قالب وردپرس قالب وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس وردپرس آموزش وردپرس

 

C:\Users\Bozorgi\Desktop\فومن شيمي.jpg شرکت فومن شیمی

تلفن: 88734227 -021

دورنگار :88757576 -021

F:\Ozviat\1396\Hoghooghi-96\Arm-96\OICO.PNG شرکت راه اندازی بهره برداری صنایع نفت (اویکو)

تلفن : 96623636

دورنگار :88885803 -021

F:\Ozviat\1396\Hoghooghi-96\Arm-96\EIED.jpg شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی

تلفن: 22542090 -021

دورنگار : 22544327-021

F:\Ozviat\1396\Hoghooghi-96\Arm-96\اركان گاز.JPG شرکت ارکان گاز

تلفن : 77251862-021

دورنگار : 77844068- 021

F:\Ozviat\1396\Hoghooghi-96\Arm-96\افزون روان.png شرکت افزون روان

تلفن : 22809395

دورنگار : 22804458-021

F:\Ozviat\1396\Hoghooghi-96\Arm-96\انجمن صنفی.jpg انجمن مهندسین پلیمر و شیمی ایران

تلفن :40 88986820-021

دورنگار : 88986848 – 021

F:\Ozviat\1396\Hoghooghi-96\Arm-96\پارس سولفیت-فارسی.BMP شرکت پارس سولفیت

تلفن : 88103542-021

دورنگار : 88705158 – 021

F:\Ozviat\1396\Hoghooghi-96\Arm-96\پژوهشگاه صنعت نفت (2).jpg پژوهشگاه صنعت نفت

تلفن : 48253403-021

دورنگار : 44739712-021

F:\Ozviat\1396\Hoghooghi-96\Arm-96\سازه.jpg مهندسان مشاور سازه

تلفن : 88507461.63-021- 021

دورنگار : 88730750- 021

F:\Ozviat\1396\Hoghooghi-96\Arm-96\سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران.png سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران

تلفن : 22057154-021

دورنگار : 22059868-021

F:\Ozviat\1396\Hoghooghi-96\Arm-96\شرکت پلیمر آریا ساسول.jpg شرکت پلیمر آریاساسول

تلفن : 85923135 – 021

دورنگار : 88645209- 021

C:\Users\Anjoman\Desktop\سارا 11 بهمن ماه 1401\1401\Hoghooghi-1401\Arm-1401\لوگو فارسی و انگلیسی بهداش-عام.png شرکت شیمیایی بهداش

تلفن : 22746147 – 021

دورنگار : 47695441- 021

F:\Ozviat\1396\Hoghooghi-96\Arm-96\شرکت نفت سپاهان.png شرکت نفت سپاهان

تلفن : 42341111 – 021

دورنگار : 021-88875533

F:\Ozviat\1396\Hoghooghi-96\Arm-96\طراحی صنعتی ایران.jpg شرکت طراحی صنعتی ایران

تلفن : 22761142- 021

دورنگار : 22766822 – 021

F:\Ozviat\1396\Hoghooghi-96\Arm-96\مبنای خاورمیانه.jpg شرکت مبنای خاورمیانه 

تلفن : 22057423- 021

دورنگار : 22057421- 021

F:\Ozviat\1397\Hoghooghi-97\Arm-97\مهندسین مشاور چگالش.png شرکت مهندسین مشاور چگالش

تلفن : 88804770- 021

دورنگار : 88804778- 021

F:\Ozviat\1397\Hoghooghi-97\Arm-97\ایرالکو.jpg شرکت آلومینوم ایران

تلفن : 32162002- 086

دورنگار : 34132170- 086

F:\Ozviat\1397\Hoghooghi-97\Arm-97\پالایش نفت تهران.png شرکت پالایش نفت تهران

تلفن : 51 – 55901021 -021

دورنگار : 55209355- 021

F:\Ozviat\1396\Hoghooghi-96\Arm-96\photo_2016-11-16_08-54-12.jpg فدراسیوت صنعت نفت ایران

