

ab_khajeh@yahoo.com

3 شکوریان فرد جهرمی مهدی جذب سطحي- بيوسنسورها- انرژيهاي تجديد پذير- واكنشهاي كاتاليستي-تصفيه آب- شبيه سازي ملكولي m_shakori1361@yahoo.com

shakourian@birjandut.ac.ir

4 شیوا مهدی واکنشهای کاتالیستی- خواص مهندسی پلیمرها- آلیاژ و کامپوزیتها- سینتیک و راکتور- نانوکامپوزیتها-الگوریتمهای تکاملی Mehdi.shiva@gmail.com

mehdishiva@birjandut.ac.ir

5 گل‌محمدی مرتضی سيستمهاي فوق بحراني-ساخت يا سنتز کاتالیست-مواد نانو ساختار- جذب سطحی-تصفيه فاضلاب- انرژيهاي نوين golmohammadi@birjandut.ac.ir
6 هنرمند مونس واكنشهاي كاتاليستي- ساخت و سنتز کاتالیست تعیین مشخصات- فناوری نانو-انرژی و محیط زیست honarmand.moones@yahoo.com

honarmand@birjandut.ac.ir

نشانی: بیرجند- میدان ابن حسام- بلوار صنعت و معدن- دانشگاه صنعتی بیرجند- گروه مهندسی شیمی

تلفن : ۳۲۳۹۱229-056 دورنگار: 32252463-056

اعضای هیئت علمی گروه مهندسي شيمي- دانشگاه صنعتي جندي شاپور Website: www.jsu.ac.ir

ردیف نام خانوادگي نام تخصص در زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه Email
1 پورجاهد عاطفه بيومواد- بيوسنسورها- ميكروآرايه‎هاي زيستي سيستم‎هاي كنترل‎شده‎ي رهايش دارو و مهندسي بافت atpourjahed@jsu.ac.ir
2 عباسي حبيب اله بيوتکنولوژی مواد غذايی- توسعه‎ي غذاهاي فراسودمند- كلوئيدها و سورفكتانت‎ها habbasi@jsu.ac.ir

habib.abbasi@hotmail.com

3 کريمي صفورا پديده‎های انتقال- بيومكانيك و CFD s.karimi@jsu.ac.ir
4 نيک‎مند زهرا ترموديناميک- شبيه‎سازي مولكولي- تعادلات فازي- معادله حالت- جذب سطحي znickmand@jsu.ac.ir

نشانی: دزفول- مقابل پايگاه چهارم شکاري- دانشگاه صنعتي جندي شاپور- ساختمان آموزش قديم- گروه مهندسي شيمي- کدپستي: 18674- 64616-

تلفن: (2020)42428000-061 دورنگار: 42420993-061

 

اعضای هیئت علمی گروه مهندسی شیمی– دانشگاه صنعتی سهند تبریز Website: www.sut.ac.ir

ردیف نام خانوادگی نام تخصص در زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه Email
1 ابراهیمی سیروس بیوتکنولوژی- مهندسی محیط زیست فرآیندهای تخمیر- بیوپلیمر- استخراج بیولوژیکی فلزات سنگین s.ebrahimi@gmail.com
2 احمدیان بهروز حسام شبیهسازی و کنترل فرآیند- انتگراسیون فرآیند- هوش مصنوعی- شبکههای گاز ahmadian@sut.ac.ir
3 اکبری علی تصفیة آب و فاضلاب- غشاهای پلیمری نانوکامپوزیت ali_akbari@sut.ac.ir
4 بابالو علیاکبر نانو کامپوزیتها- نانوذرات- غشاهای نانومتری- غشاهای هیبریدی پلیمری-سرامیکی a.babaluo@sut.ac.ir
5 خوشفطرت علی برادر بیوتکنولوژی محیط زیست- مهندسی بافت khoshfetrat@sut.ac.ir
6 توکلی اکرم کاتالیست و راکتور- مدل سازی و شبیه سازی راکتور a.tavakoli@sut.ac.ir
7 جدیری نعیمه راکتور و کاتالیست- مدلسازی و شبیه سازی راکتور njodeiri@sut.ac.ir
8 جعفرزاده یونس غشاهای پلیمری- فرآیندهای غشایی yjafarzadeh@sut.ac.ir
9 جعفریزاده هدا میکروکپسول سازی و بسته بندی مواد غذایی- بیوتکنولوژی مواد غذایی- کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع غذایی h_jafarizadeh@sut.ac.ir
10 حضرتی حسین تصفیة آب و فاضلاب- MBRمدلسازی h.hazrati@sut.ac.ir
11 حقیقی محمد کاتالیست و راکتور- محیط زیست – تبدیل گاز- نانوتکنولوژی haghighi@sut.ac.ir
12 ذبیحی محمد کاتالیست و راکتور- جذب سطحی-طراحی تصفیهخانة فاضلاب-مدلسازی و شبیهسازی zabihi@sut.ac.ir
13 راحمی نادر تبدیل گاز طبیعی- انرژیهای نو- سنتز کاتالیستها- سینتیک واکنش شیمیایی محیط زیست- نانو مواد n_rahemi@sut.ac.ir
14 رستمیزاده محمد کاتالیست- سینتیک و طراحی راکتور زئولیت- نانومواد Rostamizadeh@sut.ac.ir
15 رهبرشهروزی جواد مدلسازی و شبیهسازی فرآیندها-شبیه سازی استوکستیک و مونت کارلو تعادل فازی- اندازهگیری کمیتها shahrouzi@sut.ac.ir
16 سالم امین صنایع شیمیایی معدنی- صنایع کانی غیرفلزی salem@sut.ac.ir
17 شفیعی سیروس شبیهسازی- بهینهسازی- مدلسازی-محیط زیست shafiei@sut.ac.ir
18 شکرکار هانیه بیوتکنولوژی محیط زیست- مدلسازی فرآیندها h_shokrkar@sut.ac.ir
19 عبادی امناله کاتالیست و راکتور- محیط زیست ازناسیون ebadi@sut.ac.ir
20 عبدلی سیدمجید مدل سازی- شبیه سازی- پدیدههای انتقال در محیطهای متخلخل abdoli@sut.ac.ir
21 علیزاده رضا پدیدههای انتقال- سینتیک و طراحی راکتور- سنتز نانومواد r.alizadeh@sut.ac.ir
22 فاتحیفر اسماعیل محیط زیست- کاهش ضایعات و بهرهوری مدلسازی و شبیهسازی fatehifar@sut.ac.ir

fatehifar@gmail.com

23 کاهفروشان داود محیط زیست- کنترل آلودگی هوا-مدلسازی در محیط زیست kahforoushan@sut.ac.ir
24 اللهیاری سمیه تبدیل گاز طبیعی–نانو مواد–محیط زیست- کاتالیست- ترموسینتیک و ترمودینامیک allahyari@sut.ac.ir
25 مقدس جعفرصادق پدیدههای انتقال- اختلاط- چندفازی-کاربرد نانوساختارهای سیلیکاائروژل jafar.moghaddas@sut.ac.ir
26 مقصودی حافظ جذب سطحی- جداسازی گازها -فرآیندهای غشایی- غشاهای زئولیتی hmaghsoudi@sut.ac.ir
27 واعظی محمدجواد فناوری غشایی- غشاهای غیرآلی و زئولیتی m_vaezi@sut.ac.ir
28 یگانی رضا غشاء- بیوتکنولوژی–فرآیندهای جداسازی ryegani@sut.ac.ir

نشانی: تبریز- شهر جدید سهند- دانشگاه صنعتی سهند- دانشکده مهندسی شیمی

تلفن : 33459152-041 دورنگار: 33444355-041

اعضای هیئت علمی گروه مهندسي شيمي- دانشگاه صنعتی سیرجان Website: www.sirjantechsirjan.ac.ir

Email تخصص و زمینه های تحقیقاتی موردعلاقه نام نام خانوادگی ردیف
bahadorabolpor1364@gmail.com پدیدههای انتقال بهادر ابول پور 1
t.asadi@sirjantech.ac.ir جداسازی- جذب سطحی- نانوجاذب طاهره اسدی 2
rahmanzadeh.mostafa@gmail.com کاتالیست- ترموسینتیک مصطفی رحمان زاده 3
bmakiabadi@yahoo.com ترمودینامیک آماری- شیمی محاسباتی- شیمی کوانتومی بتول مکی آبادی 4
hyarahmadi@sirjantech.ac.ir واکنشهای چندجزیی- نانوذرات مغناطیس- کاتالیست حسین یاراحمدی 5

نشانی: سیرجان- ابتدای جاده بافت- دانشگاه صنعتی سیرجان- دانشکده مهندسی شیمی

تلفن: 42336901-034 دورنگار: 41522027-034

اعضای هیئت علمی گروه مهندسي شيمي- دانشگاه صنعتی شاهرود  Website: www.shahroodut.ac.ir

ردیف نام خانوادگي نام تخصص در زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه Email
1 ارجمندزاده علیرضا کنترل گسترده فرایند- طراحی فرایند- کنترل فرایند- مدلسازی و شبیه سازی فرایند- بهینه سازی فرایند alirezaarjomand@shahroodut.ac.ir
2 اسماعیلی فرج سید حمید کنترل آلایندههای گازی- تصفیه آب و پساب- شبیه سازی و برنامهسازی-نانوتکنولوژی و بیوتکنولوژی در محیط زیست

طراحی فرآیندهای شیمیایی

h.esmaeili@shahroodut.ac.ir
3 افشارپور علیرضا رفتارهای فازی- ترمودینامیک محلولهای غیر ایدهآل- مهندسی انتقال و توزیع گاز کنترل غیر خطی- سامانههای نوین دارو رسانی الگوریتمهای تکاملی A.Afsharpour@Shahroodut.ac.ir
4 رضاکاظمی ماشاءالله غشا- CFDانرژی و محیط زیست-انرژی های تجدید پذیر- مهندسی انتقال و توزیع گاز- تصفیه آب

تصفیه فاضلاب- نانو کامپوزیتها

rezakazemi@shahroodut.ac.ir
5 کاهانی مصطفی نانوسیالات مهندسی انتقال و توزیع گاز- جا به جایی اجباری طراحی مبدلهای حرارتی- دینامیک سیالات محاسباتی(CFD) انرژی و محیط زیست Mostafa.kahani@shahroodut.ac.ir

نشانی: شاهرود- دانشگاه صنعتی شاهرود- دانشکده مهندسی شیمی و مواد

تلفن: 32300257-023 دورنگار: 32300257-023

اعضاي هيئت علمي دانشكده مهندسي شيمي و نفت- دانشگاه صنعتي شريف Website: www.che.sharif.ir

Email تخصص و زمینه های تحقیقاتی موردعلاقه نام نام خانوادگی ردیف
shahab@sharif.edu حرکت سیالات چندفازی در محیط متخلخل- پدیدهای سطحی و ازدیادبرداشت از مخازن نفت و گاز شهاب الدین آیت الهی 1
mbazargan@sharif.edu جریانهای واکنش دهنده در محیط متخلخل انگیزش چاه محمد بازارگان 2
bastani@sharif.edu استخراج مايع_ مايع- برج استخراج پدیدههای انتقال داريوش باستاني 3
mborghei@sharif.edu تصفيه آب- تصفيه فاضلاب- سیستمهای تصفیه محیط زیستی بیوتکنولوژیکی کاربرد بیوتکنولوژیکی در محیط زیست مهدي برقعي 4
brbozorg@sharif.edu شبيه سازي مولكولي- كنترل غيرخطي كنترل هوشمند- كنترل ديجيتال و كامپيوتري- ديناميك سيالات محاسباتي(CFD)- کاربرد فناوری اطلاعات در مهندسی شیمی رامين بزرگمهري بوذرجمهري 5
baghalha@sharif.edu واكنشهاي كاتاليستي- واكنشهاي غيركاتاليستي- جذب روي جامد

خوردگي محيطهاي آبي-سينتيك و راكتور

مرتضي بقالها 6
pishvaie@sharif.edu كنترل غيرخطي- كنترل تطبيقي- كنترل هوشمند- كنترل ديجيتال و كامپيوتري كنترل بهينه- الگوريتمهاي تكاملي محمودرضا پيشوايي 7
taghikhani@sharif.edu جریان چندفازی سیال- مهندسی تضمین جریان چندفازی- آسفالتین- هیدرات گازی- تشکیل Scale وحيد تقي خاني 8
jamshidi@sharif.edu مهندسي نفت سعيد جمشيدي 9
thamzehlouyan@sharif.edu مهندسی واکنشهای شیمیایی مدلسازی سینتیکی کاتالیستهای زیست محیطی طیبه حمزه لوئیا 10
khorashe@sharif.edu واكنشهاي كاتاليستي- واكنشهاي غيركاتاليستي- راكتورهاي هموژن (تكفاز) و هتروژن (چندفاز) فرهاد خراشه 11
rashtchian@sharif.edu مهندسی ايمني- مديريت HSE-مطالعات HAZOP- آناليز كمي ريسک داود رشتچيان 12
ramazani@sharif.edu نانو كامپوزيتها- رئولوژي سيالات-سامانههاي نوين دارو رساني- مهندسي پليمريزاسيون- پليمرهاي پزشكي (پليمرهاي زيست سازگار)

ازدیادبرداشت پلیمری

احمد رمضاني 13
roosta@sharif.edu بيوتكنولوژي نفت- بيوتكنولوژي غذايي مهندسي سوخت و ساز- زيست فرايندها رضا روستا آزاد 14
m.saadatmand@sharif.edu مهندسی پزشکی- میکروفلوئیدیک مریم سعادتمند 15
msoltanieh@sharif.edu غشاءها- آلودگي هوا و كنترل آن-مدلسازي آلودگي هوا- انرژي و محيط زيست محمد سلطانيه 16
safekord@sharif.edu كنسروها و آبميوهها- تبخيركنندهها- تقطير-جذب از گاز- جذب روي جامد علي اكبر سيف كردي 17
saeed.shad@sharif.edu جریان چندفازی در چاه و محیطهای متخلخل- کاربرد پلیمرها و سورفکتانت در مهندسی نفت و بهبود تولید ژئومکانیک در مهندسی نفت ازدیادبرداشت- مهندسی نفت سعید شاد 18
shahrokhi@sharif.edu كنترل تطبيقي- كنترل ديجيتال و كامپيوتري- كنترل بهينه- کنترل فرآیند محمد شاهرخي 19
shayegan@sharif.edu بيوتكنولوژي نفت- تصفيه فاضلاب مهندسي ضايعات جامد و خطرزا ارزيابي پيامدهاي زيست محيطي- انرژي و محيط زيست جلال شايگان 20
akbar.shojaei@sharif.edu نانوكامپوزيتها- شكل دهي پليمرها- آلياژ و كامپوزيتها اكبر شجاعي 21
alemzadeh@sharif.edu آنزيمها- بيوتكنولوژي غذايي بيوتكنولوژي محيط زيست- صنایع غذایی ايران عالم زاده 22
abdmj@sharif.edu سامانههاي نوين دارو رساني- مهندسي بافت- ارگانهای مصنوعی- پليمرهاي پزشكي (پليمرهاي زيست سازگار) -مدل سازی بدن محمد

جعفر

عبدخدايي 23
ghazanfari@sharif.edu مهندسي مخازن هیدروکربوری-ازدیاد برداشت و بهبود تولید- جریان سیال در محیطهای متخلخل محمد

حسين

غضنفري 24
fatemi@sharif.edu پدیدههای انتقال در محیطهای متخلخل- جریان چندفازی- ازدیاد برداشت سید مبین فاطمی 25
fotovat@sharif.edu تکنولوژی پودر- انرژی و محیط زیست فناوری بسترهای سیال فرزام فتوت 26
frounchi@sharif.edu آلياژ و كامپوزيتها- فيزيك و خواص ترموديناميكي پليمرها- خواص مهندسي پليمرها- پليمرهاي پزشكي (پليمرهاي زيست سازگار)

بازيافت پليمرها

مسعود فرونچي 27
farhadi@sharif.edu طراحي فرایندهای شیمیایی- ديناميك سيالات محاسباتي(CFD)-طراحی تجهیزات فرایندی فتح اله فرهادي 28
ghotbi@sharif.edu ترموديناميك محلولهاي پليمري ترموديناميك محلولهاي الكتروليتي ترموديناميك تشكيل WAX و آسفالتين-محاسبات تعادلي سيستمهاي هيدروكربني(PVT) سيروس قطبي 29
Kariminia@sharif.edu مهندسی محیط زیست- مهندسی بیوشیمی- میکروبیولوژی محیط زیست تصفیه آب و خاک- مدل سازی فرایندهای بیولوژیک- پیل سوختی میکروبی- سوخت زیستی حمیدرضا کریمی نیا 30
a_kazemi@sharif.edu صنايع قند- بيوتكنولوژي غذايي بيوتكنولوژي توليد فراوردههاي بيولوژيك- لبنيات اخترالملوك كاظمي دليري 31
kazemini@sharif.edu ترموديناميك فرايندهاي الكتروشيميايي واكنشهاي كاتاليستي- راكتورهاي هموژن (تكفاز) و هتروژن (چندفاز) ساخت يا سنتز