تلفن :40 88986820-021

دورنگار : 88986848 – 021

F:\Ozviat\1397\Hoghooghi-97\Arm-97\پتروشیمی پارس.jpg شرکت پتروشیمی پارس

تلفن : ۰۲۱۸۸۰۳۴۱۲۶

F:\Ozviat\1397\Hoghooghi-97\Arm-97\پتروشیمی تندگویان.png شرکت پتروشیمی تندگویان

تلفن : 12- 9511 8888 – 021

دورنگار : 88889510- 021

F:\Ozviat\1397\Hoghooghi-97\Arm-97\پتروشیمی کارون.jpg شرکت پتروشیمی کارون

تلفن : ۸۸۷۸۶۹۹۲- 021

دورنگار : ۸۸۷۷۷۵۰۶ – 021

F:\Ozviat\1397\Hoghooghi-97\Arm-97\پتروشیمی اروند.jpg شرکت پتروشیمی اروند

تلفن : 88310654- 021

دورنگار : 88310655- 021

http://che.ir/wp-content/uploads/2017/01/word-image-6.png توسعه صنعت انرژي هرمزان

تلفن: 88194087-021

88194199-021

88773261-021

دورنگار: 88873231-021

http://che.ir/wp-content/uploads/2017/01/word-image-7.png صنعت شيمي ساختمان

تلفن: 100-22263099-021

14-36670012-026

دورنگار: 22260586-021

36670015-026

http://che.ir/wp-content/uploads/2017/01/word-image-8.png پژوهشگاه استاندارد

تلفن: 32823716-026

دورنگار: 32823716-026

http://che.ir/wp-content/uploads/2017/01/word-image-9.png مهندسی فرينه فناور

تلفن: 2-88773861-021

دورنگار: 88794681-021

http://che.ir/wp-content/uploads/2017/01/word-image-10.png

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد قوچان

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد قوچان

تلفن: 2225009-0581

دورنگار: 2201010-0581

http://che.ir/wp-content/uploads/2017/01/word-image-11.png دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران جنوب

تلفن: 88347424-021

دورنگار: 88845629-021

http://che.ir/wp-content/uploads/2017/01/word-image-12.png گروه ايدام مشاور

تلفن: 22044567-021

دورنگار: 26215574-021

http://che.ir/wp-content/uploads/2017/01/word-image-13.png شرکت نفت ايرانول

تلفن: 4-82215733-021

دورنگار: 82215733-021

http://che.ir/wp-content/uploads/2017/01/word-image-14.png پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران

تلفن: 44580747-021

دورنگار: 44580778-021

http://che.ir/wp-content/uploads/2017/01/word-image-15.png پارك علم و فناوري البرز

تلفن: 34764006-026

دورنگار: 92108968-026

http://che.ir/wp-content/uploads/2017/01/word-image-16.png پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران

تلفن: 44580020-021

دورنگار: 44580021-021

شيشه همدان-فارسي شرکت شيشه همدان

تلفن: 66720236-021

دورنگار: 66713016-021

http://che.ir/wp-content/uploads/2017/01/word-image-17.png شرکت نفت پاسارگاد

تلفن: 6-23036401-021

دورنگار: 22265812-021

http://che.ir/wp-content/uploads/2017/01/word-image-18.png شرکت مهندسي توسعه سوخت اتمي(متسا)

تلفن: 9-88701401-021

دورنگار: 88701410-021

http://che.ir/wp-content/uploads/2017/01/word-image-19.png

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد علوم و تحقيقات خوزستان

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات خوزستان

تلفن: 7-4457174-0611

دورنگار: 4435288-0611

http://che.ir/wp-content/uploads/2017/01/word-image-33.png موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق تهران

تلفن: 88107732 –021

دورنگار: 88107572

http://che.ir/wp-content/uploads/2017/01/word-image-34.png شرکت بین المللی پیمانکاری عمومی ایران

تلفن: 22924960-021

دورنگار: 22923142-021

http://che.ir/wp-content/uploads/2017/01/word-image-35.png شرکت پتروشیمی نوری

تلفن: ۸۸۳۰۹۰۶۰ – ۰۲۱

دورنگار:37323255-071

http://che.ir/wp-content/uploads/2017/01/word-image-36.png شرکت پتروشیمی زاگرس

تلفن: 02143000039

دورنگار: 07737323207

http://che.ir/wp-content/uploads/2017/01/word-image-37.png شرکت اکتشاف، توسعه و تولید پاسارگاد