تعيين مشخصات سينتيك و راكتور

محمد كاظميني 32
goodarznia@sharif.edu كنترل هوشمند- حفاری نفت و ازدیاد برداشت- سيستم هاي فوق بحراني سيستمهاي آب فوق داغ ايرج گودرزنيا 33
amohammadi@sharif.edu پدیدههای انتقال و فرآیندهای جداسازی علی اصغر محمدی 34
masihi@sharif.edu جريان سيال در محيطهاي متخلخل مهندسي توليد نفت- مهندسي مخازن-روشهاي ازدياد برداشت- بيوتكنولوژي نفت محسن مسيحي 35
mashayekhan@sharif.edu نانو بيوتكنولوژي- ژنتيك- مهندسي بافت سلول بنیادی- پليمرهاي پزشكي (پليمرهاي زيست سازگار) شهره مشايخان 36
moslehi@sharif.edu تصفيه آب- تصفيه فاضلاب پريوش مصلحي مصلح آبادي 37
maghsodi@sharif.edu بيوتكنولوژي غذايي- بيوتكنولوژي توليد فراوردههاي بيولوژيك- زيست فرايندها لبنيات- صنايع قند- تصفيه آب ويدا مقصودي 38
musavi@sharif.edu مهندسي پليمر- ساخت غشاء پليمری پيل سوختي- آميزه سازی واکنش پليمری سيد عباس موسوي 39
amolaeid@sharif.edu پدیدههای انتقال- فرآیندهای جداسازی سیستم های چندفازی اصغر مولايي دهكردي 40
nahid@sharif.edu بيوتكنولوژي غذايي- بيوتكنولوژي محيط زيست- تصفيه آب- تصفيه فاضلاب پروين ناهيد 41
vosoughi@sharif.edu بيوتكنولوژي غذايي- نانوبيوتكنولوژي بيوتكنولوژي محيط زيست- تصفيه فاضلاب منوچهر وثوقي 42
e.vafa@sharif.edu شبیه سازی- کنترل و بهینه سازی فرآیندهای شیمیایی- کنترل جامع فرآیندهای شیمیایی احسان وفا 43
yaghmaei@sharif.edu کاربرد بیوتکنولوژی در بهبود محیط زیست-شبیه سازی فرآیندهای زیستی سهيلا يغمايي 44

نشاني: استان تهران- تهران- خيابان آزادي- دانشگاه صنعتي شريف- دانشكده مهندسي شيمي و نفت

تلفن: 66165401-021 دورنگار: 66022853-021

اعضای هیئت علمی گروه مهندسي شيمي- دانشگاه صنعتی شیراز Webpage: www.sutech.ac.ir

ردیف نام خانوادگی نام تخصص و زمينه هاي تحقيقاتي مورد علاقه Email
1 پرواسی پیام مدلسازی راکتورهای شیمیایی و فرایندهای جداسازی Payam-parvasi@yahoo.com
2 جوانمردی جعفر هیدرات گازی- واکس- محاسبات تعادلی سیستمهای هیدروکربنی(PVT) ترمودینامیک فرایندهای گازی Javanmardi@sutech.ac.ir
3 روستا علیاکبر ترمودینامیک تعادلی- مدل سازی و بهینه سازی- بیوتکنولوژی- محیط زیست aa.roosta@sutech.ac.ir
4 سبزی سروستانی فاطمه محاسبات تعادلی سیستمهای هیدرو کربنی(PVT)- ترمودینامیک محلول های پلیمری- غشاها F.sabzi@sutech.ac.ir
5 طلاقت محمدرضا مدلسازی و شبیه سازی فرایندها هیدراتهای گازی- جداسازی با غشا talaghat@sutech.ac.ir
6 علوی فرزاد ترمودینامیک ملکولی- رفتار فازی سیستم های هیدرو کربنی در صنایع نفت و گاز- ترمودینامیک alavi@sutech.ac.ir
7 نصری فر خشایار محاسبات تعادلی سیستمهای هیدرو کربنی(PVT) Nasrifar@sutech.ac.ir

نشانی: شیراز- بلوار مدرس- دانشگاه صنعتی شیراز- دانشکده مهندسی شیمی- نفت و گاز- گروه مهندسی شیمی

تلفن:37354520-071 دور نگار:37354520-071

اعضای هیات علمی گروه مهندسی شیمی- دانشگاه صنعتی قوچان Website: www.qiet.ac.ir

ردیف نام خانوادگی نام تخصص و زمينه هاي تحقيقاتي مورد علاقه Email
1 آیتی علی ساخت در مقیاس نانو- جذب سطحی-واکنش های کاتالیستی- فناوری نانو- انرژی و محیط زیست- کاتالیست: سخت و تعیین مشخصات- تصفیه آب a.ayati@qiet.ac.ir
2 بیکی حسین نانوسیالات- طراحی مبدل های حرارتی استخراج از جامد- استخراج مایع- مایع-جابجایی اجباری- انرژی های تجدیدپذیر hbeiki@qiet.ac.ir
3 تنهائی بهاره غشاءها- نانوفیلتر ها- جذب سطحی-مواد نانوساختار- کاتالیست: سخت و تعیین مشخصات- فناوری نانو- انرژی و محیط زیست b.tanhaei@qiet.ac.ir
4 خادم پیر سارا کنترل دیجیتال- واکنش های کاتالیستی-تعیین مشخصات کاتالیست- مواد نانوساختار- ساخت در مقیاس نانو

نانوکامپوزیت

sa.khadempir@qiet.ac.ir
5 روحانی بسطامی طاهره نانوکاتالیست و نانوفتوکاتالیست-نانوبیوتکنولوژی- نانوسنسور- سونوشیمی و سنتز نانومواد- کنترل آلاینده ها(آب- هوا و غذا) t.rohani@qiet.ac.ir
6 زارع

علیآبادی

حسن ترمودینامیک محلول های غیر ایده آل انرژی های تجدیدپذیر- انرژی و محیط زیست- فناوری نانو- انرژی و محیط زیست- طراحی مبدل های حرارتی-بهینه سازی hzare@qiet.ac.ir
7 ساعی مقدم مجتبی سوخت ها- آلودگی هوا- ساخت- کاتالیست ها- تعیین مشخصات-کاتالیست ها- تکنولوژی Pinch-انرژی و محیط زیست mojtabasaei@qiet.ac.ir
8 کریمی مله حسن بیوسنسورها- نانوبیوتکنولوژی-سامانه های نوین دارورسانی-تصفیه آب- آنالیز خوردگی-مواد نانوساختار h.karimi@qiet.ac.ir
9 کنویسی مجتبی نانوکامپوزیت- رئولوژی سیالات-رئولوژی پلیمرها- CFD-مطالعات اقتصادی- طرح کارخانجات- صنایع معدنی: بازیافت mkanvisi@qiet.ac.ir
10 محمدپور کاریزکی وحید خشک کن- صنایع روغن- لبنیات- گوشت-انرژی های تجدیدپذیر- انرژی های نوین v.mohammadpour@qiet.ac.ir
11 مهدویان مجید غشاءها- انرژی های نوین-فناوری نانو- انرژی و محیط زیست-مطالعات اقتصادی طرح کارخانجات-دینامیک سیالات محاسباتی انرژی های تجدید پذیر m.mahdavian@qiet.ac.ir
12 نیکنام شاهرک مهدی مواد نانو ساختار- فناوری نانو- انرژی و محیط زیست- شبیه سازی- طراحی و مدلسازی در نانو- جذب

سنتز کاتالیست- تصفیه اب

m.niknam.sh@qiet.ac.ir

نشانی: خراسان رضوی- قوچان- کیلومتر ۵ جاده قوچان مشهد- دانشگاه صنعتی قوچان- دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی شیمی

تلفن: (299)47334401-051 دورنگار: 47343001-051

اعضای هیئت علمی گروه مهندسي شيمي- دانشگاه صنعتی کرمانشاه Website: www.kut.ac.ir

ردیف نام خانوادگی نام میزان تحصیلات و دانشگاه اخذ مدرک اخیر مرتبه علمی تخصص در زمینه‌های تحقیقاتی مورد علاقه Email
1 رشیدی حامد دکتری- صنعتی امیرکبیر دانشیار طراحی فرآیند h_rashidi@kut.ac.ir
2 زرشکی سینا دکتری- رازی استادیار فرآیندهای جداسازی غشایی szereshki@kut.ac.ir
3 والهء شیدا پیوند دکتری- رازی استادیار طراحی فرآیند p.valeh-sheyda@kut.ac.ir
4 صمیمی محسن دکتری- کازان استادیار بیوتکنولوژی m.samimi@kut.ac.ir
5 عاقل بابک دکتری- رازی استادیار طراحی فرآیند b.aghel@kut.ac.ir
6 فتحی سهراب دکتری- صنعتی امیرکبیر استادیار کاتالیست و ترموسینتیک s.fathi@kut.ac.ir
7 قائمی نگین دکتری- رازی استادیار فرآیندهای جداسازی غشایی negin_ghaemi@kut.ac.ir
8 محدثی مجید دکتری- رازی استادیار کاتالیست و ترموسینتیک m.mohadesi@kut.ac.ir
9 مرادی پیمان دکتری- علم وصنعت استادیار کاتالیست و ترموسینتیک p.moradi@kut.ac.ir
10 دارایی پریسا دکتری- رازی استادیار فرآیندهای جداسازی غشایی p.daraei@kut.ac.ir

 

نشانی: کرمانشاه- بزرگراه امام خمینی(ره)- دانشگاه صنعتی کرمانشاه – دانشکده انرژی- گروه مهندسی شیمی- کدپستی: ۶۷۱۵۶۸۵۴۲۰

تلفن: 37267520-083 دورنگار: 38305006-083

اعضای هیئت علمی گروه مهندسي شيمي- دانشگاه صنعت نفت آبادان Website: www.put.ac.ir 

ردیف نام خانوادگی نام تخصص و زمينه هاي تحقيقاتي مورد علاقه Email
1 انوري پور باقر آلودگي هوا و كنترل آن- تصفيه فاضلاب تقطير anvaripour@put.ac.ir
2 روزبهاني بهروز ساخت کاتاليست- ديناميك سيالات محاسباتي (CFD)- تعیین مشخصه در مقياس نانو- جذب سطحي roozbehani@put.ac.ir
3 فتاحي مسلم ساخت کاتاليست و واكنش هاي كاتاليستي- مدلسازي راكتورهاي هموژن (تكفاز) و هتروژن (چندفاز)- ديناميك سيالات محاسباتي (CFD)- ساخت در مقياس نانو fattahi@put.ac.ir
4 متوسل محسن نانو سيالات- انرژي هاي نوين- انرژي و محيط زيست motavassel@put.ac.ir
5 مداحي محمد حسين محاسبات تعادلي سيستم هاي هيدروكربني (PVT)- پوشش هاي ضد خوردگي maddahi@put.ac.ir
6 ميريان سيد مجتبي محاسبات تعادلي سيستم هاي هيدروكربني (PVT) mirian@put.ac.ir
7 نبهاني نادر ترموديناميك فرايندهاي گازي- جابجايي اجباري- انرژي هاي نوين- آناليز ريسك مدلسازي و شبيه سازي احتراق

طراحي مبدل هاي حرارتي

nabhani@put.ac.ir

نشانی : آبادان- بوارده شمالی – لين 15- دانشگاه صنعت نفت- دانشکده نفت آبادان- گروه مهندسی شیمی- صندوق پستی 619- کدپستی 6318714317

تلفن: 53267127-061 و 63320050-061 دورنگار: 53340555-061

اعضای هیئت علمی دانشکده مهندسي شيمي- دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل Website: www.nit.ac.ir

ردیف نام خانوادگی نام تخصص در زمینه های تحقیقاتی موردعلاقه Email
1 امانی حسین بیوتکنولوژی- ازدیاد برداشت نفت میکروبی- بیوتکنولوژی نفت hamani@nit.ac.ir
2 باکری غلامرضا فرآیندهای غشایی- جذب سطحی-مطالعاتHAZOP- برج تقطیر-واکنش های کاتالیستی- تصفیه آب

تصقیه فاضلاب- عملیات رطوبت زنی-مواد نانوساختار- طراحی مفهومی فرآیندهای معدنی- بهینه سازی- مطالعات امکان سنجی

bakeri@nit.ac.ir

ghr_bakeri@yahoo.com

3 پیروی مجید غشاها- تصفیه آب و پساب-نانوفیلترها- فناوری نانو-انرژی و محیط زیست majidpeyravi@nit.ac.ir

majidpeyravi@gmail.com

4 رحیم نژاد مصطفی پیل سوختی بیولوژیکی- بیوسنسور Rahimnejad_mostafa@yahoo.com

Rahimnejad@nit.ac.ir

5 شعبانیان سید رضا دینامیک سیالات محاسباتی- الگوریتم های تکاملی- کنترل هوشمند-مدلسازی و شبیه سازی احتراق-نانوسیالات- راکتورهای هموژن و هتروژن Rshabanian@yahoo.com

shabanian@nit.ac.ir

6 عابدینی رضا فرآیندهای غشایی- فرآیندهای گاز-انتگراسیون فرآیند- مدلسازی و شبیه سازی abedini@nit.ac.ir
7 قربانی محسن نانوکامپوزیت- پلیمر- نانوذرات-جذب سطحی m.ghorbani@nit.ac.ir
8 لشکربلوکی مصطفی ازدیادبرداشت نفت- سیال فوق بحرانی m.lashkarbolooki@nit.ac.ir
9 محمدی مائده السادات بیوتکنولوژی- سوخت‌های زیستی و انرژی‌های تجدیدپذیر- فرآیندهای جذب سطحی m.mohammadi@nit.ac.ir
10 موقرنژاد کامیار ترموديناميك برگشت ناپذير- محاسبات تعادلي سيستمهاي هيدروكربني(PVT) – خشك كن- بيوتكنولوژي آنزيم ها movagharnejad@yahoo.com
11 نیکزاد مریم جذب سطحی- خشک‌کن- انرژی‌های نوین- زیست‌فرآیندها- بیوتکنولوژی محیط زیست- تصفیه فاضلاب

انرژی و محیط زیست- سامانه‌های نوین دارورسانی- نانوبیوتکنولوژی

m.nikzad@nit.ac.ir

نشانی: مازندران- بابل- خیابان شریعتی- دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل- دانشکده مهندسی شیمیصندوق پستی: 484-کدپستی: 71167- 47148

تلفن: 32334204–011 دورنگار: 32334204-011

اعضای هیئت علمی گروه مهندسي شيمي – دانشگاه صنعتی همدان Website: www.hut.ac.ir

ردیف نام خانوادگی نام تخصص در زمینه های تحقیقاتی موردعلاقه Email
1 بهرامیان علیرضا نانوتکنولوژی و بسترهای سیال bahramian@hut.ac.ir
2 رسته مجتبی طراحی فرایند و امکان سنجی اقتصادی
3 سبحانی هادی پلیمر و پتروشیمی sobhani@hut.ac.ir
4 شجاعیان ابوالفضل ترمودینامیک و صنایع گاز shojaeian@hut.ac.ir
5 قنادزاده علی طراحی فرایند و انتگراسیون انرژی
6 مدی بیژن کنترل فرایند و بیوتکنولوژی medi@hut.ac.ir
7 وصالی ناصح مسعود کاتالیست و محیسط زیست masood.vesali@hut.ac.ir

نشانی: همدان- خیابان شهید فهمیده- 18 متری مردم- دانشگاه صنعتی همدان- گروه مهندسی شیمی

تلفن: 38411551-081 دورنگار: 38380520-081

اعضای هیئت علمی دانشکده مهندسي شيمی- نفت و گاز- دانشگاه علم و صنعت Website: www.iust.ac.ir

ردیف نام خانوادگي نام تخصص در زمينه های تحقيقاتی مورد علاقه Email
1 اشرفي زاده سيد