تلفن: 021- 7174 3000

ایمیل: PR@pasargadep.com 

http://che.ir/wp-content/uploads/2017/01/word-image-38.png شرکت پتروصنعت گامرون

تلفن: ۸۸۷۸۵۵۷۸ – ۰۲۱

فکس: ۸۸۷۸۵۵۷۹ – ۰۲۱

http://che.ir/wp-content/uploads/2017/01/word-image-39.png شرکت هلدینگ دانا پلیمر

تلفن:45493000

دورنگار:45493101

http://che.ir/wp-content/uploads/2017/01/word-image-40.png شرکت پتروشیمی بوشهر

تلفن:‎077-37324723-28

دورنگار: ‎077-37324591

http://che.ir/wp-content/uploads/2017/01/word-image-41.png شرکت جاوید انرژی پرتو

تلفن:: 5-26403850

دورنگار: 26403856

 http://che.ir/wp-content/uploads/2017/01/word-image-42.png شرکت خدمات مهندسی پژواک انرژی

شماره تماس: 0219107555

دورنگار: 02126403856

 http://che.ir/wp-content/uploads/2017/01/word-image-44.png  

شرکت پتروشیمی ایلام

شماره تماس:084-3839

  http://che.ir/wp-content/uploads/2017/01/word-image-45.png  

شرکت پتروشیمی جم

شماره تماس:07737323221

دورنگار: 07737323311

http://che.ir/wp-content/uploads/2017/01/word-image-43.png شرکت پتروشیمی تبریز

تلفن: 02188737620

دورنگار: 02188737620

 

http://che.ir/wp-content/uploads/2017/01/word-image-38.jpeg

 

 

شرکت گروه مپنا

تلفن: 021۲۳۱۵۱۰۰۲ 

دورنگار: 02122908597 

 

http://che.ir/wp-content/uploads/2017/01/word-image-59.png شرکت پتروشیمی بندر امام

تلفن: ۰۶۱۵۲۲۵۱۱۸۸ 

http://che.ir/wp-content/uploads/2017/01/word-image-64.png شرکت پتروشیمی اسلام آباد غرب

تلفن: 02184992732

شرکت نفت بهران

تلفن: 30-02122264124

دورنگار: 02122258838

شرکت طراحي و مهندسي صنايع انرژي (EIED)

تلفن: 02122542090

دورنگار: 02122544327

شرکت ره نیاز ایستا
شرکت تامین روانكار دايان

تلفن: 02178152000

دورنگار: 02188564040

شرکت پرتو فرازان آویژه کیمیا (هلدینگ رایزکو)

تلفن: 021۲۷۶۰۷۰۰۰

02153858000

شرکت پتروشیمی مرجان

تلفن: 07737293154

دورنگار: 07737293160

شرکت تفلون سازان پیشگام

تلفن: 021339281113

دورنگار: 02133917081

شرکت اكسیر نوين فرآيند آسیا

تلفن: 67-02144909063

دورنگار: 02144909070

شرکت گسترش انرژی پاسارگاد

تلفن: 25-02126401821

شرکت مهندسی انرشیمی

تلفن: 02188609322

دورنگار: 02143955111

شرکت ایران دلکو

تلفن: 021۸۸۲۸۴۸۰۱

دورنگار: 021۸۸۲۸۴۸۰8

شرکت پتروشیمی خارک

تلفن: 02122816103

دورنگار: 02122806606

شرکت مهندسی وساختمانی جهانپارس

تلفن: 02127624270

دورنگار: 02122130860

شرکت حکمت صنعت پیشرو

تلفن: 02122737801

دورنگار: 02122707382

دانشگاه حکیم سبزواری

تلفن: 05144410104

دورنگار: 05144410300

شرکت مهندسی، نصب و نگهداری کارخانجات صنایع پتروشیمی(رامپکو)

تلفن: 02188209878

دورنگار: 02188193878

شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز

تلفن: 02188746565

دورنگار: 02188746564

شرکت صنعت آفرین ماهان

تلفن: 02634764141

دورنگار: 02634764143

شرکت صنعت پالایش رهام

تلفن: 1-02155155340

شرکت فارمد طب رابید
شرکت فجر انرژی خلیج فارس

تلفن: 06152121911

دورنگار: 06152121511

شرکت كیمیا چرب ورامین

تلفن: 02166124200

دورنگار: 02166124100

مرکز آموزش عالی لامرد

تلفن: 5-07152731134

شرکت نفت پارس

تلفن: 02122229500

دورنگار: 02146515000

شرکت هشت ضلع کهربا

تلفن: 02133930836