نظامالدين

جدا سازی- پديده های سطحی-ميکرو سيالات فرايند های غشايی ashrafi@iust.ac.ir
2 بازیاری امین کاتالیست‌های هتروژن- سنتز نانوساختارها- محیط زیست abazyari@iust.ac.ir
3 ثباتي محمدامين فرآیندهای پالایش- گوگردزدایی-مدلسازی و شبیه سازی- روش های نوین در تخمین خواص شیمی فیزیکی مواد sobati@iust.ac.ir
4 جمشيدي مسعود خواص مکانیکی و حرارتی پلیمرها و کامپوزیت های پلیمری- نانوکامپوزیت های پلیمری- کامپوزیت های سیمانی mjamshidi@iust.ac.ir
5 جهانگیری حمیدرضا مهندسی مخازن نفتی-شبیه سازی بهینه سازی مخازن hjahangi@iust.ac.it
6 حجازي پريسا بيوتکنولوژی صنعتی- خالص سازی و جداسازی زيستی- تثبيت آنزيم Phejazi@iust.ac.ir
7 خان اف محمدحسن سیالات دو فازی- استفاده از انرژی باد khanof@iust.ac.ir
8 دهقاني محمدرضا ترموديناميک کاربردی- کاتاليست-ايمنی فرايند و HSE m_dehghani@iust.ac.ir
9 رضائی مهران مواد متخلخل و کاتالیزگری ناهمگن-فرایندها و تبدیلات گازی- انرژی های نو mrezaei@iust.ac.ir
10 روشنضمير سوسن پیل سوختی و هیدروژن- سنتز غشاهای تبادل یون- استفاده از روش‌های الکتروشیمیایی و نوین در جداسازی و خالص‌سازی rowshanzamir@iust.ac.ir
11 رهبركليشمي احمد فرايندهای جداسازی در فاز مايع مدلسازی انتقال جرم- تصفيه آب و پساب ahmadrahbar@iust.ac.ir
12 شاهحسيني شاهرخ شبيه سازی و بهينه سازی فرايندها گوگرد زدائی هيدرو کربنها- طراحی فرايند shahrokh@iust.ac.ir
13 شيرواني منصور مدل سازی و کنترل فرایند- شبیه سازی فرایندها- غبارگیرهای سیکلونی shirvani.m@iust.ac.ir
14 صادقي محمدتقي شبیه سازی و بهینه سازی فرآیندها-ازدیاد برداشت نفت و گاز- هوش مصنوعی در مهندسی فرآیندها sadeghi@iust.ac.ir
15 طائب عباس سيمان و فرآورده های آن- کاتاليست ها taeb@iust.ac.ir
16 عابدینی حامد بیوتکنولوژی- انرژی های تجدید پذیر-مدل سازی و شبیه سازی abedini@iust.ac.ir
17 عاملی فروغ شبیه سازی مخزن- چاه آزمایی-الگوریتم های تولید شبکه های محاسباتی ameli@iust.ac.ir
18 عصاره مهدی شبیه سازی و بهینه سازی فرآیند های ازدیاد برداشت- ترمودینامیک سیالات هیدروکربوری assarehm@iust.ac.ir
19 علوياملشي سيد مهدي سينيتيک و طراحی راکتور- کاتاليزورهای هتروژن- مهندسی سيال سازی alavi.m@iust.ac.ir
20 فصیحی محمد فرايند های پليمری- آلياژ های پليمری-فوم های پليمری mfasihi@iust.ac.ir
21 فيضي فرزانه ترموديناميک- معادلات حالت-مدلسازی ترموديناميکی انواع تعادل فاز feyzi@iust.ac.ir
22 قائمي احد فرآیندهای ذخیره سازی و حذف گاز-طراحی- مدلسازی و شبیه سازی فرآیندها- فرآیندهای استخراج و حذف پساب aghaemi@iust.ac.ir
23 كثيري بيدهندي نوراله مهندسی فرایند به کمک کامپیوتر-مهندسی نفت به کمک کامپیوتر kasiri@iust.ac.ir
24 محمدي تورج فرايندهای غشايی- سنتز و ارزيابی غشاها- تصفيه آب و پساب torajmohammadi@iust.ac.ir
25 مقبلي محمدرضا پليمرهای هوشمند و نانوکامپوزيت ها-ارتباط ساختار خواص پليمر SPR))- مدل سازی و شبيه سازی در پليمرها mr_moghbeli@iust.ac.ir
26 موحدی راد سلمان جریان های چند فازی و سیال سازی-مدل سازی و شبیه سازی فرایندهای شیمیایی- انتقال حرارت movadedirad@iust.ac.ir
27 میری روح الدین مهندسی مخازن محاسباتی-شبیه سازی- فیزیک پروسه های مهندسی مخازن- ذخیره سازی و تزریق دی اکسید کربن- اصول مدیریت توسعه و تولید از مخازن rohaldinmiri@iust.ac.ir
28 نعيم پور فرشته بيوتکنولوژی (صنعتی و محيط زيست )-مهندسی متابوليک- مدل سازی و شبيه سازی fnaeim@iust.ac.ir
29 نوروز بيگی رضا سنتز و اصلاح نانوذرات و نانوپوشش ها به منظور کاربرد در حوزه انرژی و -محیط زیست- خالص سازی و فرآوری مواد معدنی جذب سطحی norouzbeigi@iust.ac.ir
30 وحیدی امید مدلسازی و شبيه سازی فرايندهای بيولوژيکی- مهندسی بافت-طراحی و ساخت سامانه های دارويی ovahidi@iust.ac.ir
31 اله وردي علي چسباننده های معدنی شامل سیمان گچ- آهک- بازیافت پسماندهای صنعتی معدنی- نانو مواد معدنی ali.allahverdi@iust.ac.ir
32 هاشم آبادي سيدحسن ديناميک سيالات محاسباتی(CFD)-انتقال حرارت- بررسی فنی و اقتصادی فرايندها hashemabadi@iust.ac.ir

نشانی: ایران- تهران- رسالت- خیابان هنگام- خیابان دانشگاه- دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشکده مهندسی شیمی

تلفن: 77240543-021 و 77228700-021 دورنگار: 77240495-021

اعضای هیئت علمی گروه مهندسي شيمي- دانشگاه علم و فناوری مازندران- بهشهر Website: www.azust.ac.ir

ردیف نام خانوادگی نام تخصص در زمينه های تحقيقاتی مورد علاقه Email
1 پیروزی علی بیوتکنولوژی محیط زیست-محیط زیست تصفیه فاضلاب- انرژیهای نوین- سیالات(اختلاط Mixing)

ترمودینامیک محلولهای الکترولیتی-مطالعات اقتصادی طرح کارخانجات

a.pirouzi@mazust.ac.ir

Pirouzi_ali@yahoo.com

2 سرمستی امامی محمدرضا انتقال حرارت (جابجایی اجباری- نانو سیالات- طراحی مبدلهای حرارتی)-خوردگی (دماهای بالا) m_r_emami@mazust.ac.ir
3 کامران پیرزمان آرش ترمودینامیک (محلولهای الکترولیت ترمودینامیک پیوسته- فرآیندهای گازی تشکیل WAX و آسفالتین

محاسبات تعادلی- سیستمهای هیدروکربنی(PVT) مهندسی نفت(رفتارهای فازی)

A.kamran@mazust.ac.ir
4 نبیان نیما انتقال جرم (غشاءها)- نانو تکنولوژی (نانوبیوتکنولوژی- نانوکامپوزیتها- مواد نانو ساختار)- مهندسی پزشکی (مهندسی بافت- نوین دارو رسانی) nimanabian@mazust.ac.ir

nimanabian@yahoo.com

نشانی: مازندران- بهشهر- بلوار دانشگاه- کیلومتر 3 جاده دریا- دانشگاه علم و فناوری مازندران- دانشکده مهندسی شیمی و صنایع- کدپستی: 78195- 48516

تلفن: 34552020-011 دورنگار: 34552020-011 و 34552004-011

اعضای هیئت علمی گروه مهندسي شيمي- دانشگاه فردوسی مشهد website: www.che.um.ac.ir

ردیف نام خانوادگی نام تخصص در زمينه های تحقيقاتی مورد علاقه Email
1 احمدپور علي کاتاليست- جذب سطحي- محيط زيست نانوفناوري ahmadpour@um.ac.ir
2 اخلاقياميري حسينعلي مخازن هيدروکربني- ازدياد برداشت نفت و گاز- جريان در محيط هاي متخلخل مکانيک سيالات ha.akhlaghi@um.ac.ir
3 اخوانمهدوي محمود بيوتکنولوژي- بيو انفورماتيک mahdavi@um.ac.ir
4 امينشهيدي بابک نفت aminsh@um.ac.ir
5 بني آدم مجيد نانولوله هاي کربني- جداسازي baniadam@um.ac.ir
6 پاکيزه مجيد ساخت غشا- فرآيندهاي جداسازي غشايي انتقال جرم در فرآيندهاي غشايي–جذب سطحي–نانوذرات pakizeh@um.ac.ir
7 پناهي مهدي کنترل گسترده (Plantwide Control) فرآيندهاي شيميايي- طراحي فرآيند شبيه سازي و بهينه سازي فرآيندهاي نفت, گاز و پتروشيمي- فرآيندهاي تبديلات گازي (GTL) mehdi.panahi@um.ac.ir
8 پورافشاري چنار مهدي جداسازي غشايي– فرآوري و انتقال گاز طراحي فرآيندهاي شيميايي pourafshari@um.ac.ir
9 جنانی حامد پلیمر Janani.hamed84@gmail.com
10 حامدموسويان محمد تقي جداسازي- خشک کن- صنايع غذايي نانوتکنولوژي mosavian@um.ac.ir
11 حجازی بیژن طراحی فرآیندهای شیمیایی b.hejazi@um.ac.ir
12 دشتي علي پليمريزاسيون- سنتز کاتاليست و پليمرها- مدلسازي و شبيه سازي- طراحي فرآيندهاي پتروشيمي و

تبديلات گازي-فناوري ساخت قطعات لاستيكي

dashti@um.ac.ir
13 سرگلزايي جواد سيال فوق بحراني- مدلسازي و شبيه سازي- محيط زيست–غشاء سيستم هاي هوشمند–CFD sargolzaei@um.ac.ir
14 سلجوقي احسان ساخت انواع غشاهاي پليمري- فرآيندهاي جداسازي غشايي-محيط زيست- نانو saljoughi@um.ac.ir
15 شاهسوند اکبر جذب از گاز– شبکه هاي عصبي مصنوعي بهينه سازي فرآيند ها- جذب سطحي shahsavand@um.ac.ir
16 عارفي نيا رضا کامپوزيت‌هاي پليمري- فرآيند شکل دهي پليمرهاپوشش‌هاي ضد خوردگي -بازدارنده هاي ضد خوردگي arefinia@um.ac.ir
17 فرهاديان نفيسه طراحي فرآيندها– نانو محاسبات دارورساني هدفمند- نانوتکنولوژي n.farhadian@um.ac.ir
18 فنائي

شيخالاسلامي

محمد علي مدلسازي- شبيه سازي و کنترل فرآيند fanaei@um.ac.ir
19 قشلاقي رضا بيوتکنولوژي– بيو انرژي gheshlaghi@um.ac.ir
20 کارخانهچی حامد جداسازی– صنایع پلیمر karkhanechi@um.ac.ir
21 کریمی مهدی طراحی فرآیند- بهینه سازی و شبیه سازی mehdikarimi@um.ac.ir
22 مظلومي سيد حسين فرآوري گاز- جداسازي–ترموديناميک کاربردي s.h.mazloumi@um.ac.ir
23 مغربي مرتضي سنتز- پس‌فرآوري و كاربرد نانولوله‌هاي كربني- دستگاه‌هاي تعيين مشخصات سنجش و مديريت دانش- Technical Writing mmaghrebi@um.ac.ir
24 مقصود زهرا سامانه هاي پليمري چندجزئي (آلياژ پليمرها- نانوکامپوزيت هاي پليمري ترموديناميک جدايي فازي)- غشاهاي پليمري maghsoud@um.ac.ir
25 موسوي سيد محمود غشاء و فرآيندهاي غشايي- محيط زيست مدلسازي و شبيه سازي mmousavi@um.ac.ir
26 نوعي سيد مصطفي پديده هاي انتقال و جداسازي-مدلسازي و شبيه سازي فرآيندهاي شيميايي–انرژي هاي تجديد پذير nowee@um.ac.ir
27 يساري الهام مدلسازي- شبيه سازي و کنترل-بهينه سازي در مهندسي شيمي و نفت elhamyasari@um.ac.ir

نشاني : استان خراسان رضوي- مشهد- ميدان آزادي- دانشگاه فردوسي مشهد- دانشکده فني و مهندسي- گروه مهندسي شيمي

تلفن: 38806123-051 دورنگار: 38807186-051

اعضای هیات علمی گروه مهندسی شیمی- دانشگاه قم  Website: www.qom.ac.ir

ردیف نام خانوادگی نام تخصص و زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه Email
1 صدیقی مهدی سینتیک واکنش ها و راکتورهای شیمیایی – کاتالیست – محیط زیست sedighi@qom.ac.ir
2 محمدی عباس طراحی مفهومی، بهینه‌سازی، تحلیل آماری فرآیندها، فرآیندهای ناپیوسته mohammady.abbas@gmail.com
3 عسکری زاده علی جداسازی – حرارت – نانوتکنولوژی ali.askari@qom.ac.ir
4 خوشگفتارمنش محمد حسن حرارت – ترمودینامیک- عملیات واحد- مهندسی فرایند ne@uok.ac.ir
5 احسانی علی ترمودینامیک – خوردگی – حرارت ehsani46847@yahoo.com

نشانی: قم – بلوار الغدیر- بعد از شهرک قدس – دانشگاه قم

تلفن: 02532103501 دورنگار: 32854499 025

اعضای هیات علمی گروه مهندسی شیمی- دانشگاه کاشان Website: www.kashanu.ac.ir

ردیف نام خانوادگی نام تخصص در زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه Email
1 ابوالحسنی محمد مهدی نانوکامپوزیت- پلیمرهای فروالکتریک-رئولوژی- تبلور- ترمودینامیک آلیاژها abolhasani@kashanu.ac.ir
2 اشجاری محسن پلیمرهای زیستی- نانوماسیل کوپلیمری در دارورسانی- نانومغناطیس- PDT ashjari.m@kashanu.ac.ir
3 ایرانخواه عبداله کاتالیست- راکتور- هیدروژن -پیل سوختی irankhah@kashanu.ac.ir
4 حیاتی آشتیانی مجید بنتونیت- نانومواد- طراحی فرایند فرآیندهای جداسازی- تعیین مشخصات مواد hayati@kashanu.ac.ir
5 صدیفیان غلام حسین فناوری سیالات فوق بحرانی- تولید نانوذرات- رئولوژی پلیمرها- نانو کامپوزیت‌ها- فرآیندهای جداسازی و غشائی- مدل‌سازی sodeifian@kashanu.ac.ir
6 گل حسینی رضا کاتالیست- مدل‌سازی و شبیه‌سازی rgolhosseini@kashanu.ac.ir
7 محسن نیا محسن ترمودینامیک آماری- راکتورهای ایده ال و غیرایده ال- رفتارهای فازی m.mohsennia@kashanu.ac.ir
8 مزدیان فرد محمد

رضا

مبدل‌های حرارتی- جداسازی- تکنولوژی پودر- ایمنی فرآیندها- محیط زیست mozdianfard@kashanu.ac.ir
9 مشکانی فرشته کاتالیست‌های هتروژن- نانومواد متخلخل- تولید گاز سنتز و تبدیل گاز طبیعی meshkani@kashanu.ac.ir
10 نعمتی لای ابراهیم ترموسینتیک- تعادلات فازی- خواص ترمودینامیک enemati@kashanu.ac.ir

نشانی: استان اصفهان- کاشان- کیلومتر 6 بلوار قطب راوندی- دانشگاه کاشان- دانشکده مهندسی- گروه مهندسی شیمی
تلفن: 55912485-031 دورنگار: 55912424-031

اعضای هیات علمی گروه مهندسی شیمی- دانشگاه کردستان Website: www.uok.ac.ir

ردیف نام خانوادگی نام تخصص و زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه Email
1 اخلاقیان فرانک کاتالیزورهای هتروژن- مدلسازی و شبیه سازی- دینامیک سیالات محاسباتی(CFD) fr.akhlghian@uok.ac.ir
2 اکبری سنه روجیار طراحی راکتور و سنتز کاتالیست- انرژی های نو و تجدیدپذیر- فتوکاتالیست و فرآیندهای فتوکاتالیستی- جذب سطحی و

جاذب های صنعتی

r.akbari@uok.ac.ir
3 بیگزاده رضا دینامیک سیالات محاسباتی(CFD) هوش مصنوعی- مدلسازی و بهینه سازی r.beigzadeh@uok.ac.ir
4 خامفروش مهرداد الکتروریسی و نانوالیافهای پلیمری غشاءهای نانو ساختاری- کمپوستینگ دینامیک سیالات محاسباتی(CFD) m.khamforoush@uok.ac.ir
5 رحمانیچیانه فرهاد فرایندهای کاتالیستی و فتوکاتالیست- نانو مواد- تولید سوخت های سبز- تبدیلات گاز طبیعی- مدلسازی f.rahmanichiyane@uok.ac.ir
6 رستگار سید امید بیوتکنولوژی- محیط زیست- تصفیه آب و فاضلاب- بیولیچینگ- بهینه سازی so.rastegar@uok.ac.ir

نشانی: استان کردستان- سنندج- بلوار پاسداران- دانشگاه کردستان- دانشکده مهندسی- گروه مهندسی شیمی

تلفن: 33660073-087 دورنگار: 33668513-087

اعضای هیات علمی گروه مهندسی شیمی- دانشگاه گلستان  Website: www.gu.ac.ir

ردیف نام خانوادگی نام تخصص و زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه Email
1 بهلکه قاسم مهندسی خوردگی- شبیه سازی دینامیک مولکولی gh.bahlakeh@gu.ac.ir
2 حاجیلری نسیبه مهندسی نفت- محیط زیست- غشاء n.hajilari@gu.ac.ir
3 شفیعیان محمد صالح انرژی و محیطزیست- طراحی فرآیندهای جداسازی- جذب کربن ms.shafeeyan@gu.ac.ir
4 شکی هانیه مهندسی پلیمر و رنگ- تصفیه آب و فاضلاب h.shaki@gu.ac.ir
5 کریمیان حسین سنتز پلیمرهای متخلخل و رسانا-سامانههای کلوئیدی- فرآیندهای غشایی h.karimian@gu.ac.ir

نشانی: استان گلستان- فاضلآباد- جنب آتشنشانی- دانشکده فنی مهندسی علیآباد کتول- دانشگاه گلستان- گروه مهندسی شیمی

تلفن: 34266235-017 دورنگار: 34266235-017

اعضای هیات علمی گروه مهندسی شیمی – دانشگاه گیلان Website: www.guilan.ac.ir

ردیف نام خانوادگی نام تخصص و زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه Email
1 اشرف تالش سید سیامک جداسازی و پدیده های انتقال نانوتکنولوژی s_ashraf@guilan.ac.ir
2 خیاطی غلام بیوتکنولوژی آنزیم ها- بیوتکنولوژی مواد غذایی- زیست فرآیندها khayatiir@yahoo.com
3 دادوند کوهی احمد پدیده های انتقال- جداسازی- ازدیاد برداشت نفت b_dadvand@yahoo.com
4 داغبندان الهیار محاسبات تعادلی- سیستم های هیدروکربنی(PVT)- روش های ازدیاد برداشت- مطالعات امکان سنجی- مطالعات اقتصادی طرح کارخانجات daghbandan@guilan.ac.ir
5 رئوف فرشته بیوکاتالیست- محیط زیست f.raouf@guilan.ac.ir fereshteh.raouf@gmail.com
6 سیدی گلسفیدی سید هادی تقطیر- استخراج مایع مایع s_h_seyedi@guilan.ac.ir
7 صالحی محمدعلی پدیده های انتقال- دینامیک سیالات محاسباتی(CFD)- شبیه سازی فرآیندها masalehi@guilan.ac.ir
8 صیاد امین جواد هوش مصنوعی- ترمودینامیک تشکیل WAXو آسفالتین- روش های ازدیاد برداشت sayyadamin@gmail.com
9 عباسی سورکی بهروز جداسازی و پدیده های انتقال- مدل سازی ریاضی- انتقال حرارت- خشک کن ها Fluidized Bed b.abbasi@guilan.ac.ir
10 قناد زاده گیلانی حسین جداسازی و پدیده های انتقال- استخراج ترمودینامیک hggilani@guilan.ac.ir
11 میر نظامی زینب بیوتکنولوژی غذایی- بیوتکنولوژی تولید فرآورده های بیولوژیک- لبنیات mirnezami@guilan.ac.ir

نشانی: رشت- بزرگراه خلیج فارس- کیلومتر 5 جاده قزوین- دانشگاه گیلان- دانشکده فنی- گروه مهندسی شیمی

تلفن: 33690270-013 دورنگار: 33690271-013

اعضای هیات علمی گروه مهندسی شیمی- دانشگاه بابلسر- مازندران Website: www.umz.ac.ir

ردیف نام خانوادگی نام تخصص و زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه Email
1 امیدبخش امیری الهام دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)-انرژی های تجدیدپذیر- واکنش های کاتالیستی- محیط های متخلخل e.omidbakhsh@umz.ac.ir
2 رشیدی عباس تبدیلات زیست توده- تصفیه آب و فاضلاب- مهندسی ضایعات جامد-ارزیابی طرح rashidi@umz.ac.ir
3 سلیمی حامد مهندسی پلیمریزاسیون- خواص مهندسی پلیمرها- رئولوژی پلیمرها-سامانه های نوین دارورسانی-مهندسی بافت h.salimi@umz.ac.ir
4 عادلی حسن مهندسی پلیمر
5 عموئی علیاکبر جذب روی جامد- ترمودینامیک محلول های غیر ایده ال- خشک کن- هدایت aamooey@umz.ac.ir
6 غفوری طالقانی حمیدرضا نانو بیوتکنولوژی- بیوتکنولوژی محیط زیست- بیوتکنولوژی غذایی-شیمی و سنتز پلیمرها- تصفیه فاضلاب h.taleghani@umz.ac.ir

hamidreza.ghafouri@gmail.com

7 مظفری سید مرتضی مهندسی پلیمر
8 مظلوم گلشن سنتز کاتالیست- مهندسی واکنش های کاتالیستی- مدلسازی سینتیکی-مدلسازی راکتوری- مدلهای سیالیت g.mazloom@umz.ac.ir

نشانی: بابلسر-خیابان شهید بهشتی- بلوار شهید ذوالفقاری- دانش 38- پردیس دانشگاه مازندران- دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی شیمی

تلفن: 35302901-011 و 35302000-011 دورنگار: 35302903-011

اعضای هیئت علمی گروه مهندسی شیمی– دانشگاه محقق اردبیلی Website: www.uma.ac.ir

ردیف نام خانوادگي نام تخصص در زمینههای تحقیقاتی مورد علاقه Email
1 باباپور عزیز فرايندهاي جداسازي- نانوتکنولوژيمديريت انرژي babapoor@uma.ac.ir
2 حوري آباد صبور فهيمه نانوفناوري fa.saboor@gmail.com
3 حيدري امير صنايع غذايي- نانوكامپوزيت- بهينهسازي heydari@uma.ac.ir
4 شايسته كيوان طراحي راكتور- پديده انتقال- تصفيه آب k.shayesteh@uma.ac.ir
5 شفقي اصل سيد كريم بيوتكنولوژي- صنايع غذايي- بيوشيمي-ميكروبيولوژي shafaghiasl@yahoo.com
6 صفاجو مجید مهندسی پلیمر m.safajou@uma.ac.ir
7 قربان پور محمد بیوتکنولوژی ghorbanpour@uma.ac.ir
8 میرزایی بهروز ترموسینتیک- نفت و گاز mirzayib@uma.ac.ir
9 ميراوليايي عليرضا ديناميك سيالات محاسباتي amiroliaei@uma.ac.ir
10 نعمت اله زاده علي نانو مواد- پليمر- جداسازي nematollahzadeha@uma.ac.ir
11 نصیرپور نیلوفر بیوتکنولوژی Niloofar.nasirpour@gmail.com


نشانی:
اردبیل- انتهای خیابان دانشگاه- دانشگاه محقق اردبیلی- دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی شیمی

تلفن: 33512910-045 دورنگار: 33512904-045

اعضای هیات علمی گروه مهندسی شیمی- مجتمع آموزش عالی گناباد  Website: www.gonabad.ac.ir

ردیف نام خانوادگی نام تخصص در زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه Email
1 نامور محبوب مهدیه ساخت غشا- فرآیندهای جداسازی غشایی- جذب سطحی- دینامیک سیالات محاسباتی- فرآوری گاز- نانو تکنولوژی namvarmahboob@yahoo.com

نشانی : استان خراسان رضوی – شهرستان گناباد – خیابان شهدا- جنب دادگستری- سازمان مرکزی مجتمع آموزش عالی گناباد- گروه مهندسی شیمی

تلفن : 57259802-051 دورنگار: 57252969-051

اعضای هیات علمی گروه مهندسی شیمی- مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین Website: www.esfarayen.ac.ir

ردیف نام خانوادگی نام تخصص در زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه Email
1 خادمیان محسن نانو کامپوزیت- خوردگی Khademian_mohsen@yahoo.com
2 عباسی صدیقه کاتالیست- نانو تکنولوژی- سیالات-حرارت- صنایع غذایی- محیط زیست s.abbasi@esfarayen.ac.ir

نشانی : اسفراین- بلوار آزادگان- مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین- گروه مهندسی شیمی

تلفن: (253) 37266534-058 دورنگار: 37266539-058

اعضای هیات علمی گروه مهندسی شیمی- دانشگاه مراغه Website: www.maragheh.ac.ir

ردیف نام خانوادگی نام تخصص در زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه Email
1 سبزی محمد مهندسی بافت- سامانههای نوین داروسازی- تصفیه فاضلاب و آب-آلیاژ و کامپوزیتها- خواص مهندسی پلیمرها

پلیمرهای پزشکی(زیستسازگار)

m.sabzi@maragheh.ac.ir
2 سواری چیا انرژیهای تجدیدپذیر- سیالات چندفازی- مطالعات امکانسنجی-CFD-مدلسازی و شبیهسازی احتراق chiyasavari@maragheh.ac.ir
3 عظیمی زنوزی حمیدرضا آلیاژ و کامپوزیت- فیزیک و خواص ترمودینامیکی پلیمرها- خواص مهندسی پلیمرها- مهندسی پلیمریزاسیون-شکلدهی پلیمرها h_azimi@maragheh.ac.ir
4 علیپور سیامک انرژیهای تجدیدپذیر- واکنشهای کاتالیستی- سینتیک و رآکتور-ایمنی و محیطزیست- مطالعات امکانسنجی- زیستفرآیندها s.alipour@maragheh.ac.ir
5 کریمی اسداله تصفیه فاضلاب- تصفیه آب-کاهش ضایعات- شبیهسازی- طراحی و مدلسازی a.karimi@maragheh.ac.ir

نشانی: آذربایجانشرقی- مراغه- میدان مادر- بلواردانشگاه- دانشگاه مراغه- دانشکده فنیومهندسی- گروه مهندسی شیمی

تلفن: 37274893–041 دورنگار: 37276066-041

اعضای گروه مهندسی شیمی- مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا Website: www.bzte.ac.ir

ردیف نام خانوادگی نام تخصص در زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه Email
1 زارع حسین جذب سطحي- بيو سنسورها- تصفيه فاضلاب- آلودگي هوا و كنترلآن hv.zare@yahoo.com
2 موسوی الهام سادات جذب سطحی- واکنشهای کاتالیستی سنتز کاتالیست- تعیین مشخصات کاتالیست- محیط زیست moosavi_el@yahoo.com

نشانی: استان قزوین- شهرستان بویین زهرا- انتهای بلوار امام خمینی (ره)- مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا- گروه مهندسی شیمی

تلفن: (428) 33894444-028 دورنگار: 33894121-028

اعضای گروه مهندسی شیمی- مرکز آموزش عالی لار  Website: www.lar.ac.ir

ردیف نام خانوادگی نام تخصص در زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه Email
1 اشرف منصوری سید صبا پدیدههای انتقال- استخراج مایع- مایع-نانوتکنولوژی- ترمودینامیک دوفازی-مایعات یونی- انرژی خورشیدی a.ashrafmansoori@gmail.com
2 صبوری رحمتالله نانوسیالات- روشهای ازدیاد برداشت-نانوتکنولوژی- تصفیه آب و فاضلاب-انرژی و محیط زیست- جذب ra.saboori@gmail.com

نشانی: استان فارس- شهرستان لارستان- شهرجدید- خیابان معلم- انتهای بولوار آزادی – مرکز آموزش عالی لار- گروه مهندسی شیمی- کدپستی: 7431716137

تلفن: 52251893-071و52251590-071 دورنگار: ۵۲۲۵۱۸۹۲-071

اعضای هیات علمی گروه مهندسی شیمی- مرکز آموزش عالی لامرد  Website: www.lamerdhec.ac.ir

ردیف نام خانوادگی نام تخصص در زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه Email
1 حقانی عبدالحسین بیوسوخت- فرایندهای جداسازی- تولید اتانول- نانوشیمی: تولید نانوذرات با گیاهان- تولید و احیای کاتالیستها الکتروشیمی: بازیافت و تولید نقره haghani3561@gmail.com
2 شمالی مرتضی ترمودینامیک آماری- سیالات چندفازی دینامیک سیالات محاسباتی

الگوریتم های تکاملی- طراحی مبدلهای حرارتی- انرژیهای تجدیدپذیر

mshomali47@gmail.com

نشانی: فارس- لامرد- میدان شهدا- بلوار شهید مطهری- روبروی خیابان مهارت- مرکز آموزش عالی لامرد- گروه مهندسی شیمی

تلفن: 52726630-071 و 52726632-071 دورنگار: 52726630-071

اعضای هیات علمی گروه مهندسی شیمی- دانشگاه ولی عصر رفسنجان Website: www.vru.ac.ir

ردیف نام خانوادگی نام تخصص در زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه Email
1 حسینی داورانی سید

محمدصادق

ساخت- سنتز و تعیین مشخصات کاتالیست- فناوری نانو- انرژی و محیط زیست- جذب سطحی

انتقال حرارت هدایت و جابجایی-انرژی های نوین- نانو سیالات

m.hosseini@vru.ac.ir
2 طالبی زاده رفسنجانی علیرضا ساخت- سنتز و تعیین مشخصات کاتالیست- جذب سطحی-راکتورهای هموژن و هتروژن

انرژی های نوین- فناوری نانو- انرژی و محیط زیست- زیست فرایندها

a.talebizadeh@vru.ac.ir

نشانی: رفسنجان- میدان 22 بهمن- دانشگاه ولی عصر (عج)– دانشگاه ولی عصر رفسنجان- دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی شیمی- صندوق پستی 518

تلفن: 31312407-034 دورنگار: 31312202-034

اعضای هیات علمی گروه مهندسی شیمی- دانشگاه یاسوج Website: www.eng.yu.ac.ir

ردیف نام خانوادگی نام تخصص و زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه Email
1 بنیادی محمد ازدیاد برداشت- محاسبات تعادلی هیدروکربنها- جداسازی و محیط زیست bonyadi@yu.ac.ir
2 پورانفرد عبدالرسول ازدیاد برداشت- نانوسیالات r.pouranfard@yu.ac.ir
3 درویشی پرویز جداسازی- غشاء و محیط زیست pdarvishi@yu.ac.ir
4 رحیمی محمودرضا دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) تشدید فرایندها و نانوسیالات mrrahimi@yu.ac.ir
5 شریفیفرد حکیمه تصفیه اب و فاضلاب- انرژی و محیط زیست h.sharififard@yu.ac.ir
6 کریمی هجیر الگوریتم های تعادلی- سیالات چند فازی جداسازی hakar@yu.ac.ir
7 لشنیزادگان اصغر ترمودینامیک محلول ها-محیط زیست lashani@yu.ac.ir
8 مددی وحید مدلسازی و شبیه سازی-انرژی و محیط زیست v.madadi@yu.ac.ir

نشانی: یاسوج- خیابان دانشجو–دانشگاه یاسوج- دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی شیمی

تلفن: 31005000-074 دورنگار: 31009555-074

اعضای هیات علمی گروه مهندسی شیمی- دانشگاه یزد Website: www.yazd.ac.ir

ردیف نام خانوادگی نام تخصص در زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه Email
1 انتظام مهدی آلیاژ و کامپوزیت- پلیمرهای پزشکی- نانو کامپوزیت ها m.entezam@yazd.ac.ir
2 توکلی میترا نانو تکنولوژی- پلیمر مهندسی پزشکی mtavakoli@yazd.ac.ir
3 رجبیهامان مهدی کلوئیدها rajabi@ut.ac.ir
4 ردایی علیرضا ماشین آلات صنایع غذایی‌-جدا سازی‌سیلکون ها- پوشش‌های‌ضد خوردگی‌و‌حفاظت کاغذ drredaei@yazd.ac.ir
5 صراف شیرازی محمدجواد انتقالات حرارت- ‌جذب گاز jsarraf@yazd.ac.ir
6 فضائلی پور محمد حسن زیست فناوری محیط زیست–تصفیه آب فاضلاب- تکنولوژی آنزیم fazaelipoor@yazd.ac.ir
7 محمد میرزایی بافقی محمدعلی انرژی نوین بیوسنسورها- بیوتکنولوژی- انرژی نوین- محیط زیست m.mirzaei@yazd.ac.ir

نشانی: یزد – صفاییه- بلوار دانشگاه- دانشگاه یزد- داشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی شیمی

تلفن: ۳۱۲۳2632-۰۳۵ دورنگار: 38200147-035